De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Situationeel begeleiden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Situationeel begeleiden"— Transcript van de presentatie:

1 Situationeel begeleiden
opleiders Situationeel begeleiden Raad weten met de situatie…

2 Opleidingskundige/Coördinator Onderwijscentrum Zorgopleidingen AMC
Carol Timmer Opleidingskundige/Coördinator Onderwijscentrum Zorgopleidingen AMC (020 – 56) 64331 V&VN opleiders 2

3 opleiders Meteen maar even een test: Wat zegt de praktijkopleider hier tegen de stagiaire die leert bloeddruk meten? 3

4 opleiders Meteen maar even een test: Wat zegt de praktijkopleider hier tegen de stagiaire die leert bloeddruk meten? 4

5 Wij voldoen graag aan uw wensen…
Wat brengt u hier? Wanneer gaat u tevreden naar huis? V&VN opleiders 5

6 Inhoud van de workshop:
Intro Situationeel begeleiden Taakvolwassenheid vaststellen Kiezen voor een begeleidingsstijl Uitvoeren van een begeleidingsstijl Evaluatie V&VN opleiders

7 Situationeel begeleiden
Eerst kijken we naar het gedrag van de begeleider… V&VN opleiders 7

8 Situationeel begeleiden
Gedrag van de begeleider: Taakgericht gedrag (sturing geven): activiteiten die leiden tot concrete resultaten Relatiegericht gedrag (ondersteuning bieden): activiteiten gericht op het onderhouden en ondersteunen van de relatie met de student V&VN opleiders

9 TAAKGERICHT GEDRAG STURING GEVEN
Op assenstelsel weinig veel TAAKGERICHT GEDRAG STURING GEVEN V&VN opleiders 9

10 Situationeel begeleiden
Gedrag van de begeleider: Taakgericht gedrag (sturing geven): activiteiten die leiden tot concrete resultaten Relatiegericht gedrag (ondersteuning bieden): activiteiten gericht op het onderhouden en ondersteunen van de relatie met de student V&VN opleiders

11 RELATIE GERICHT GEDRAG ONDER- STEUNING BIEDEN
Op assenstelsel RELATIE GERICHT GEDRAG ONDER- STEUNING BIEDEN veel weinig V&VN opleiders

12 Situationeel begeleiden
Gedrag van de begeleider: Taakgericht gedrag (sturing geven) EN/OF Relatiegericht gedrag (ondersteuning bieden) V&VN opleiders

13 Situationeel begeleiden
Op assenstelsel RELATIE GERICHT GEDRAG veel weinig TAAKGERICHT GEDRAG V&VN opleiders

14 Situationeel begeleiden
RELATIE GERICHT veel weinig TAAKGERICHT V&VN opleiders 14

15 Situationeel begeleiden
RELATIE GERICHT veel Stijl 1 Veel taak Weinig relatie Instrueren weinig TAAKGERICHT V&VN opleiders 15

16 Situationeel begeleiden
RELATIE GERICHT veel Stijl 2 Veel taak Veel relatie Overtuigen Stijl 1 Weinig relatie Instrueren weinig TAAKGERICHT V&VN opleiders

17 Situationeel begeleiden
RELATIE GERICHT veel Stijl 3 Weinig taak Veel relatie Ondersteunen Stijl 2 Veel taak Overtuigen Stijl 1 Weinig relatie Instrueren weinig TAAKGERICHT V&VN opleiders

18 Situationeel begeleiden
RELATIE GERICHT veel Stijl 3 Weinig taak Veel relatie Ondersteunen Stijl 2 Veel taak Overtuigen Stijl 4 Weinig relatie Delegeren Stijl 1 Instrueren weinig TAAKGERICHT V&VN opleiders

19 Situationeel begeleiden
RELATIE GERICHT veel Stijl 3 Weinig taak Veel relatie Ondersteunen Stijl 2 Veel taak Overtuigen Stijl 4 Weinig relatie Delegeren Stijl 1 Instrueren weinig TAAKGERICHT V&VN opleiders 19

20 Situationeel begeleiden
Nu kijken we naar het gedrag van de student… V&VN opleiders 20

21 Situationeel begeleiden
Welke begeleidingsstijl kies ik? Wordt bepaald door de taakvolwassen-heid van de student: taakbekwaamheid (kan zij het?) leerbereidheid (wil zij het?) V&VN opleiders

22 Situationeel begeleiden
Kan zij het? Wordt bepaald door de taak-bekwaamheid van de student, de mate waarin zij: ervaring heeft met leren in de praktijk relevante theoretische voorkennis heeft relevante vaardigheden heeft verworven vaardig is in probleemoplossen V&VN opleiders

23 Situationeel begeleiden
Wil zij het? Wordt bepaald door de leerbereidheid van de student, de mate waarin zij: gemotiveerd is verantwoording (kan) nemen zelfvertrouwen heeft V&VN opleiders 23

24 Taakvolwassenheid student Begeleidingsstijl begeleider
Situationeel begeleiden Taakvolwassenheid student Begeleidingsstijl begeleider Leerbereidheid ‘willen’ Taakbekwaamheid ‘kunnen’ V&VN opleiders 24

25 Taakvolwassenheid student Begeleidingsstijl begeleider
Situationeel begeleiden Taakvolwassenheid student Begeleidingsstijl begeleider Leerbereidheid ‘willen’ Taakbekwaamheid ‘kunnen’ - Instrueren V&VN opleiders 25

26 Taakvolwassenheid student Begeleidingsstijl begeleider
Situationeel begeleiden Taakvolwassenheid student Begeleidingsstijl begeleider Leerbereidheid ‘willen’ Taakbekwaamheid ‘kunnen’ - Instrueren + Overtuigen V&VN opleiders 26

27 Taakvolwassenheid student Begeleidingsstijl begeleider
Situationeel begeleiden Taakvolwassenheid student Begeleidingsstijl begeleider Leerbereidheid ‘willen’ Taakbekwaamheid ‘kunnen’ - Instrueren + Overtuigen Ondersteunen V&VN opleiders 27

28 Taakvolwassenheid student Begeleidingsstijl begeleider
Situationeel begeleiden Taakvolwassenheid student Begeleidingsstijl begeleider Leerbereidheid ‘willen’ Taakbekwaamheid ‘kunnen’ - Instrueren + Overtuigen Ondersteunen Delegeren V&VN opleiders 28

29 Taakvolwassenheid student Begeleidingsstijl begeleider
Situationeel begeleiden Taakvolwassenheid student Begeleidingsstijl begeleider Leerbereidheid ‘willen’ Taakbekwaamheid ‘kunnen’ - Instrueren + Overtuigen Ondersteunen Delegeren V&VN opleiders 29

30 Situationeel begeleiden
Even een ‘uitstapje’ naar leren en begeleiden… V&VN opleiders 30

31 Fasen in het leerproces
V&VN opleiders 31

32 Fasen in het leerproces
onbewust - onbekwaam V&VN opleiders 32

33 Fasen in het leerproces
onbewust - onbekwaam bewust - onbekwaam V&VN opleiders 33

34 Fasen in het leerproces
onbewust - onbekwaam bewust - onbekwaam bewust - bekwaam V&VN opleiders 34

35 Fasen in het leerproces
onbewust - onbekwaam bewust - onbekwaam bewust - bekwaam onbewust - bekwaam V&VN opleiders 35

36 Gedrag werkbegeleider
V&VN opleiders

37 Gedrag werkbegeleider
Unfreezing Veranderbaar maken V&VN opleiders 37

38 Gedrag werkbegeleider
Unfreezing Veranderbaar maken Moving Verandering inzetten V&VN opleiders 38

39 Afronden van de verandering
Gedrag werkbegeleider Unfreezing Veranderbaar maken Moving Verandering inzetten (Re)freezing Afronden van de verandering V&VN opleiders 39

40 Fasen en gedrag V&VN opleiders

41 Student: onbewust - onbekwaam Werkbegeleider: Unfreezing
Fasen en gedrag Student: onbewust - onbekwaam Werkbegeleider: Unfreezing V&VN opleiders 41

42 Fasen en gedrag Student: bewust - onbekwaam
Student: onbewust - onbekwaam Werkbegeleider: Unfreezing Student: bewust - onbekwaam V&VN opleiders 42

43 Gedrag werkbegeleider
Werkbegeleider: Unfreezing Welke gedrag van de werkbegeleider(s) hoort hier bij? Met uw buurman/buurvrouw: hoe doet u dat? V&VN opleiders 43

44 Werkbegeleider: Unfreezing
Gedrag werkbegeleider Werkbegeleider: Unfreezing zorgdragen voor fysieke en psychische veiligheid zekere mate van controle geven over haar leer- en werksituatie (voorkomen van fight- of flight-reaktie) identiteit benadrukken: je bent stagiaire, maar je hoort bij de organisatie en bij de afdeling… pull-methoden, omstandigheden creëren waardoor de stagiaire de noodzaak ziet/ervaart om te ‘veranderen’ push-methoden, dwingen te handelen: je gaat het doen of je het nu leuk vindt of niet… V&VN opleiders 44

45 Fasen en gedrag Student: bewust - onbekwaam
Student: onbewust - onbekwaam Werkbegeleider: Unfreezing Student: bewust - onbekwaam Werkbegeleider: Moving V&VN opleiders 45

46 Fasen en gedrag Student: bewust - onbekwaam
Student: onbewust - onbekwaam Werkbegeleider: Unfreezing Student: bewust - onbekwaam Werkbegeleider: Moving Student: bewust - bekwaam V&VN opleiders 46

47 Werkbegeleider: Moving
Gedrag werkbegeleider Werkbegeleider: Moving Welke gedrag van de werkbegeleider(s) hoort hier bij? Met uw buurman/buurvrouw: hoe doet u dat? V&VN opleiders 47

48 Werkbegeleider: Moving
Gedrag werkbegeleider Werkbegeleider: Moving situationeel begeleiden stagewerkplan maken doelen bepalen en visualiseren van doelen laten zien dat het leren van het beroep een proces is ‘kikker koken’: langzaam opvoeren van complexiteit inspireren/voorbeeldgedrag uitdagen op ambities en kwaliteiten feedback geven laten reflecteren en samen evalueren het leren faciliteren V&VN opleiders 48

49 Fasen en gedrag Student: bewust - onbekwaam
Student: onbewust - onbekwaam Werkbegeleider: Unfreezing Student: bewust - onbekwaam Werkbegeleider: Moving Student: bewust - bekwaam Werkbegeleider: (Re)freezing V&VN opleiders 49

50 Fasen en gedrag Student: bewust - onbekwaam
Student: onbewust - onbekwaam Werkbegeleider: Unfreezing Student: bewust - onbekwaam Werkbegeleider: Moving Student: bewust - bekwaam Werkbegeleider: (Re)freezing Student: onbewust - bekwaam V&VN opleiders 50

51 Gedrag werkbegeleider
Werkbegeleider: Re-freezing Welke gedrag van de werkbegeleider(s) hoort hier bij? Met uw buurman/buurvrouw: hoe doet u dat? V&VN opleiders 51

52 Werkbegeleider: Re-freezing
Gedrag werkbegeleider Werkbegeleider: Re-freezing taken delegeren blijven belonen van gewenst gedrag vieren van successen toepassen van het geleerde in andere situaties complexiteit opvoeren kwantiteit opvoeren eisen aan kwaliteit opvoeren bevorderen V&VN opleiders 52

53 Situationeel begeleiden
Weer terug naar situationeel begeleiden… V&VN opleiders 53

54 Situationeel begeleiden
student: Onbewust onbekwaam Zwak zelfvertrouwen Weinig gemotiveerd Weinig zelfstandig S1 In opdracht uitvoeren INSTRUEREN V&VN opleiders

55 en hoe je dat moet gaan leren.”
Situationeel begeleiden BEGELEIDER: “Ik vertel aan jou wat en hoe je dat moet gaan leren.” ‘UNFREEZING’ S1 In opdracht uitvoeren INSTRUEREN V&VN opleiders 55

56 Situationeel begeleiden
Kenmerken van het gedrag van een begeleider die ‘instrueert’ zijn: “éénrichtingsverkeer” leerdoel duidelijk aangeven duidelijke aanwijzingen (instructies) geven aanwezige protocollen en richtlijnen gebruiken concrete afspraken maken over de uitvoering voortgangsbewaking van de resultaten V&VN opleiders

57 Situationeel begeleiden
student: Bewust onbekwaam Voldoende zelfvertrouwen Gemotiveerd Weinig zelfstandig S2 OVERTUIGEN Met inspraak uitvoeren S1 Uitvoeren in opdracht INSTRUEREN V&VN opleiders

58 Situationeel begeleiden
BEGELEIDER: “Ik geef je inspraak op wat en hoe je moet gaan leren.” ‘MOVING’ S2 OVERTUIGEN Met inspraak uitvoeren S1 Uitvoeren in opdracht INSTRUEREN V&VN opleiders 58

59 Situationeel begeleiden
Kenmerken van het gedrag van een begeleider die ‘overtuigt’ zijn: wel bepalen maar inspraak geven begrip kweken voor de taak juiste uitvoering benadrukken lacunes in kennis of vaardigheid achterhalen ingaan op ideeën/suggesties van de student inzicht verschaffen in werkproblemen en gekozen methode concrete afspraken maken over de uitvoering van de taak angsten en weerstand reduceren V&VN opleiders

60 Situationeel begeleiden
student: Bewust bekwaam Weinig zelfvertrouwen Weinig gemotiveerd Zelfstandig S3 ONDERSTEUNEN In samenspraak uitvoeren S2 OVERTUIGEN Uitvoeren met samenspraak S1 Uitvoeren in opdracht INSTRUEREN V&VN opleiders

61 Situationeel begeleiden
BEGELEIDER: “We bepalen samen wat en hoe je dat moet gaan leren.” ‘MOVING’ S3 ONDERSTEUNEN In samenspraak uitvoeren S2 OVERTUIGEN Uitvoeren met samenspraak S1 Uitvoeren in opdracht INSTRUEREN V&VN opleiders 61

62 Situationeel begeleiden
Kenmerken van het gedrag van een begeleider die ‘ondersteunt’ zijn: student zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk laten zijn naar oplossingen vragen leer- en werkproblemen van de student helpen oplossen stimuleren, aanmoedigen en waarderen begrip voor gevoelens van de student hebben en dit tonen V&VN opleiders

63 Situationeel begeleiden
student: (On)bewust bekwaam Goed zelfvertrouwen Gemotiveerd Zelfstandig S3 ONDERSTEUNEN Uitvoeren met inspraak S2 OVERTUIGEN Uitvoeren met samenspraak S4 Zelfstandig uitvoeren DELEGEREN S1 Uitvoeren in opdracht INSTRUEREN V&VN opleiders

64 Situationeel begeleiden
BEGELEIDER: “Je mag dat van mij zelf doen, graag hoor ik hoe het gaat en als je me nodig hebt, dan kun je me daar vinden.” ‘(RE)FREEZING’ S3 ONDERSTEUNEN Uitvoeren met inspraak S2 OVERTUIGEN Uitvoeren met samenspraak S4 Zelfstandig uitvoeren DELEGEREN S1 Uitvoeren in opdracht INSTRUEREN V&VN opleiders 64

65 Situationeel begeleiden
Kenmerken van het gedrag van een begeleider die ‘delegeert’ zijn: de student vrijheid geven vertrouwen uitspreken voorwaarden scheppen belangstelling tonen voor de voortgang leerresultaten checken vaardigheden laten inzetten in andere (werk)situaties tempo en complexiteit van het werk en leren opvoeren V&VN opleiders

66 Situationeel begeleiden
RELATIE GERICHT GEDRAG veel S3 Ondersteunen We bepalen samen wat en hoe je dat moet gaan leren. S2 Overtuigen Ik geef je inspraak op wat en hoe je moet gaan leren. S4 Delegeren Je mag dat van mij zelf doen, graag hoor ik hoe het gaat en als je me nodig hebt, dan kun je me daar vinden. S1 Instrueren Ik vertel aan jou wat en hoe je dat moet gaan leren. weinig TAAKGERICHT GEDRAG V&VN opleiders 66

67 Situationeel begeleiden
Toepassen: als globale stijl bij het geven van begeleiding bij een werksituatie in de organisatie bij een individuele begeleidingssituatie bij een bespreking over de studenten V&VN opleiders 67

68 Is alles aan bod geweest? Voldeed het aan uw wensen?
Situationeel begeleiden Is alles aan bod geweest? Voldeed het aan uw wensen? V&VN opleiders 68

69 Dank u voor uw komst en aandacht…
V&VN opleiders 69


Download ppt "Situationeel begeleiden"

Verwante presentaties


Ads door Google