De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vierde ontmoetingsdag breedstesportimpuls 27 mei 2004 Integrale aanpak gezondheids- en breedtesportbeleid in Twente Dick Bloemert Marja Jokhorst Marieke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vierde ontmoetingsdag breedstesportimpuls 27 mei 2004 Integrale aanpak gezondheids- en breedtesportbeleid in Twente Dick Bloemert Marja Jokhorst Marieke."— Transcript van de presentatie:

1 vierde ontmoetingsdag breedstesportimpuls 27 mei 2004 Integrale aanpak gezondheids- en breedtesportbeleid in Twente Dick Bloemert Marja Jokhorst Marieke van Vilsteren

2 •Pilot-project “Gezond sporten in Overijssel” •Doelen: * informeren over relatie en integratie tussen sport, bewegen en gezondheid * discussie omtrent concretisering van deze relatie * integraliteit Aanleiding en doel

3 •Welkom en voorstellen •Relatie sport, bewegen en gezondheid in Twente •Twentse deelnota lokaal gezondheidsbeleid •Twentse aanpak •Discussie •Samenvatting en afsluiting Programma

4 GGD adviseert en ondersteunt gemeenten bij lokaal gezondheidsbeleid Wettelijke legitimatie Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid Nota lokaal gezondheidsbeleid elke vier jaar: gezondheidstoestand inwoners beleidsvoornemens

5 Overgewicht Risicofactor voor: •Diabetes Mellitus type 2 •Hart- en vaatziekten •Kanker •Depressie •Gewrichtsklachten

6 Jongeren Volwassenen Ouderen

7 Jongeren Nederlandse Norm Gezond Bewegen: dagelijks 1 uur matig intensief bewegen 12 – 17 jaar  24 % normactief Bron: CBS Statline

8 Jongeren •66% Twentse jongeren (12-19) sport in vrije tijd. •Landelijk gezien sport ca. driekwart van de jeugd van 6-24 jaar. Ruim 60% doet dit in verenigingsverband. Bronnen: 1) GGD Regio Twente 2) Verschillende landelijke studies samengevat door NOC * NSF

9 Jongeren Aandachtsgroepen: • meisjes • stedelijk gebied • oudere jongeren • lager opleidingsniveau • allochtone jongeren • chronisch zieken Bronnen: 1) GGD Regio Twente 2) Sociaal Cultureel Planbureau 3) NOC * NSF 4) TNO

10 Jongeren Overgewicht bij jongensOvergewicht bij meisjes Overgewicht bij jongens en meisjes Bron: derde en vierde landelijke groeistudie

11 Jongeren Volwassenen Ouderen

12 Volwassenen Nederlandse Norm Gezond Bewegen: Minimaal 5 keer per week 1/2 uur matig intensief bewegen 18 – 24 jaar  49 % normactief 25 – 34 jaar  49 % normactief 35 – 44 jaar  51 % normactief 45 – 54 jaar  46 % normactief 55 – 64 jaar  41 % normactief Bron: CBS Statline

13 Volwassenen Twents Volwassenen onderzoek 2002 • 39% sport minimaal 3 x per week minimaal 20 minuten. • 45% sport of beweegt wel, maar minder dan 3 x per week 20 minuten. • 16% sport of beweegt niet Bron: GGD Regio Twente

14 Volwassenen Overgewicht mannen en vrouwen Bron: CBS statline en GGD Regio Twente

15 Jongeren Volwassenen Ouderen

16 Ouderen (55+) Nederlandse Norm Gezond Bewegen: Minimaal 5, bij voorkeur alle dagen van de week 1/2 uur matig intensief bewegen 55 – 64 jaar  41 % normactief 65 – 74 jaar  41 % normactief > 74 jaar  43 % normactief Bron: CBS Statline

17 Ouderen (55+) Bron: Verschillende onderzoeken samengenomen door NOC*NSF 50 - 65 jaar> 65 jaar nooit 53%68% < 1 uur per week 3% 4% 1- 5 uur per week 33%20% > 5 uur per week 11% 8% Sporten Populair zijn: zwemmen, wandelen, fietsen en gymnastiek Ongeveer 1/3 is lid van een sportvereniging

18 Ouderen (55+) Overgewicht mannen en vrouwen Bron: CBS statline en GGD Regio Twente

19 Volwassenen en ouderen Aandachtsgroepen: • 20-30 jaar • laag opgeleid en laag inkomen • werkloos • allochtone afkomst • arbeidsongeschikt • huishoudens met minderjarige kinderen • chronisch zieken Bron: 1) GGD Regio Twente 3) Nationaal Kompas Volksgezondheid 2) CBS Statline 4) TNO

20 Twentse deelnota lokaal gezondheidsbeleid •Sociaal-economische gezondheidsverschillen •Gezonde leefstijl  voeding & beweging •Sociaal-psychologische problematiek bij jongeren en ouderen

21 Twentse aanpak aanleiding • Twentse Deelnota is ideaal uitgangspunt • Allerlei nota’s en plannen: breedtesport, jeugdbeleid, lokaal gezondheidsbeleid, ouderenbeleid, welzijnsbeleid enz. • Beleidsterreinen werken los van elkaar

22 Doelstelling Ondersteunen en adviseren van gemeenten bij het uitwerken en vormgeven van integraal beleid op het terrein van sport, bewegen en gezondheid

23 •Realiseren van intersectorale samenwerking op lokaal niveau •Ontwikkelen van (voorbeeld) paragraaf of werkplan s,b,g in lokaal beleid •Duidelijkheid over rollen van en samenwerking tussen SRO en GGD •Ontwikkelen concrete activiteiten Subdoelen

24 •Inventarisatie van activiteiten en beleidsvoornemens binnen de eigen gemeente •Intern keuzes maken •Draagvlak externe, uitvoerende partijen •Werkplan sport, bewegen & gezondheid Stappenplan

25 •Regionale bijeenkomsten •Vraaggestuurd ipv aanbodgericht Ondersteuning

26 Aandacht voor bewegen G roninger A ctief L even M odel

27 Preventieprogramma Bewegen & Gezondheid voor senioren Het preventieprogramma bestaat uit een aantal korte modules voor ouderen waarbij bewegen als educatief middel wordt ingezet om ouderen voor te lichten over bewegen in relatie tot gezondheidsaspecten Samenwerking: GGD-en, gemeenten, SWO’s en thuiszorg Beleid: sport, gezondheid, ouderen, welzijn Voorbeelden projecten

28 Kies voor Hart en Sport Combinatie sport- en gezondheidsvoorlichting voor groep 7 en 8 basisschool Samenwerking: basisscholen, gemeente, sportaanbieders, GGD Beleid: sport, gezondheid, onderwijs, jeugd Voorbeelden projecten

29 Wat doet u of bent u voornemens te doen op het gebied van sport, bewegen en gezondheid? Discussie

30 Integraal werken ten aanzien van sport, bewegen en gezondheid levert voordelen op, dus het is altijd de investering waard Discussie

31 Wat verwacht u van een provinciale sportraad en/of een GGD in het kader van SBG beleid? Discussie

32 Samenvatting

33 Voor verdere informatie: info@sportraadoverijssel.nl ggd@regiotwente.nl


Download ppt "Vierde ontmoetingsdag breedstesportimpuls 27 mei 2004 Integrale aanpak gezondheids- en breedtesportbeleid in Twente Dick Bloemert Marja Jokhorst Marieke."

Verwante presentaties


Ads door Google