De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Anet Gebruikersdag – 2011-06-15 v1.0 –

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Anet Gebruikersdag – 2011-06-15 v1.0 –"— Transcript van de presentatie:

1 Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Anet Gebruikersdag – 2011-06-15 v1.0 – 2011-06-10

2 2011-03-22 Anet Gebruikersdag 2011-06-15 2 Vlaamse Erfgoedbibliotheek  Samenwerkingsverband van zes representatieve erfgoedbibliotheken  Ankerpunt voor de hele cultureel-erfgoedgemeenschap rond de geschreven, gedrukte en digitale erfgoedcollecties van bibliotheken  Aanspreekpunt  Samenwerking  Kennis- & expertisedeling

3 2011-03-22 Anet Gebruikersdag 2011-06-15 3 Vlaamse Erfgoedbibliotheek  Werkingsgebieden:  Collectiebeleid  Ontsluiting  Digitalisering  Duurzame bewaring en terbeschikkingstelling  Preservering en conservering  Publiekswerking & communicatie  Overzicht van lopende projecten en initiatieven:  http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteiten http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteiten

4 2011-03-22 Anet Gebruikersdag 2011-06-15 4 Flandrica.be Digitalisering Depot Ontsluiting Werking  Project voor een virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek  Door partners Vlaamse Erfgoedbibliotheek  Uitvoering maart 2011 – eind 2012  Nu in ontwerpfase

5 2011-03-22 Anet Gebruikersdag 2011-06-15 5 Globale planning  Apr 2011 – sep 2011: Ontwerp  Okt 2011 – mei 2012: Uitvoering  Juni 2012: Piloot  September 2012: Lancering Flandrica.be

6 2011-03-22 Anet Gebruikersdag 2011-06-15 6 Globale projectdoelen  Kennis en ervaring uitwisselen en opdoen rond digitalisering (in brede zin) van erfgoedcollecties  Netwerk Vlaamse Erfgoedbibliotheek als expertisegroep  Portaalsite met integraal gedigitaliseerd erfgoedmateriaal uit Vlaamse erfgoedbibliotheken  Ook opgenomen in Europeana

7 2011-03-22 Anet Gebruikersdag 2011-06-15 7 Flandrica.be-portaal | Missie  Versterken zichtbaarheid en waardering voor het Vlaams cultureel erfgoed, zowel in Vlaanderen als daarbuiten  Breed scala aan collectiestukken van erfgoedbibliotheken online aanbieden  op een duurzame manier  voor recreatieve en educatieve doeleinden  via laagdrempelige toegang  in verrijkende context  kwaliteitsvol gedigitaliseerd  met aandacht voor diversiteit  Binnen een constructieve, complementaire, structurele samenwerking

8 2011-03-22 Anet Gebruikersdag 2011-06-15 8 Flandrica.be-portaal | Doelgebruiker  Heeft een brede interesse in cultuur of in (zijn eigen) geschiedenis  Komt voor ontwikkeling of ontspanning  Wil op een inspirerende, intuïtieve manier onbekend cultureel erfgoed leren kennen  Wil gericht kunnen zoeken naar materiaal dat op de eigen leefwereld betrekking heeft  Wil beknopte, begrijpelijke informatie én mogelijkheden tot verdieping  Wil zich zonder beperkingen door de digitale bibliotheek kunnen bewegen  Wil niet worden afgeleid door ingewikkelde mogelijkheden

9 2011-03-22 Anet Gebruikersdag 2011-06-15 9 Flandrica.be-portaal | Corpus (1)  ‘Flandrica’  Geproduceerd in Vlaanderen, of  Handelend over Vlaanderen, of  Werken uit het Vlaams patrimonium die voor Vlaanderen van cultureel of wetenschappelijk belang zijn, of  Erkende topstukken  Materiaaltypes  Typische bibliotheekmaterialen (handschriften, oude en moderne drukken, periodieken) – 80%  Grafisch en documentair materiaal (zoals prenten, kaarten, affiches, foto’s, brieven) – 20%

10 2011-03-22 Anet Gebruikersdag 2011-06-15 10 Flandrica.be-portaal | Corpus (2)  Hoogtepunten uit de collecties en  Documenten die representatief of exemplarisch zijn voor de sociale en culturele geschiedenis Anthonius Magirus, Koock-boeck ofte Familieren kevken-boeck Antwerpen, Godtgaf i Verhulst, 1663 Exemplaar: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, h 83740 [c2-555 i]

11 2011-03-22 Anet Gebruikersdag 2011-06-15 11 Flandrica.be-portaal | Functionaliteiten  Focus op eenvoud en aantrekkelijkheid  Rijk geïllustreerd  Niet één thumbnail maar meerdere, grotere afbeeldingen per werk beschikbaar  Rijk gecontextualiseerd  Korte commentaren, referenties  Zoeken/bladeren via facetten  Virtuele tentoonstellingen  Etalage, geen catalogus  Kwaliteit voor kwantiteit  Aanvankelijk ~500 stuks

12 2011-03-22 Anet Gebruikersdag 2011-06-15 12 Flandrica.be-portaal | Infrastructuur  Gedistribueerde collectie  Portaal bevat metadata, toelichtingen en previews  Integrale werken raadpleegbaar via de websites van de partner- bibliotheken

13 2011-03-22 Anet Gebruikersdag 2011-06-15 13 Organisatie | Werkpakketten 1.Content & applicatie (Leiding: KULeuven) 2.Standaarden & processen (Leiding: UGent) 3.Digitalisering (Leiding: Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 4.Infrastructuur & software (Leiding: UA) 5.Projectleiding & communicatie (Leiding: Vlaamse Erfgoedbibliotheek) Depot Ontsluiting Werking (3) Digitalisering (5) Projectmanagement en communicatie

14 2011-03-22 Anet Gebruikersdag 2011-06-15 14 Organisatie | Organogram  Elke project- partner neemt deel aan elke werkgroep met oog op expertise- uitwisseling

15 2011-03-22 Anet Gebruikersdag 2011-06-15 15 Organisatie | Projectteam

16 2011-03-22 Anet Gebruikersdag 2011-06-15 16 Ontwerpfase | Apr – Sep 2011  Opstellen inhoudelijke visie en selectiecriteria  Selectielijsten maken  Beschrijven van gebruikersfunctionaliteiten  Selecteren van standaarden voor metadata en digitalisering  Generieke digitaliseringsstroom opstellen  Analyseren van infrastructuuropties  Ontwerpen van de infrastructuur  Opstellen plannen van aanpak voor digitalisering door de partnerbibliotheken  Uitwerken financieel plan voor uitvoering

17 2011-03-22 Anet Gebruikersdag 2011-06-15 17 Uitvoeringsfase | Okt 2011 – Sept 2012  Digitaliseren en online ontsluiten geselecteerde werken  Door de afzonderlijke projectpartners  Ontwikkelen virtuele tentoonstelling  Ontwikkelen contextualisering (teksten, trefwoorden)  Realiseren centrale infrastructuur  Incl. aggregatie metadata en Europeana-ingest  Ontwikkelen portaal-toepassing  Lanceren van het portaal

18 2011-03-22 Anet Gebruikersdag 2011-06-15 18 En ook…  Communicatie naar sector over projectverloop  Consolideren en verspreiden projectervaringen  Projectrapport  “Handleiding digitaal ontsluiten bibliotheekerfgoedcollecties”  Ontwikkelen strategie voor verdere ontwikkeling Flandrica.be na het project  Bijkomend materiaal  Nieuwe partners

19 2011-03-22 Anet Gebruikersdag 2011-06-15 19 Uw stukken in Flandrica.be?  Deelname van andere erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel gevraagd!  Na de lancering van het portaal in september 2012  Voorbereiding kan al eerder starten  Meer informatie beschikbaar begin 2012  Voorwaarden?  Werken die binnen het corpus van Flandrica.be passen  Integraal gedigitaliseerd op voldoende (erfgoed-) kwaliteit  Beschikbaar via de eigen website van de bibliotheek

20 Vragen? David Coppoolse david@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be +32 (0)3 338 8793


Download ppt "Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Anet Gebruikersdag – 2011-06-15 v1.0 –"

Verwante presentaties


Ads door Google