De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marketing Communicatie Strategie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marketing Communicatie Strategie"— Transcript van de presentatie:

1 Marketing Communicatie Strategie

2 Isabelle Bolluijt I.Bolluijt@hvA.nl

3 HET BOEK

4 OPZET Opbouw in lesweken Boeken Project Oefententamens Het tentamen

5 ONDERDELEN VAN EEN MARKETING COMMUNICATIEPLAN
EERSTE WEEK Hoofdstuk 4 (Floor en Van Raaij) ONDERDELEN VAN EEN MARKETING COMMUNICATIEPLAN

6 MARKETINGCOMMUNICATIE STRATEGIE?
WAT IS HET? WAARVOOR GEBRUIK JE HET? WAAROM GEBRUIKEN WE HET? EN DAN?

7 CAMPAGNES

8 ELSIE

9 ……

10

11

12 MCM valt samen met een juiste strategie
Om de juiste doelgroep te bereiken De juiste doelstellingen te behalen De juiste effecten te beogen De juiste middelen in te zetten

13 Marketing Communicatie Strategie
Kritiek op marketingcommunicatie: Marketingcommunicatie maakt producten duurder Marketingcommunciatie beperkt de concurrentie Marketingcommunicatie creeert schijnbehoeften Marketingcommunicatie roept irritatie op Marketingcommunicatie overdrijft en misleidt traning mcp 2009/10

14 Noodzaak van een Strategisch Communicatieplan
Strategische planning is noodzakelijk om snel op kansen en bedreigingen in te spelen. Intern én Extern. Er kan richting worden gegeven aan de communicatieactiviteiten van een bedrijf/Vereniging dan wel merk. Planning betreft een continue activiteit. Als de sitiuatie aanleiding geeft worden doelstellingen of strategie veranderd. traning mcp 2009/10

15 PLANNINGSTERMIJN Onderscheid tussen:
Kortetermijnplanning ( ongeveer een jaar) Middellangetermijnplanning ( periode twee tot vijf jaar) Langetermijnplanning (periode langer dan vijf jaar) traning mcp 2009/10

16 VOORDELEN STRATEGISCHE PLANNING
Vroegtijdig inspelen op veranderingen Identificeren van winstmogelijkheden Betere marktbewerking Gefundeerde investerings beslissingen Coordinatie en Controle traning mcp 2009/10

17 VOORDELEN Inspelen op veranderingen:
Actualiteiten (neem crisis en milieurampen…) In Nederland is gebleken dat ondernemingen met een doordacht systeem van strategische marktplanning de beste resultaten boeken. Het gaat om het inschatten van externe factoren en alternatieven te ontwikkelen. traning mcp 2009/10

18 VOORDELEN Inspelen op veranderingen:
Actualiteiten (neem crisis en milieurampen…) In Nederland is gebleken dat ondernemingen met een doordacht systee van strategische marktplanning de beste resultaten boeken. Het gaat om het inschatten van externe factoren en alternatieven te ontwikkelen. traning mcp 2009/10

19 VOORDELEN IDENTIFICEREN VAN WINSTMOGELIJKHEDEN :
Bij daling gelijk strategische planning aanpassen om een bevredigend rendement te behalen. Van korte termijn naar lange termijn te kunnen schakelen. traning mcp 2009/10

20 Voordelen Faillissementen komen (vaak!) voort uit een uit de hand gelopen groei. Door de juiste analyses en coordinatie van marketingactiviteiten kan er tijdig ingegrepen worden. Hiervoor is een strategische planning nodig. traning mcp 2009/10

21 VOORDELEN Betere marktbewerking:
De juiste samenstelling van de marketing en marketingcommunicatiemix is van groot belang. Budget moet niet afhangen van boekhouding en systeem van vorig jaar. Focus op de markt geeft meer kansen. traning mcp 2009/10

22 VOORDELEN Alternatieve investeringsmogelijkheden bij gefundeerde beslissingen: VIER financiele criteria: Terugverdientijd Gemiddelde winstvoet Interne rentevoet Netto contante waarde. Er moet ook in merken of projecten geinvesteerd worden die pas later vruchten afwerpen. traning mcp 2009/10

23 Voordelen Faillissementen komen (vaak!) voort uit een uit de hand gelopen groei. Door de juiste analyses en coordinatie van marketingactiviteiten kan er tijdig ingegrepen worden. Hiervoor is een strategische planning nodig. traning mcp 2009/10

24 Van ondernemings naar marketingcommunicatieplan
TABEL traning mcp 2009/10

25 Ondernemingsplan Hierin formuleert het management de doelstellingen voor de gehele organisatie. KWANTITATIEF Winstdoelstellingen, concurrentiedoelstellingen, efficientiedoelstellingen, flexibiliteitsdoelstellingen en liquiditeit. KWALITATIEF Marktgerichtheid, Klantgerichtheid, Maatschappelijke verantwoordelijkheid, reputatie, werkgelegendheid, continuiteit en weerstandsvermogen traning mcp 2009/10

26 MARKETINGPLAN Na ondernemingsplan volgt ondernemingsstrategie .
Daarna het marketingplan met de marketingdoelstellingen en strategie. 1) Externe Analyse 2) Interne Analyse 3) Marketingdoelstellingen 4. Marketingdoelgroep 5). Marketingstrategie. 6). Marketingbudget. traning mcp 2009/10

27 7). Opbrengsten en Kosten 8). Controle
DAN VOLGT HET MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN! traning mcp 2009/10

28 NU VOLGT DE BELANGRIJKSTE PAGINA!
BLADZIJDE 132 en 133 DE NEGEN ONDERDELEN VAN HET MCMPLAN traning mcp 2009/10

29 traning mcp 2009/10

30 Negen onderdelen Onderzoek naar consument
Marketingcommunicatiedoelgroep Marketingcommunicatiedoelstelling Marketingcommunicatiestrategie Keuze marketingcommunicatiemix Creatieve ontwikkeling Mediakeuze Marketingcommunicatiebudget Onderzoek naar resultaten. traning mcp 2009/10


Download ppt "Marketing Communicatie Strategie"

Verwante presentaties


Ads door Google