De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 15 Geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 15 Geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 15 Geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie

2 Principes van marketing – Hoofdstuk 15
Leerdoelen De belangrijkste promotie-instrumenten benoemen en de factoren bespreken die je kunt gebruiken bij het vormgeven van de algehele promotiemix; Het proces en de voordelen van een geïntegreerde marketingcommunicatie bespreken bij het communiceren van waarde voor klant; De stappen beschrijven die je moet nemen om een effectieve marketingcommunicatie tot stand te brengen; Uitleggen welke methoden je kunt gebruiken om het promotiebudget vast te stellen en welke factoren het ontwerp van de promotiemix beïnvloeden. Principes van marketing – Hoofdstuk 15

3 Geïntegreerde marketingcommunicatie-strategie
Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Promotie Deel 7 Deel 8 Deel 9 Principes van marketing – Hoofdstuk 15

4 Principes van marketing – Hoofdstuk 15
Inleiding Het bedrijf heeft te maken met een complex communicatiesysteem. Principes van marketing – Hoofdstuk 15

5 Principes van marketing – Hoofdstuk 15
De promotiemix De promotiemix, ook wel marketingcommunicatie-mix genoemd, is het mengsel van reclame, sales promotion (promotionele actie), public relations, persoonlijke verkoop en direct marketing waarmee het bedrijf zijn marketing- en reclamedoelstellingen probeert te verwezenlijken. Principes van marketing – Hoofdstuk 15

6 Geïntegreerde marketingcommunicatie
Het nieuwe landschap van marketingcommunicatie Minder massacommunicatie, meer gerichte communicatie Verschuiving richting gesegmenteerde marketing Het veranderende model van marketingcommunicatie De noodzaak van geïntegreerde marketingcommunicatie Principes van marketing – Hoofdstuk 15

7 Geïntegreerde marketingcommunicatie
Het concept waarin het bedrijf alle communicatiekanalen zorgvuldige integreert en coördineert, zodat er een heldere, consistente en overtuigende over de organisatie en haar producten wordt overgebracht. Principes van marketing – Hoofdstuk 15

8 Een overzicht van het communicatieproces
Principes van marketing – Hoofdstuk 15

9 Stappen bij het ontwikkelen van effectieve communicatie
De keuze van de communicatiedoelgroep De communicatiedoelstellingen bepalen AIDA-model en andere hiërarchische response-modellen Principes van marketing – Hoofdstuk 15

10 Hiërarchische response-modellen
AIDA Model Hierarchy-of- Effects Model Innovation- Adoption Model Communi- cations Model Stages Cognitive stage Affective Behavior Attention Interest Desire Action Purchase Liking Preference Conviction Awareness Knowlege Awareness Trial Adoption Interest Evaluation Behavior Attitude Intention Exposure Reception Cognitive response Principes van marketing – Hoofdstuk 15

11 Stappen bij het ontwikkelen van effectieve communicatie
Een boodschap ontwerpen Inhoud: rationeel, emotioneel, moreel Structuur van een boodschap Vormgeving Het medium kiezen Persoonlijke communicatiekanalen Niet-persoonlijke communicatiekanalen De ‘boodschapper’ selecteren Feedback verzamelen Principes van marketing – Hoofdstuk 15

12 Stappen bij het ontwikkelen van effectieve communicatie
Feedback verzamelen: resultaten meten Principes van marketing – Hoofdstuk 15

13 Principes van marketing – Hoofdstuk 15
Het totale promotiebudget opstellen en de totale promotiemis samenstellen Het totale promotiebudget opstellen Wat het bedrijf kan missen Budgettering naar percentage van de omzet Concurrentiegeoriënteerde methode Taakstellende budgetteringsmethode: Communicatiedoelen stellen Inzet van instrumenten bepalen (= taak) Kosten hiervan berekenen Principes van marketing – Hoofdstuk 15

14 Principes van marketing – Hoofdstuk 15
Het totale promotiebudget opstellen en de totale promotiemis samenstellen De promotiemix samenstellen De aard van elk promotie-instrument Promotiemixstrategieën Pushstrategie vs. pullstrategie Principes van marketing – Hoofdstuk 15

15 Principes van marketing – Hoofdstuk 15
Het totale promotiebudget opstellen en de totale promotiemis samenstellen De promotiemix samenstellen Factoren samenstellen van een promotiemixstrategie Soort product / markt: B2C en B2B Principes van marketing – Hoofdstuk 15

16 Principes van marketing – Hoofdstuk 15
Het totale promotiebudget opstellen en de totale promotiemis samenstellen De promotiemix samenstellen Factoren samenstellen van een promotiemixstrategie Soort product / markt Fase van koopbereidheid Levensfase van het product Integratie van de promotiemix Principes van marketing – Hoofdstuk 15

17 Maatschappelijk verantwoordelijke marketingcommunicatie
Reclame en sales promotions Vermijd onjuiste of misleidende reclame Vermijd het onder valse voorwendselen lokken van kopers met reclame (lokaasreclame) of misleidende sales promotions Gebruik reclame om maatschappelijk verantwoorde programma’s en activiteiten aan te moedigen en te promoten Principes van marketing – Hoofdstuk 15

18 Maatschappelijk verantwoordelijke marketingcommunicatie
Persoonlijke verkoop Houd je aan regels van ‘eerlijke concurrentie’ Doe niet aan omkoperij Houd je aan wetten en praktijkcodes Ga eerlijk en redelijk met consumenten en detaillisten om Principes van marketing – Hoofdstuk 15

19 Vragen n.a.v. de leerdoelen
a. Noem de belangrijkste promotie-instrumenten b. Bespreek de factoren die je kunt gebruiken bij het vormgeven van de algehele promotiemix; a. Bespreek het proces van de geïntegreerde marketingcommunicatie; b. Wat zijn de voordelen van geïntegreerde marketing-communicatie bij het communiceren van waarde voor klant? Beschrijf de stappen die je moet nemen om een effectieve marketingcommunicatie tot stand te brengen; a. Leg uit welke methoden je kunt gebruiken om het promotiebudget vast te stellen b. welke factoren beïnvloeden het ontwerp van de promotiemix? Principes van marketing – Hoofdstuk 15


Download ppt "Hoofdstuk 15 Geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie"

Verwante presentaties


Ads door Google