De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vertaalslag Marketingmix naar Siva

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vertaalslag Marketingmix naar Siva"— Transcript van de presentatie:

1 Vertaalslag Marketingmix naar Siva
Doel, komen tot meer klantgerichte aanpak in marketing- en salesactiviteiten zodat u beter de vertaalslag kan maken naar de bedrijfsprocessen van de klant. -Product: als verkoper/mareketeer praten we niet meer over het product wat je te bieden hebt maar over de klantoplossing welke aansluit bij de primaire bedrijfsprocessen van de klant, via de zodat vertaling, een blackberry comprimeert sneller en meer dan een andere pda waardoor u meer tijd overhoud voor uw kernactiviteiten. -Promotie: als verkoper/marketeer stoppen we niet enorme bedragen in advertenties maar gaan we maatwerk promotie aanbieden welke aansluit bij de bedrijfsprocessen van de klant, informatie welke de klant kan overtuigen van de oplossing, mass customization via social media, drukt de kosten, is efficienter en effectiever. Prijs: we praten als verkoper/marketeer niet meer over wat het gaat kosten maar juist meer wat het het bedrijf gaat opleveren, we kruipen in het hoofd van de klant, pakken zijn bedrijfsprocessen erbij en kijken waar het bedrijf besparingen kan opdoen. Plaats: we praten als verkoper/marketeer niet over op welke plek het product te koop is maar juist over de fasen in de bedrijfskolom welke we overslaan en hoe de oplossing mass customized via diverse gemengde distributiestrategieen bij de klant kan komen op zijn gewenste moment. Rob Huijbers MM Docent Avans Hogeschool Breda Commerciële Economie Small Business 1

2 Vertaalslag Marketingmix naar Siva
Doel, het omschrijven van je bedrijfsactiviteiten, de mogelijkheid te komen tot een interne quick scan. De traditionele marketingmix maakt plaats voor het meer klantgerichte siva model en schuift door naar de interne analyse van het marketingplan. Het gaat de huidige situatie omschrijven, welke producten heeft het bedrijf in zijn of haar assortiment, welke prijzen hanteren ze, op welke manier promoten ze en waar is het te koop. Via de volgende dia’s leg ik u uit hoe u dat het best kunt oppakken. Rob Huijbers MM Docent Avans Hogeschool Breda Commerciële Economie Small Business 2

3 Marketingmix Product: verwoordingen omtrent het assortiment, hoe steken de producten in elkaar; fysiek, uitgebreid en totaal (Leeflang). -Aandacht voor de intrinsieke en extrinsieke waarden van het product/concept. Promotie: de huidige communicatiemix (beurzen, reclame, direct marketing, public relations, sales promotions, sponsoring en persoonlijke verkoop. Via diverse instrumenten mogelijk above en below the line. -Aandacht voor het cognitieve, affectieve en conatieve aspect van de boodschap (zender > boodschap > ontvanger) -Aandacht bij keuze van een instrument: mediumbereik, medium vermogen en mediumkosten. -Aandacht voor push (B2B) en pull (B2C) communicatie. -fysiek product, functie, verpakking, uitgebreid gericht op service en totaal op de belevingswereld van de klant -communicatie/promotie: aanvullen met de instrumenten (narrowcasting. broadcasting, magazines, kranten, radio, billboard, flyers en meer) above en below the line. Massamediaal tv en meer persoonlijke media zoals dm Rob Huijbers MM Docent Avans Hogeschool Breda Commerciële Economie Small Business 3

4 Marketingmix Prijs: de huidige kostprijsberekening, prijsstrategie, afromen, me too pricing, skimmen of prijspenetratie. -Aandacht voor het feit dat concurreren op zowel marge als marktaandeel (verhoging) vaak niet samen gaan. Vaak is het interessanter om je hoger in de markt te prijzen en niet de prijsoorlog aan te gaan met concurrenten welke zich lager positioneren. Een hogere marge met een lagere of gelijke afzet is dan vaak de uitkomst. Via een ruimer en meer divers portfolio kunnen hierdoor risico’s bij marktverzadiging spreiden. Plaats: verwoordingen omtrent de huidige distributiestrategie. Spreken we van een direct- of indirectkanaal, kort of lang via een gemengde distributiestrategie of anders. -Aandacht voor de steeds meer oprukkende gemengde distributie strategie (KPN) -Aandacht voor de keuze intensieve, selectieve of exclusieve distributie (Hema, Bijenkorf en Maison De Bonneterie) -Multichannel cq. gemengde distributiestrategie (vb KPN>> Business Centers, Dealers, Eigenwinkel, maar ook andere merkwinkels en via directe verkoop en via internet -Fysieke distributie (direct/indirect) -Distributie tussenpersonen (agents, brokers, jobbers, dealers -Distributie van communicatie (Push/pull) Rob Huijbers MM Docent Avans Hogeschool Breda Commerciële Economie Small Business 4

5 Siva: Klantgerichtheid!
Meer klantgerichte aanpak, vertaling van de marketingmix naar de bedrijfsprocessen van de klant (wensen-behoeften) Via de klantprocessen (inzicht via de value chain, Porter) Klantwaarde gericht (win-win situatie) Relatiegericht (win-win situatie) Siva: doelstellingen op instrumentniveau (smartic). Rob Huijbers MM Docent Avans Hogeschool Breda Commerciële Economie Small Business 5


Download ppt "Vertaalslag Marketingmix naar Siva"

Verwante presentaties


Ads door Google