De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategische Marketing Planning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategische Marketing Planning"— Transcript van de presentatie:

1 Strategische Marketing Planning
Centrale Vraagstelling: Probleem- en Doelstelling Opdrachtomschrijving 2. Externe Analyse Macro- en Meso-niveau Afnemersanalyse Bedrijfstakanalyse Concurrentieanalyse Distributie- en leveranciersanalyse 1. Interne Analyse 3. Conclusies S/Z en K/B (Recapitulatie) 4. Strategische Analyse: Swot & Confrontatiematrix De centrale vraagstelling (huidige situatie/gewenste situatie en alle activiteiten welke we op basis moeten gaan inzetten om de gewenste situatie te kunnen bereiken) Probleem en doelstelling (focus smart) Anaslyses, Onderzoeksopzet, Onderzoeksvragen, Instrumenten/modellen aankiezen welke relevantie hebben aangaande de centrale vraagstelling 5. Strategiekeuze & Optieformulering 6. Oplossingsplan 7. Implementatie Rob Huijbers MM Docent Avans Hogeschool Breda Commerciële Economie Small Business 1

2 Strategische Marketing Planning
1. Interne Analyse: Marketingmix (P’s) of SIVA Visie/Missie/Strategie/Tactiek/Kernwaarden Financieel Plan (Rtv, Rev, Rvv, Qr, Cr) Curry-Analyse (pyramide bestaande klanten) Business Domain van Abell & Hammond Value Chain van Porter Assortimentsanalyse (Bcg, Maba, Portfolio) 7s-Model van McKinsey Product Levens Cyclus (Plc.) Positionering, identiteit/imago en doelgroep. Doel, komen tot Sterktes en Zwaktes Solva en liquiditeit Huidige business afb en groei voor in de externe Regel pareto 80/20 Doel te komen tot werkelijke sterktes en zwaktes Rob Huijbers MM Docent Avans Hogeschool Breda Commerciële Economie Small Business 2

3 Strategische Marketing Planning
2. Externe Analyse: Macro via Destep-analyse Meso via het ABCD-model -Afnemers (6w’s Ferrel, afnemersonderzoek, sdp) -Bedrijfstak (5 Krachtenmodel Porter) -Concurrenten (niveaus, concurrenten direct, indirect en substituten) -Distributie (distributiestrategie, kanaalstructuur en toeleveranciers) Doel, komen tot Kansen en Bedreigingen. MICRO MESO MACRO -Zojuist de interne analyse via de micro omgeving en nu verder met de macro en meso omgeving -Focus in de externe analyse vaak op het afnemersonderzoek op meso niveau, dat is vaak kwalitatief en kwantitatief van aard voor potentiele klanten (onderzoek met populatie, exploratief en verder) als field research overig vaak via desk research -Rollen diverse schalen ivm beinvloeding en controle -Doel komen tot werkelijke kansen en bedreigingen -Macro/meso en micro samen vaak als quick scan in het model van stoner en freeman Rob Huijbers MM Docent Avans Hogeschool Breda Commerciële Economie Small Business 3

4 Strategische Marketing Planning
Recapitulatie Interne/Externe Analyse Doel, klaarstomen voor de Swot-Analyse. -Keuze voor max 3 swots (in overleg met de organisatie) -Eerste brainwaves komen opgang, welke swots kunnen we gaan linken Conclusies trekken over de interne en externe analyse Korte recapitulatie situatie analyse (3 swots) Voorbeeld Tabel, foute voorbeeld nu komen tot 3 werkelijk swots Doel SWOT-Analyse (ook hier komt een film van samen met de confrotatiematrix) Om strategische opties te definiëren (paraplu o.) Visualiseren van mogelijkheden uit analyses Rob Huijbers MM Docent Avans Hogeschool Breda Commerciële Economie Small Business 4

5 Strategische Marketing Planning
4/5. Strategische Analyse Swot-Analyse Strategiekeuze vanuit de swot Confrontatiematrix (Generieke HAPs / HAP) SFA-toetsing strategische opties Strategiekeuze (waardestragieën T&W en groeistrategieën Ansoff) Uitwerking operationele opties Opstellen van doelstellingen (Onderneming/Marketing) Doel van de strategische analyse, het combineren van swots, toetsen van swots op prioriteit aangaande de centrale probleemstelling en komen tot de juiste strategie. -Swot analyse is anders dan een opsomming van swots, doel brainwaven en bundelen van swots zo te komen tot strategievorming in de matrix (ook film later aangeven). Groeien, Consolideren, Versterken of Terugtrekken. -Confrontatiematrix om de swots te toetsen en te komen tot opties, opties (HAPS) vervolgens te toetsen via het sfa model, suitability, feasibility en acceptability. Uitschrijven van opties strategisch en operationeel om te komen tot strategieen en doelstellingen. Rob Huijbers MM Docent Avans Hogeschool Breda Commerciële Economie Small Business 5

6 Strategische Marketing Planning
Doel Confrontatie Matrix Max. drie swots van ieder Beoordeling via 1,3 en 5 rest 0 (+/- of J/N ) H. Aandachtspunten Generieke Haps Aantal managers Nooit de probleem- stelling vergeten Rob Huijbers MM Docent Avans Hogeschool Breda Commerciële Economie Small Business 6

7 Strategische Marketing Planning
6/7: Oplossingsplan / Implementatie Van strategische opties naar operationeel Instrumentdoelstellingen per P Klangerichte aanpak via SIVA Ruimte voor diverse uitwerkingen: -Verkoopplan -Communicatieplan (branding, social media) -Marketingimplementatie -Sponsorplan of HR-plan -Relevant: financiële onderbouwing Doel om de strategische resultaten om te zetten naar concrete activiteiten welke niet in de kast komen liggen maar direct gebruikt kunnen worden in de praktijk. Voice over Meer klantgerichte aanpak Via klantprocessen (Value chain) Klantwaarden (Win-Win situatie) SIVA IPV 4 P’S uit de marketingmix Financieel via bart methodiek De Marketingmix, het geheel van tactische Marketinginstrumenten/activiteiten gericht op het leveren van klantwaarde in lijn met de Waardepropositie. Ruimte voor focus op marketingimplementatie, verkoopplan, communicatieplan, socialmediaplan, brandplan, en met financiële onderbouwing via de bartmethodiek Instrumentdoelstellingen Rob Huijbers MM Docent Avans Hogeschool Breda Commerciële Economie Small Business 7


Download ppt "Strategische Marketing Planning"

Verwante presentaties


Ads door Google