De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Social Return Bouwblokken Gemeente Amersfoort oktober 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Social Return Bouwblokken Gemeente Amersfoort oktober 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Social Return Bouwblokken Gemeente Amersfoort oktober 2013
4/3/2017 Social Return Bouwblokken Gemeente Amersfoort oktober 2013 Patricia Rath Thea Smid-Verheul

2 Sociaal inkopen loont!  Bouwblokken methode
Contractvoorwaarde ‘5% social return’ een Opdrachtnemer doet een inspanning twv 5% van de opdrachtsom, door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of maatschappelijke activiteiten. Streven: - duurzame relatie met opdrachtnemer - > 5% SROI door goede kandidaten te leveren - werkgeversbenadering i.t.t. cliëntbenadering  Bouwblokken methode

3 Opbouw van de waarden Waarde representeert de inspanningen om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen Alle inspanningen die verricht moeten worden om kandidaat te laten functioneren gedurende een jaar: loonkosten, opleiding, externe en interne begeleiding

4 SR bouwblokken Soort kandidaat Waarde Social Return inspanning (fte)
WWB € ,= > 2 jaar in WWB € ,= < 1 jaar in WW € ,= > 1 jaar in WW € ,= WIA / WAO Wajong € ,= 55+ € ,= extra op bovenstaande bedragen BBL traject € ,= /leerling BOL traject € ,= /leerling WSW inzet Het door het SW-bedrijf gefactureerde bedrag Maatschappelijke activiteit P.M. (indicatie € 100,= per besteed uur per medewerker) Voorbeeld: Gefactureerd bedrag op basis van het contract is € ,=. De Social Return-verplichting bedraagt 5 % hiervan, dus € ,=. Keuze Opdrachtnemer: ½ jaar iemand uit de categorie “WWB” of 1 jaar iemand uit de categorie “> 1 jaar in WW”.

5 Bouwblokkenmethode - kenmerken
Altijd 5% van de gefactureerde opdrachtsom Geldt bij aanbestedingen voor ALLE werken, diensten en leveringen boven € Alle vrijheid bij invulling Opdrachtnemer bepaalt zelf welke “bouwblokken” hij gebruikt Mag ook in bedrijfsvoering, bij toeleverancier, en dus niet perse in de onderhavige opdracht Geen boetebeding, maar in dialoog in redelijkheid zoeken naar passende oplossing (“waar ziet u welke mogelijkheden?”) Ingang na ingang contract Kandidaten eenmalig op te voeren Inspanningswaarden politiek te sturen Ervaring bouwblokkenmethode effectief. De vrijheid van invulling leidt tot grote mate van bereidheid tot samenwerking. Bouwend Nederland wil bij arbeidsexcessieve projecten 7% van de loonsom. Dit zou een verschraling betekenen van de 5% eis. Dit is niet nodig omdat wij met de bouwblokkenmethode (en met onze eigen coöperatieve houding) voldoende ruimte bieden. De 5% kan ook bij leveranciers worden ingevuld. 5

6 Benodigdheden Werkende methode Pilot => intern draagvlak
Collegebesluit BSR onafhankelijk onderdeel van WSP Goed leveringproces aan achterkant (inzicht in kandidaten) Meedenken en goede gespreksvaardigheden BSR Overleg BSR– Inkoop - budgethouders Enthousiasme

7 De dialoog levert mooie en doorlopende resultaten op!
Verlenging leerling bouwplaats bij opdracht aanleggen plein Geen gedwongen ontslagen bij bouwer museum Montage, ontvangst en opslag materialen bij SW bedrijf en WIA 2e monteur in opdracht levering armaturen Gratis expositie voor kunst van geestelijk gehandicapten in opdracht externe vergaderfaciliteiten “Controle is goed, blijvende relatie is beter!”

8 Concrete resultaten Social Return 2012
In 19/25 aanbestedingen => 7 Werken; 10 Diensten; 2 Leveringen. 4/19 opdrachten afgerond in 2012 SROI: gem.5,4%; alle vier > 5,0% 174 plaatsingen Leerlingen: 50% binnen regio Overige: 85% binnen regio Maar ook: Omzet voor WSW bedrijf gegenereerd Gratis vergaderruimte voor startende ondernemers (vanuit uitkeringsachtergrond # plaatsingen 2012 a.g.v. SR bouwblokken WWB < 2 jaar: 40 WWB > 2 jaar: 11 WW < 1jaar: 65 WW > 1 jaar: 16 WIA / WAO: 6 Wajong: 5 Beroeps Begeleidend Leertraject Beroeps Opleidend Leertraject 15 TOTAAL 174 Overigens vinden verreweg de meeste plaatsingen vanuit arbeidstoeleiding vanuit de Sociale Zekerheid plaats zonder inzet van Social Return. Vorig jaar zijn ca. 400 cliënten vanuit een traject geplaatst bij een reguliere werkgevers.

9 Uitdagingen Veel variatie in het land => onduidelijkheid bij opdrachtnemers Intern draagvlak; vrees voor kostenstijging Bouwend NL: kritisch op verdringing?

10 Vrijwillige maatschappelijke activiteit
Boekje en website In opdrachtbrief, beroep op opdrachtnemer: - tussen 0 en €30.000: vrijwillige maatschappelijke tegenprestatie. - tussen € en € : vrijwillige maatschappelijke tegenprestatie Terugkoppelen BSR toetst jaarlijks. - tussen € en € : Contact met BSR en vrijwillig bouwblokkenmethode toepassen.

11

12 Vervolg Uitrol naar gelieerde partijen, subsidierelaties (verplichting in 2014) en Amersfoorts bedrijfsleven Uitrol naar omliggende gemeenten. Aanpak reeds overgenomen door o.a. Zeist, Woudenberg, Soest, Almere, Lelystad, Hilversum, Nieuwegein/Houten, Zaanstad, Noord Holland-Noord; In gesprek met (gemeenten in) provincie Utrecht

13 Vragen? www.amersfoort.nl/socialreturn Socialreturn@amersfoort.nl
Patricia Rath: 06– Thea Smid:


Download ppt "Social Return Bouwblokken Gemeente Amersfoort oktober 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google