De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: Gezang 164:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: Gezang 164:"— Transcript van de presentatie:

1 Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: 1 - 12 Gezang 164:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: Gezang 164: 2 koningen 6: Psalm 48: 1, 2 2 koningen 6: 16 Opwekking 642: Psalm 103: 3, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: MERF

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. A. van Vugt uit Eindhoven. De collecte is bestemd voor de MERF. MERF staat voor Middle East Reformed Fellowship en is een organisatie, verbonden aan reformatorische kerken wereldwijd om de kerk in het Midden Oosten aan te moedigen en te versterken. Activiteiten zijn evangelisatie, bijbel onderwijs en -training en diaconale hulp.

3 Mededelingen kerkenraad
Morgenavond vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De diakenen vergaderen bij een van de broeders thuis. Beide vergaderingen beginnen om uur. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 22 januari Bijbelstudieclub Dabar Ond: Meer dan genoeg, schets 2 Inl: Jaap Blom Bij: Henny Visscher 26 januari LEF

5 Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: 1 - 12 Gezang 164:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: Gezang 164: 2 koningen 6: Psalm 48: 1, 2 2 koningen 6: 16 Opwekking 642: Psalm 103: 3, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: MERF

6 Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: 1 - 12 Gezang 164:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: Gezang 164: 2 koningen 6: Psalm 48: 1, 2 2 koningen 6: 16 Opwekking 642: Psalm 103: 3, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: MERF

7 175 C

8 1Tessalonicenzen 4: 1 - 12 Gezang 164: 2 koningen 6: 8 - 23
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best ● Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: Gezang 164: 2 koningen 6: Psalm 48: 1, 2 2 koningen 6: 16 Opwekking 642: Psalm 103: 3, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: MERF

9 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,
Psalm 103: 1, 2 1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

10 Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
Psalm 103: 1, 2 2 Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, dat uw bestaan, met glorie begenadigd, gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, op Israël zijn zegen uitgestort.

11 Psalm 103: 1, 2 Gezang 164: 2 koningen 6: 8 - 23 Psalm 48: 1, 2
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Psalm 103: 1, 2 ● 1Tessalonicenzen 4: Gezang 164: 2 koningen 6: Psalm 48: 1, 2 2 koningen 6: 16 Opwekking 642: Psalm 103: 3, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: MERF

12 Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: 1 - 12 2 koningen 6: 8 - 23
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: ● Gezang 164: 2 koningen 6: Psalm 48: 1, 2 2 koningen 6: 16 Opwekking 642: Psalm 103: 3, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: MERF

13 Gezang 164, canon 1 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. 2 Kom met uw kracht o Heer, en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons. 3 Maak ons een volk Heer, heilig en rein, dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

14 Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: 1 - 12 Gezang 164:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: Gezang 164: 2 koningen 6: Psalm 48: 1, 2 2 koningen 6: 16 Opwekking 642: Psalm 103: 3, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: MERF

15 Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: 1 - 12 Gezang 164: Psalm 48: 1, 2
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: Gezang 164: ● 2 koningen 6: Psalm 48: 1, 2 2 koningen 6: 16 Opwekking 642: Psalm 103: 3, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: MERF

16 Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: 1 - 12 Gezang 164:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: Gezang 164: 2 koningen 6: ● Psalm 48: 1, 2 2 koningen 6: 16 Opwekking 642: Psalm 103: 3, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: MERF

17 Psalm 48: 1, 2 1 De HEER is groot en hoog geëerd op Sions berg, waar Hij regeert. Zijn stad, zo schoon en hoog gelegen, geeft heel de aarde vreugd en zegen. Koninklijk ligt Gods domein Sion, aan de noorderzij. Wie in haar paleizen wonen, zal God Zich een burcht betonen, aan zijn volk Zich openbaren als een toevlucht in gevaren.

18 Psalm 48: 1, 2 2 De vorsten trokken samen op, ten strijde tegen Sions top. Zodra zij deze vesting zagen, stond heel hun legermacht verslagen. Voor een bolwerk, zo geducht, sloeg de vijand op de vlucht. Door ontzetting werden allen als door weeën overvallen. God doet Tarsis’ schepen breken, als de stormwind op komt steken.

19 Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: 1 - 12 Gezang 164:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: Gezang 164: 2 koningen 6: Psalm 48: 1, 2 2 koningen 6: 16 Opwekking 642: Psalm 103: 3, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: MERF

20 Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: 1 - 12 Gezang 164:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: Gezang 164: 2 koningen 6: Psalm 48: 1, 2 ● 2 koningen 6: 16 Opwekking 642: Psalm 103: 3, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: MERF

21 WIJ ZIJN MET MEER DAN ZIJ
2 koningen 6: 16 WIJ ZIJN MET MEER DAN ZIJ daarom aandacht voor die ‘wij’ en die ‘zij’ wij zijn met meer dan zij over wie gaat dit? eerst: wie zijn die ‘zij’ de Arameeërs een volk dat woonde in het huidige Syrië hoofdstad ook toen al: Damascus een plaag voor Israël speciaal: Noord-Israël

22 WIJ ZIJN MET MEER DAN ZIJ
2 koningen 6: 16 WIJ ZIJN MET MEER DAN ZIJ ZIJ: de straffende hand van God zichtbaar in het vijandige leger ook in 2 Koningen 6 zijn ze dreigend aanwezig de Arameeërs als symbool van Gods oordeel de bediende van Elisa is er bang van ‘zij’ zijn met veel dat over ‘zij’ nu over ‘wij’

23 WIJ ZIJN MET MEER DAN ZIJ
2 koningen 6: 16 WIJ ZIJN MET MEER DAN ZIJ ZIJ: de straffende hand van God zichtbaar in het vijandige leger WIJ: de helpende hand van God zichtbaar in het hemelse leger

24 Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: 1 - 12 Gezang 164:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: Gezang 164: 2 koningen 6: Psalm 48: 1, 2 2 koningen 6: 16 ● Opwekking 642: Psalm 103: 3, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: MERF

25 Opwekking 642 Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van Uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.

26 Opwekking 642 Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor U neer. Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer. Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier. Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: ontmoet Mij hier.

27 Opwekking 642 Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor U neer. Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer.

28 Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: 1 - 12 Gezang 164:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: Gezang 164: 2 koningen 6: Psalm 48: 1, 2 2 koningen 6: 16 Opwekking 642: Psalm 103: 3, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: MERF

29 Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: 1 - 12 Gezang 164:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: Gezang 164: 2 koningen 6: Psalm 48: 1, 2 2 koningen 6: 16 Opwekking 642: Psalm 103: 3, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: MERF

30 Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: 1 - 12 Gezang 164:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: Gezang 164: 2 koningen 6: Psalm 48: 1, 2 2 koningen 6: 16 Opwekking 642: ● Psalm 103: 3, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: MERF

31 Hij is een God van liefde en genade,
Psalm 103: 3, 4 3 Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

32 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
Psalm 103: 3, 4 4 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen boven de aarde, is voor wie Hem vrezen zijn liefde en zijn goedertierenheid. Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten, zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

33 Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: 1 - 12 Gezang 164:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: Gezang 164: 2 koningen 6: Psalm 48: 1, 2 2 koningen 6: 16 Opwekking 642: Psalm 103: 3, 4 ● Gezang 182D: Amen Collecte: MERF

34 182 D

35 Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: 1 - 12 Gezang 164:
Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven- Best Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: Gezang 164: 2 koningen 6: Psalm 48: 1, 2 2 koningen 6: 16 Opwekking 642: Psalm 103: 3, 4 Gezang 182D: Amen Collecte: MERF

36 8 en 9 mei 2014 Twee keer 25 – 30 km Een indruk … van tevoren
Twee dagen wandelen 8 en 9 mei 2014 Twee keer 25 – 30 km Een indruk … van tevoren

37 We vertrekken gezamenlijk
En drinken bij aankomst eerst koffie

38 Wandelen door het Hollandse Landschap
Zon zee strand en duinen

39 rivieren bossen

40 En onderweg staat eten en drinken klaar

41 Door de weilanden Over heuvels

42 En natuurlijk samen op de foto

43 Aan het eind van de dag… heerlijk uit eten

44 En op de tweede dag…. verder wandelen

45 En twee dagen lang…. veel plezier

46

47

48

49

50 Wandel je mee? Donderdag 8 en vrijdag 9 mei 2014 Trekvogelpad
Kosten € 85,- p.p inclusief vervoer, eten drinken en overnachting Opgeven bij Els van Wolfswinkel Verdere informatie in je postvak


Download ppt "Psalm 103: 1, 2 1Tessalonicenzen 4: Gezang 164:"

Verwante presentaties


Ads door Google