De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GMP+ certificatieschema diervoedersector 2006

Verwante presentaties


Presentatie over: "GMP+ certificatieschema diervoedersector 2006"— Transcript van de presentatie:

1 GMP+ certificatieschema diervoedersector 2006
Johan den Hartog Secretaris Productschap Diervoeder

2 Waarom redesign? Versie: GMP 1992 GMP1995 GMP2000 GMP2003 GMP2006
Focus: Toevoegmiddelen, ongewenste stoffen en microbiologie Modulering volgen ISO9001:1994 HACCP + borging grondstofketen Scheiding beleid / certificatie, recall, T&T, etc. ??????

3 Waarom redesign? Redenen: ISO 9001:1994  ISO 9001:2000
Overzichtelijkheid en toegankelijkheid; logischer ordenen, doublures eruit Nationale focus  internationale (EU) Accreditatiewaardig maken Aanpassing aan Verordening (EG) nr. 183/2005 m.b.t. diervoederhygiëne

4 Eindresultaat Het GMP+ certificatieschema is: Up-to-date Robuust
Internationaal toepasbaar Dekt gehele diervoederkolom Wordt gedragen door de dierlijke productieketen Feed Hygiene proof

5 Met dank aan het de PDV-projectgroep
Dik Wolters (projectleiding) Els van der Boon Christine Rommens Pauline van der Graaff Hannie Bouwmeester En alle andere PDV - medewerkers die op onderdelen hebben meegewerkt

6 Met dank aan het de klankbordgroep
Vaste kern: Aart Uittenbogaard Gerke Corstiaensen Ymte Yntema Govert Schouten En alle andere leden van het Centraal College van Deskundigen Diervoedersector

7 Indeling GMP+ 2006 deelname voorwaarden certificatie

8 A-serie A1: Reglement A2: Aanvullende lijst van definities
Aanvraag en certificatieprocedure Openbaar register Gebruik van aanduidingen en collectieve beeldmerken Acceptatie certificatie-instellingen Verplichtingen deelnemers Maatregelen en sancties Geschillenbeslechting A2: Aanvullende lijst van definities A3: Beeldmerken GMP+ A4: Geschillenreglement

9 A-serie: Maatregelen Herstelcontrole, gericht op specifieke voorschriften / opheffing tekortkomingen Hercontrole, gericht op alle GMP – voorschriften Verscherpte controle, gedurende de periode van ten hoogste een jaar

10 A-serie: Sancties Schorsing GMP+-certificaat (3 mnd)
Intrekking GMP+-certificaat (1 jaar uitsluiting) Publicatie geconstateerde overtreding, toegepaste maatregel of sanctie, met vermelding van naam deelnemer

11

12 Programma 13:30 Johan den Hartog 13:45 Liebe Vellenga
14:00 Dik Wolters 14:30 Pauze 15:00 Toos van Oers 15:20 Gerke Corstiaensen (PVE) 15:40 Sjoerd Schaper 16.00 Johan den Hartog 16:15 Vragen & discussie 17:00 Informeel samenzijn Waarom juist nu in 2006? Oude wijn in nieuwe zakken? Is er wat veranderd? Terraszaal Wanneer en hoe te certificeren? “Van huiswijn tot Grand Cru?” Vertrouwen op het Bord Ontwikkelingen in de informatievoorziening International Feed Safety Alliance


Download ppt "GMP+ certificatieschema diervoedersector 2006"

Verwante presentaties


Ads door Google