De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema 9 Begeleidingsstijlen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema 9 Begeleidingsstijlen"— Transcript van de presentatie:

1 Thema 9 Begeleidingsstijlen
Boek Methodisch Begeleiden Thema 9 Begeleidingsstijlen Boek Methodisch begeleiden

2 Stijlen van leidinggeven Traditionele indeling
Autocratisch Democratisch Laissez- faire Taakgericht Werknemergericht- cliëntgericht Grote vrijheid en veel eigen inbreng Vorm Inhoud Thema 9 Begeleidingsstijlen Boek Methodisch begeleiden

3 Stijlen van leidinggeven Stijl volgens Ohio State University
Instrumenteel Ondersteunend Participerend Gericht op het behalen van resultaat met als doel beter of zelfstandig te functioneren Gericht op welbevinden van werknemer/ cliënt Begeleider/ cliënt zien elkaar als gelijken en nemen samen besluiten Vorm Inhoud Thema 9 Begeleidingsstijlen Boek Methodisch begeleiden

4 De roos van Leary Zie website
os_van_leary.html en Thema 9 Begeleidingsstijlen Boek Methodisch begeleiden

5 Roos van Leary, Bepaald gedrag roept ander bepaald gedrag op
Roos van Leary, Bepaald gedrag roept ander bepaald gedrag op.. Hier een aantal voorbeelden: 8 &feature=related &feature=related Thema 9 Begeleidingsstijlen Boek Methodisch begeleiden

6 Thema 9 Begeleidingsstijlen Boek Methodisch begeleiden

7 Thema 9 Begeleidingsstijlen Boek Methodisch begeleiden

8 Thema 9 Begeleidingsstijlen Boek Methodisch begeleiden

9 Het model van Hersey en Blanchard Situationeel leiderschap
In dit model bestaat er een relatie tussen het functioneren van de werknemer en de wijze waarop begeleiding moet plaatsvinden. Kernwoorden daarbij zijn: (on-) bekwaam (on-) gemotiveerd (on-) zeker/ vertrouwen Thema 9 Begeleidingsstijlen Boek Methodisch begeleiden

10 M1-S1: Instrueren (veel taak en weinig relatie)
M2-S2: Overtuigen (veel taak en veel relatie) M3-S3: Overleggen (weinig taak en veel relatie) M4-S4: Delegeren (weinig taak en weinig relatie) Thema 9 Begeleidingsstijlen Boek Methodisch begeleiden

11 Thema 9 Begeleidingsstijlen Boek Methodisch begeleiden

12 Vraag: Welke stijl van situationeel gericht begeleiden zou volgens Hersey en Blanchard in deze fabriek in Shanghai worden toegepast? Motiveer je antwoord. Batavus montage Thema 9 Begeleidingsstijlen Boek Methodisch begeleiden

13 Didactische vaardigheden het overdragen van kennis en/ of vaardigheden
Demonstreren Onderwijs- leergesprek Praktijklessen Reflecteren Geleide instructie Stage Leerboeken Video Internet Opdrachten in theorie en praktijk Toetsen Intervisie Vorm Hulpmiddelen Thema 9 Begeleidingsstijlen Boek Methodisch begeleiden

14 Motivatie beïnvloedende factoren
Innerlijke factoren Externe factoren Culturele factoren Theorie van Maslow Geld, aanzien, willen zijn…als Religie, opvoeding, Factoren Te herkennen aan Thema 9 Begeleidingsstijlen Boek Methodisch begeleiden

15 Instrumentaliteitstheorie aanname van Vroom
Gedrag wordt bepaald door een combinatie van krachten zowel gelegen in het individu als in zijn omgeving Mensen nemen bewust besluiten aangaande hun eigen gedrag Mensen kiezen uit verschillende soorten gedrag op grond van verwachting dat een specifiek soort gedrag tot het gewenste resultaat zal leiden. Opdracht: Hoe zou een drugsdealer deze theorie in zijn voordeel uitleggen? Thema 9 Begeleidingsstijlen Boek Methodisch begeleiden

16 Elementen theorie van Vroom
De inspanning (juiste vaardigheden en instelling) De prestatie ( de mogelijkheid om gewenst gedrag te kunnen sturen) De verwachting (subjectieve inschatting) De instrumentaliteit (relatie tussen prestatie en het resultaat Het resultaat (het persoonlijk doel dat wordt nagestreefd. Thema 9 Begeleidingsstijlen Boek Methodisch begeleiden

17 Coaching Het ondersteunen en stimuleren van cliënten in hun persoonlijke leven door:
(nieuwe) uitdagende doelen te vinden De weg erheen in kaart te brengen Nieuwe vaardigheden te leren Aan te moedigen om die doelen te bereiken Indien nodig bij te sturen Dit kan door: Het aanbieden van theorie en praktijk Motiveren en stimuleren Rekeninghouden met de leerstijl van de student Thema 9 Begeleidingsstijlen Boek Methodisch begeleiden

18 Manieren van competentie gericht leren
Thema 9 Begeleidingsstijlen Boek Methodisch begeleiden

19 Fasen cyclisch leerproces Kolb
Ervaringen opdoen Observeren en reflecteren Formuleren en ordenen experimenteren Thema 9 Begeleidingsstijlen Boek Methodisch begeleiden

20 Begrippen/synoniemen Kolb
In de uitleg van de leerstijl van Kolb worden verschillende begrippen met dezelfde betekenis gebruikt. Onderstaand een samenvatting Volgens Kolb Volgens boek Volgens test Beschouwers Waarnemer Observeerder Denkers Nadenker Theoreticus Beslissers Toepasser Pragmaticus Doeners Doener Activist Thema 9 Begeleidingsstijlen Boek Methodisch begeleiden

21 Individuele voorkeur van leren van een student
Zoek uit welke leerstijl je voorkeur heeft en welke consequenties dit heeft voor je leren en de docent voor de klas! Ga naar website: Download de leerstijlentest van Kolb en maak deze test Voer de test uit Maak een kopie van het spinnenweb Zoek op wat je kunt doen om je stijl verder te ontwikkelen Vertel dit aan de klas. Opdracht Wat ga je doen? Thema 9 Begeleidingsstijlen Boek Methodisch begeleiden

22 Schema voorbereiding van een les
Thema 9 Begeleidingsstijlen Boek Methodisch begeleiden


Download ppt "Thema 9 Begeleidingsstijlen"

Verwante presentaties


Ads door Google