De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huurwaarborgen Brecht Vermeulen Directeur De Mandel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huurwaarborgen Brecht Vermeulen Directeur De Mandel."— Transcript van de presentatie:

1 Huurwaarborgen Brecht Vermeulen Directeur De Mandel

2 Situatie tot einde 2007 Huurcontracten voor 1985 :  Huurwaarborgen werden cash betaald bij ondertekening contract  Huurcontract bepaalde dat de betaalde waarborgen geen intrest opbrachten voor de huurder  Beheer (en opbrengst) van de gelden was vrij Huurcontracten vanaf 1985 :  Huurwaarborg op individuele rekening per huurder bij Dexia: spaarrekening, normale rente, uittreksel, …  Groeperingsrekening van SHM, met een fee op de totale inlage  Huurder gaf volmacht tot vrijgave : enkel voor de SHM

3 Kaderbesluit sociale huur 12 X 2007 2 keuzemogelijkheden  Systeem van huurwaarborgen volgens Burgerlijk Wetboek (artikel 37 §1)  Systeem waarbij huurwaarborg wordt gestort in handen van de verhuurder (artikel 37 §2 en §3)

4 2 keuzemogelijkheden kaderbesluit Systeem BW  Zoals in private huurwetgeving  Bij financiële instelling op geblokkeerde rekening op naam van de huurder  Kan slechts vrijgegeven worden na schriftelijk akkoord van verhuurder en huurder – of na gerechtelijke beslissing Systeem storting in handen van verhuurder  Beheer gebeurt gelijkaardig als gebruikelijk was binnen soc. huisvesting  Minimale intrest geven tvv huurder = creditrente rekening- courant 1 jaar van de SHM’s bij de VMSW (in 2008 : 4,18%)  Kan bij VMSW of bij bank ondergebracht worden  Kan vrijgegeven worden met eenzijdige beslissing verhuurder

5 Kaderbesluit sociale huur 12 X 2007 Meeste SHM’s kiezen voor 2de mogelijkheid om bij problemen de waarborg te kunnen innen. De Mandel deed dat ook zo. Dat moet uitdrukkelijk vermeld worden in intern huurreglement (Zie hoofdstuk III.2) 3 soorten :  huurcontracten van voor 1985 : zo snel mogelijk overzetten en intrest voor huurder vanaf 1 januari 2008  Huurcontracten van tussen 1985 en 2008 : bestaande systeem kan uiterlijk tot einde 2008 blijven  Huurcontracten vanaf 2008 : nieuw systeem

6 Bank of VMSW ? 2 verschillende systemen De Mandel heeft gekozen voor Dexia  Goede ervaring uit verleden  « Echte bank » met meer deskundig personeel  Op heden hogere intresten dan bij VMSW  Dexia assisteert om berekeningen maximaal te integreren in huidige software van De Mandel

7 Huurwaarborg 2 x basishuurprijs - Maximaal € 800  T.o.v. 3 x basishuur (oud systeem) met maximum € 645 Afrekening afgehouden bedragen bij einde huur moet gedetailleerd zijn Afwijkingen (gespreide betaling van de waarborg) is enkel mogelijk mits akkoord van De Mandel 2 bijkomende mogelijkheden voor OCMW  Schriftelijke garantie in afwachting van bijeensparen (max 18 maand)  Schriftelijke borgstelling door OCMW (Onvoorwaardelijk!)


Download ppt "Huurwaarborgen Brecht Vermeulen Directeur De Mandel."

Verwante presentaties


Ads door Google