De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijkgezondheidsprofiel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijkgezondheidsprofiel"— Transcript van de presentatie:

1 Wijkgezondheidsprofiel
Gezondheidscijfers over Leidsche Rijn Julius gezondheidscentrum Leidsche Rijn GG&GD Utrecht Achmea 3e keer Om de 2 jaar data laten zien Nu nieuwste data van VMU, officieel pas in feb; Wist u data, gba utrecht HIS, GEZ, vorig jaar vgl met Nivel, GIP (databank voor farmaceutische producten)

2 Leidsche Rijn

3 Inhoud Wijkgezondheidsprofiel
Achtergrondvariabelen Leidsche Rijn Chronische ziekten en medicatiegebruik, COPD, DM en psychosociale problematiek Psychosociale klachten jeugd Leefstijlfactoren Omgevingsfactoren Zorggebruik Daar waar mogelijk laat ik gegevens verder gesplitst naar subwijken zien, dit laat onderlinge verschillen zien tussen de centra. Op de wijkgezondheidsplaat zijn de cijfers voor heel Leidsche Rijn/LRJG gepresenteerd.

4 Leidsche Rijn, Vleuterweide en De Meern
2002: inwoners 2013: inwoners 2013: LRJG patiënten >90 personeelsleden

5 Demografische gegevens Leidsche Rijn en Vleuten – De Meern
Utrecht Leidsche Rijn Vleuten De Meern Aantal inwoners 322000 27763 36893 <18 jaar 18-64 jaar > 65 jaar 20% 70% 10% 29% 65% 6% 30% 61% 9% Autochtoon Allochtoon 68% 32% 64% 36% 79% 21% Laag opgeleid Midden opgeleid Hoog opgeleid 25% 23% 53% 19% 27% 54% 39% Laag = geen opleiding, basisschool, MAVO/LBO Midden = HAVO/VWO /MBO Hoog = HBO/WO Allochtoon, waarvan 21.7 niet westers

6 GEZONDHEID VOLWASSENEN
Grote verschillen levensverwachting per wijk Gemiddelde levensverwachting: 79,6 jaar Vleuten–De Meern 82,6 jaar Overvecht 77,8 jaar 4,8

7 Diabetes Mellitus

8 COPD Aan deze grafiek valt op dat het medicatiegebruik vele malen hoger ligt dan de prevalentie van COPD. Dit komt omdat medicatiegebruik bepaald is a.h.v. ATC-code R03. Hieronder valt ook medicatie voor Astmapatienten. Om hier beter zicht op te krijgen zou aantal gebruikers >19 jaar per 1000 patienten bepaald moeten/kunnen worden.

9 Psychosociale problemen
Antidepressiva Deze cijfers laten echter hoog gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen zien in LRJG, vergeleken met Landelijk. Hier kan weer meespelen dat alle subcodes van de ATC N05B en N05c zijn meegenomen; dit is niet het geval bij de landelijke cijfers.

10 Psychosociale problemen
Slaap- en kalmeringsmiddelen Deze cijfers laten echter hoog gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen zien in LRJG, vergeleken met Landelijk. Hier kan weer meespelen dat alle subcodes van de ATC N05B en N05c zijn meegenomen; dit is niet het geval bij de landelijke cijfers. 10

11 Zorggebruik Ruim driekwart (77%) van alle patiënten had in 2012 minstens één keer contact met de huisartsenpraktijk gemiddeld had een patiënt 4,2 keer contact met de huisartsenpraktijk. Ouderen hadden gemiddeld vaker contact met de huisartsenpraktijk dan jongeren. In de oudste leeftijdscategorie (85 jaar en ouder) had 94% van de patiënten minimaal één keer contact met de huisartsenpraktijk in 2012. Gemiddeld zijn de meeste (telefonische) consulten en visites gerelateerd aan gezondheidsproblemen aan het bewegingsapparaat (12%), aan de huid (10%) en aan ademhalingsorganen (10%).

12 Psychosociale gezondheid - jeugd
Ongunstige score op zelfvertrouwen – leerlingen groep 7 en 8 Gegevens van de GG&GD Utrecht Jeugdmonitor Plaatje van de stad, VM scoort gelijk aan de stad. LR doet het beter, 12% in LR, tegenover 16% voor VM. Meisjes springen eruit, hebben veel vaker een negatief zelfbeeld.

13 Gegevens van de GG&GD Utrecht Gezondheidspeiling 2012
Leefstijlfactoren Roken – volwassenen Gegevens van de GG&GD Utrecht Gezondheidspeiling 2012

14 Leefstijlfactoren Problematisch alcoholgebruik – volwassenen
Gegevens van de GG&GD Utrecht Gezondheidspeiling 2012 Problematisch alcoholgebruik  wordt bepaald op basis van een score op de schaal van Candel (hoger dan 3). De schaal van Candel bestaat uit zes vragen waarmee een indruk wordt gekregen van problemen rond drinken, bv. Heeft u wel eens behoefte gehad om minder te drinken? Heeft u wel eens geprobeerd te stoppen met drinken zonder dat dit lukte? Heeft u wel eens alcoholhoudende drank gedronken om uw zorgen te vergeten?

15 Leefstijlfactoren Beweegnorm – volwassenen
Gegevens van de GG&GD Utrecht Gezondheidspeiling 2012 Beweegnorm: Een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, bij voorkeur alle dagen van de week.

16 Leefstijlfactoren Overgewicht (inclusief obesitas) – volwassenen
Gegevens van de GG&GD Utrecht Gezondheidspeiling 2012 Overgewicht en obesitas: Berekend op basis van zelfgerapporteerde lengte en gewicht: (matig) overgewicht als 25 < BMI ≤ 30; ernstig overgewicht (obesitas) als BMI > 30.

17 Overgewicht (inclusief obesitas) 5-6 jarigen
Gegevens Jeugdgezondheidszorg gemeente Utrecht In voorscholen/creches, aandacht voor gezonde voeding, alleen water, etc. Op nivo in stad hoger. Landelijk ook meer aandacht voor.

18 Overgewicht (inclusief obesitas) 10-11 jarigen
Gegevens Jeugdgezondheidszorg gemeente Utrecht Tot het schooljaar werden de kinderen in groep 6 gemeten en gewogen door de verpleegkundige, vanaf worden de kinderen in groep 7 gemeten en gewogen.

19 Omgevingsfactoren Sociaal kapitaal – volwassenen
Gegevens van de GG&GD Utrecht Gezondheidspeiling 2012 Sociaal kapitaal: gemeten aan de hand van score op 5 stellingen (1. De mensen in de buurt helpen elkaar, 2. De mensen in de buurt voelen zich verbonden met elkaar, 3. De mensen in de buurt zijn te vertrouwen, 4. De mensen in mijn buurt kunnen in het algemeen slecht met elkaar opschieten, en 5. Ik ga liever niet om met de mensen die in mijn buurt wonen). Van de 5 stellingen is een somscore gemaakt Het is een gemiddelde score van sociaal kapitaal in de buurt op een schaal van 5,0 tot en met 25,0 19

20 Omgevingsfactoren Onvoldoende sociale cohesie
Gegevens van de gemeente Utrecht, inwonersenquête 2012 Percentage is berekend uit een gemiddelde van onderstaande stellingen op een schaal van zeer mee eens tot zeer mee oneens De mensen in deze buurt kennen elkaar niet zo goed De mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om Ik woon in een gezellige buurt waar de mensen veel met elkaar omgaan Ik voel me prettig bij de mensen die in deze buurt wonen 20

21 Omgevingsfactoren Financieel
Niet rond kunnen komen Gegevens van de gemeente Utrecht, inwonersenquête 2012

22 Discussie & Conclusie Lastig om data te vergelijken
Leidsche Rijn: gezonde, jonge buurt Aandachtspunten: - Overgewicht & Obesitas bij volwassenen en kinderen - Onvoldoende beweging - Toename problematisch alcohol gebruik LR/VdM - matige sociale cohesie, mn in LR - Verbetering registratie van leefstijlfactoren in huisartsendossiers Selectie van populatie voor preventie beter

23 Referenties GG&GD Gezondheidspeiling 2012 WistUData
Utrecht.buurtmonitor.nl GIPdatabank Gipdatabank.nl Nivel 2012 HIS/GEZ praktijken Utrecht Data Fleir Apotheek

24 Nieuwe ontwikkelingen/organisaties in 2014
Vragen over wijkprofiel data aan het einde van de bijeenkomst Hoe verder samen in de wijk  hier gaan we na de pauze in tafelgesprekken met elkaar over in gesprek Elevator pitches (niet langer dan 1 minuut) van nieuwe organisaties/ontwikkelingen op het gebied van zorg, welzijn, sport.

25 Buurtteam Leidsche Rijn
Veranderingen in welzijn/samenwerking in de wijk Buurtteam Leidsche Rijn Adresgegevens: Ab Harrewijnstraat 17 3544AL Utrecht Contact (tijdelijk) via: /

26 Monika Hollander, huisarts LRJG, kaderarts CVRM Mhollander@lrjg.nl
Inclusie: Alle patiënten: - Leeftijd tussen 45 en 70 jaar Exclusie: Alle patiënten: - Gebruik antihypertensiva en of lipiden verlagende medicatie ICPC-1 code voor cardiometabole ziekte Monika Hollander, huisarts LRJG, kaderarts CVRM

27 Harten voor Sport Doel: Zoveel mogelijk Utrechters sporten en bewegen en ontwikkelen zo hun eigen talent. Werkgebieden: jeugd, volwassenen en senioren. Jeugd: sportaanbieders en scholen verbinden, schoolsporttoernooien, zorg. Volwassen en senioren: beweeginitiatieven bewoners, zorg. Sportwebsite, Utrechtse Beweegweek. Beweegmakelaars

28 Harten voor Sport Gegevens beweegmakelaars: LR Jeugd VdM Jeugd
Merel Heine Martin van Rooijen LR en VdM Volwassenen & Senioren Rosalie Lansing

29 Transitie GGZ 2014 Per 2014 zijn er twee nieuwe wetten van toepassing en wordt de GGZ aangeboden in drie echelons: q  Huisartsenzorg (met POH GGZ) q  Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) q  Gespecialiseerde GGZ (GGGZ) Door Noor Pelger, huisarts LRJG, kaderarts GGZ

30 Netwerk Kinderen met overgewicht in LR/VdM
Met partners van scholen, zorg, sport, (kinder) diëtisten, (kinder) fysiotherapeuten, JGZ in x bij elkaar geweest Doel: samenwerking versterken, vroegopsporing overgewicht, gemeenschappelijke projecten organiseren voor kinderen. Volgende bijeenkomst: vrijdag 7 februari , locatie volgt, coördinator: Martin van Rooijen, ‘harten voor sport’

31


Download ppt "Wijkgezondheidsprofiel"

Verwante presentaties


Ads door Google