De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rapport Kerkvoogdij 2004 t/m 2012. Uitgangspunten •Behoud van 5.5 predikantsplaatsen •Garantievermogen € 926.000 (= 1 jaar exploitatiekosten 2002) •Overblijvende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rapport Kerkvoogdij 2004 t/m 2012. Uitgangspunten •Behoud van 5.5 predikantsplaatsen •Garantievermogen € 926.000 (= 1 jaar exploitatiekosten 2002) •Overblijvende."— Transcript van de presentatie:

1 Rapport Kerkvoogdij 2004 t/m 2012

2 Uitgangspunten •Behoud van 5.5 predikantsplaatsen •Garantievermogen € 926.000 (= 1 jaar exploitatiekosten 2002) •Overblijvende middelen ca. € 800.000 ter beschikking groot onderhoud

3 Begroting 2004-2008 •Collecten gelijkblijvend •Vrijwillige bijdrage +2% per jaar •5-6 % meer bijdrage nodig per gever per jaar

4 Financiële positie 2004-2012 •Totaal tekort t/m 2012 zonder onderhoud: € 1.112.048

5 Ledenbestand •4783 ingeschreven pastorale eenheden –548 niet gereageerd –676 geblokkeerd op eigen verzoek –856 volledig geblokkeerd – 68 onmachtig bij te dragen •2148 pastorale eenheden zonder enige bijdrage •2635 pastorale eenheden die in 2002 vrijwillige bijdrage betalen –688 pastorale eenheden met € 0,01 - € 30 (dus nog niet hun eigen kosten) •1947 pastorale eenheden leveren verantwoorde bijdrage

6 Leeftijdsopbouw gevers •86 jaar en ouder: 12,7 % •76 jaar en ouder: 35,9 % •66 jaar en ouder: 56,6 %

7 Gegeven bedragen •Gemiddeld gegeven bedrag: € 188,58 per pastorale eenheid •Slechts 58 personen gaven meer dan € 1000 •In 2002 droegen 11 pastorale eenheden van boven 86 jaar € 23.074 bij

8 Teruggang ledenbestand •Tussen 1996 en 2002 afname van 18 % •Afname over alle wijken

9 Meerjaren onderhoudsplan •Volgens rapportage firma Lakerveld: € 4.478.241 •Versoberd plan commissie gebouwen: € 2.733.593

10 Sanering kerkelijke gebouwen •Oude Kerk: geen optie, rijksmonument •Nieuwe kerk: verkoop in onderzoek •Sionskerk: verkoop in onderzoek •Witte Kerkje: bij verkoop opbrengst naar erven •Shalomcentrum: in SoW proces •Thomas Kerk: projectontwikkeling •Zeist-West: eigendom stichting

11 Personeelsbeleid •Kosters •Organisten •Administratief personeel •Technisch personeel

12 Wijkgebonden bestemmingsreserves WijkBedrag Thomaswijk156.723 De Bron73.399 Witte Kerkje328.488 Bethel22.244 Totaal580.854

13 Actiepunten •Overleg diaconie •Overleg Stichting Onderwijsfonds •Instelling commissie geldwerving •Huisvesting predikanten •Gebruikersvergunningen kerkelijke gebouwen

14 Conclusie kerkvoogdij •Uitgangspunt: stijging vrijwillige bijdrage 2 % per jaar •Collecten zelfde niveau •Uitvoeren versoberd onderhoudsplan •Na verkoop Nieuwe Kerk tekort t/m 2012: € 988.244 •Na verkoop Sionskerk tekort t/m 2012: € 1.089.080

15 Te nemen besluiten CK •Verkoop van 1 kerkgebouw •Positiebepaling wijkgebonden legaten en erfstellingen •Toestemming projectontwikkeling Thomaskerk •Afbouw personele bezetting •Sanering ledenbestand •Huisvesting predikanten


Download ppt "Rapport Kerkvoogdij 2004 t/m 2012. Uitgangspunten •Behoud van 5.5 predikantsplaatsen •Garantievermogen € 926.000 (= 1 jaar exploitatiekosten 2002) •Overblijvende."

Verwante presentaties


Ads door Google