De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. F.J. Bijzet te Brouwershaven Voorlezer: Trudy Staat We lezen Marcus 2:1 - 17 De preek gaat over Zondag 11 Geen genezing zonder vergeving Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 103: 1, 3 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 103: 1, 3

3 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 103: 1, 3 Gebed
Lezen: Marcus 2:1 - 17 Zingen: Liedboek 408: 3, 4 Preek over Zondag 11 HC Zingen: Gezang 114: 2, 6 (GK 22) 3 Een arts is ons gegeven die zelve is het leven: Christus, voor ons gestorven, heeft ons het heil verworven. 4 Hij heeft aan ons vergeven de schuld en schenkt ons leven. Bij U, o God, bezitten wij schatten ongeweten.

4 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 103: 1, 3 Gebed
Lezen: Marcus 2:1 - 17 Zingen: Liedboek 408: 3, 4 Preek over Zondag 11 HC Zingen: Gezang 114: 2, 6 (GK 22) 3 Een arts is ons gegeven die zelve is het leven: Christus, voor ons gestorven, heeft ons het heil verworven. 4 Hij heeft aan ons vergeven de schuld en schenkt ons leven. Bij U, o God, bezitten wij schatten ongeweten.

5 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 103: 1, 3 Gebed
Lezen: Marcus 2:1 - 17 Zingen: Liedboek 408: 3, 4 Preek over Zondag 11 HC Zingen: Gezang 114: 2, 6 (GK 22) 3 Een arts is ons gegeven die zelve is het leven: Christus, voor ons gestorven, heeft ons het heil verworven. 4 Hij heeft aan ons vergeven de schuld en schenkt ons leven. Bij U, o God, bezitten wij schatten ongeweten.

6 Christus, voor ons gestorven, heeft ons het heil verworven.
Liedboek 408: 3, 4 Een arts is ons gegeven die zelve is het leven: Christus, voor ons gestorven, heeft ons het heil verworven.

7 Hij heeft aan ons vergeven de schuld en schenkt ons leven.
Liedboek 408: 3, 4 Hij heeft aan ons vergeven de schuld en schenkt ons leven. Bij U, o God, bezitten wij schatten ongeweten.

8 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 103: 1, 3 Gebed
Lezen: Marcus 2:1 - 17 Zingen: Liedboek 408: 3, 4 Preek over Zondag 11 HC Zingen: Gezang 114: 2, 6 (GK 22) 3 Een arts is ons gegeven die zelve is het leven: Christus, voor ons gestorven, heeft ons het heil verworven. 4 Hij heeft aan ons vergeven de schuld en schenkt ons leven. Bij U, o God, bezitten wij schatten ongeweten.

9 Geen genezing zonder vergeving
Tekst: Zondag 11 Geen genezing zonder vergeving

10 Groot is 't heil dat Jezus geeft. 'k Zal, als Hij, onsterflijk wezen,
Gezang 114: 2, 6 (GK 22) Groot is 't heil dat Jezus geeft. 'k Zal, als Hij, onsterflijk wezen, zijn, waar Hij, mijn Heiland, leeft. Waarom zou ik dan nog vrezen? 't Heerlijk Hoofd is opgewekt, dat zijn leden tot zich trekt.

11 Wat hier ziek is, zucht of kwijnt, zal daar fris en bloeiend wezen.
Gezang 114: 2, 6 (GK 22) Wat hier ziek is, zucht of kwijnt, zal daar fris en bloeiend wezen. Wat als aards in 't graf verdwijnt is daar hemels weer herrezen. Zinkt het sterflijk lichaam neer, levend schenkt de Geest het weer.

12 Zingen: Gezang 114: 2, 6 (GK 22) Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 97: 5 Gebed Collecte Zingen: Liedboek 460: 1, 3 Zegen

13 Zingen: Gezang 114: 2, 6 (GK 22) Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 97: 5 Gebed Collecte Zingen: Liedboek 460: 1, 3 Zegen

14 Zingen: Gezang 114: 2, 6 (GK 22) Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 97: 5 Gebed Collecte Zingen: Liedboek 460: 1, 3 Zegen

15 COLLECTE Collectemunten nodig? Vandaag
Morgenavond van uur tot 20.00 uur COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie vervolgde kerk Open Doors de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Psalm 34: 1, 4

16 COLLECTE Volgende Week is de collecte is voor de Kerk
Bloemenbezorging: Vandaag: Frances Vos Volgende week: Gerrit Treurniet Na de collecte zingen we: Liedboek 460: 1, 3

17 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld,
Liedboek 460: 1, 3 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

18 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht.
Liedboek 460: 1, 3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht. Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht. Looft uw Heiland, looft uw Heiland, die het licht is in de nacht.

19 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google