De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding Vak / thema Wetenschappen, wiskunde en economie, elektriciteit Leeftijdsgroep 3de graad SO Tijdsduur 3 x 2 uur [kan aangepast worden] Software.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding Vak / thema Wetenschappen, wiskunde en economie, elektriciteit Leeftijdsgroep 3de graad SO Tijdsduur 3 x 2 uur [kan aangepast worden] Software."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding Vak / thema Wetenschappen, wiskunde en economie, elektriciteit Leeftijdsgroep 3de graad SO Tijdsduur 3 x 2 uur [kan aangepast worden] Software Internet, Browser, Tekstverwerker, Presentatieprogramma Omschrijving Jullie hebben ondertussen al heel wat theoretisch of technische kennis over wiskunde, fysica, elektriciteit of economie opgebouwd. Misschien ben je iets minder onderlegd in een bepaald gebied. Je nieuwsgierheid kan je hier helpen. Bovendien heb je in je groep verschillende leerlingen die elk ergens goed in zijn. In volgende opdracht krijg je een taak betreffende windenergie. Je zal tijdens die opdracht iets bijleren over windenergie en de voor- en nadelen, over hoe turbines werken, over de kostprijs, over het maken van een presentatie enzoverder. Maar ook zal je ervaren wat het is om tegen tijdsdruk te werken en hoe je hier als team mee om kan gaan. Het verdelen van de taken, het steunen van elkaar in het goed volbrengen van de aparte taken, het aftoetsen van je eigen werk binnen het team zijn belangrijk. Ook het efficiënt verwerken van informatie uit overaanbod op het internet is een belangrijk aspect van de opdracht. Tip Doorloop eerst even de volledige webquest. Het centrale vertrekpunt zijn de eerste 8 dia’s. Ze zijn te bereiken via het menu aan de rechter kant. Navigeren kan ook door gebruik te maken van onderstaande knoppen.

2 Inleiding Let op: Het verminderen van onze ecologische voetafdruk kunnen we realiseren op verschillende manieren: In de 1ste plaats moeten we ervoor zorgen dat we overgaan tot een rationeel energieverbruik. Wanneer iedereen zelf minder energie zal verbruiken, zijn we al een goed eind op weg om de CO2-uitstoot te beperken. Meer info kan je vinden op: Hiernaast dienen we werk te maken van het aanbieden van hernieuwbare vormen van energie. In dit kader past deze webquest. Zou jij het aandurven om zelf een windturbine te bouwen? In het laatste deel van deze webquest kan je enorm veel info terugvinden die je hierbij kunnen helpen.

3 Opdracht Jullie vormen een ingenieursbureau gespecialiseerd in windenergie. Jullie team is multi-disciplinair, de teamleden hebben elk één of maximaal 2 specialiteiten. Jullie opdracht is de volgende: “Een coöperatieve groep (geïnteresseerden of partners, in samenwerking met de gemeente) wil een windturbine bouwen. De uitwerking van deze turbine dient te gebeuren op een ecologisch en economische verantwoorde basis. Er is nog geen zicht op het totaal kostenplaatje en de nodige financiëring. Jullie bureau krijgt de opdracht om de voorbereiding van dit project uit te werken. Overtuig in een presentatie van 20 minuten dat jullie bureau de ideale partner is om dit project te realiseren. “ Concreet betekent dit dat jullie een ingenieursbureau oprichten die bovenstaande opdracht kan uitvoeren. Hou rekening met het feit dat de presentatie, naast het toewijzen van de opdracht aan jullie bureau, ook doorslaggevend is om investeerders aan te trekken. Je bouwt ook met jouw team zelf een windmolen en tijdens de presentatie geef je hiervan een demonstratie. Ga HIER naar de takenlijst …

4 Verwerking In een eerste overlegvergadering van 20 minuten (dat is niet veel!) worden: De taken tussen de groepsleden verdeeld. Je mag elke taak maximaal met 2 personen uitvoeren. Ook kunnen bepaalde taken individueel uitgevoerd worden, maar dat wil niet zeggen dat je geen ondersteuning van andere teamleden mag vragen. 1 persoon kan ook aan 2 verschillende taken meewerken. Het aantal minuten bepaald dat elke spreker over zijn onderdeel mag spreken. Dit is een richtlijn bij het opstellen van de informatie voor de aparte deeltaken. Daarna begint iedereen individueel zijn/haar taak uit te werken. Als je eigen taak klaar is help je teamleden die nog niet klaar zijn. Op het einde van de taak oefen je de presentatie samen in. Documentatie

5 Bronnen Hieronder vind je een aantal algemene bronnen. Beperkt je echter niet tot de hierbij geleverde links. Ga ook zelf op zoek. Windenergie Definitie op WikiPedia (Definitie) StartXL.Be (Portaal voor windenergie) Oost-Vlaanderen (provinciale voorschriften) Belgische energiestatistieken (FOD Economie) Vreg (Vlaamse reguleringsinstantie voor de energiemarkt) Energiesparen (omzendbrief) Gis Vlaanderen (Java-applet met informatie over: gewestplannen, luchtfoto’s, vogeltrekroutes, …) Investeringsstatistieken (Ecopower) Google earth (lokale installatie) De presentatie Een powerpoint maken in Word Je presentatie online zetten Alles over Powerpoint Een goede powerpoint maken 10 Tips en trucs voor powerpoint Live omgevingen docs.google.com;

6 Bronnen windenergie specifiek
Specifieke info rond windenergie (links onderaan) Info rond kleine en middelgrote windturbines Info rond grootschalige windturbines Specificaties van windturbines Wetenschappelijke achtergrondinformatie (engelstalig) Documentatie Vergeet niet dat internet niet-alles-zaligmakend is en je dikwijls ook een antwoord op je vragen kan krijgen door andere bronnen te raadplegen (handboek, bibliotheek, …)

7 Beoordeling De evaluatie
Er wordt op twee niveaus geëvalueerd. De projectdeelnemers zullen mekaar binnen de groep evalueren. Daarnaast zal elk team als geheel ook de voorstellingen van de andere teams beoordelen. Zie ook: evaluatieformulieren (online). Organisatie en overleg Ook in verband met de aanpak van het probleem wordt er een score gegeven. Je kan je een algemeen beeld vormen van het werk of een gedetailleerd oordeel vormen. Hier zal ELK teamlid individueel elk ander teamlid evalueren. Er wordt daarvoor een standaard evaluatieblad ingevuld. De teamleider rapporteert zijn verslag aan de leraar en overhandigd ook alle ingevulde evaluaties. Deze evaluatie gebeurt OP NAAM. Ook de leraar kan een persoonlijk oordeel geven over de werking van een groep of een individu. De presentatie Elk team zal de presentatie van de andere teams bijwonen en evalueren. Het team oordeelt deze keer als geheel over de presentatie. Ook het publiek (leraar, directeur, …) kan hier aan mee werken. Er kan een algemeen oordeel gevormd worden over de presentatie evenals een gedetailleerde score over de vormgeving, wetenschappelijkheid en haalbaarheid van het verhaal.

8 Afsluiting Wat hebben we geleerd? Beste leerling
Je hebt tijdens deze vaardigheden heel wat zinvol werk verzet. Heb je de doelgroep kunnen overtuigen? Ben je eigenlijk met je resultaat tot bij hen geweest? Door de gegevens tot een presentatie te verwerken hebben jullie ook nog eens de nodige ICT-vaardigheden (zoeken, presenteren, …) ingeoefend. Als afsluiter kan je even nadenken over de competenties (geheel van vaardigheden, kennis en attitudes) die je hebt ingezet tijdens deze webquest. Stel die tegenover deze die voor de ingenieur gelden. Neem je besluit mee als je straks een doordachte studiekeuze gaat maken. TAAK 1: Elke leerling van de groep somt voor alle taken (die binnen de groep voorkomen) 3 competenties op die hij of zij belangrijk vindt voor de ingenieur en/of de ondernemer. Deze worden nadien verzameld. De 10 ‘beste’ worden weerhouden en in Scrabble vorm in de klas uitgehangen. TAAK 2: ontwerp max. 1 blz. (bvb in Word op Publisher) Stel dat je binnenkort aan het hoofd komt van een ingenieursbureau gespecialiseerd in windenergie. Ontwerp tot slot een vacature waarin je omschrijft welke mensen je daarvoor nodig hebt. Gebruik hiervoor de ervaring die je tijdens deze webquest hebt opgedaan. Kijk ook even in de pers op welke manier (grote) bedrijven zo’n berichten opstellen.

9 Leerkracht Tips Beste leerkracht
Deze webquest werd in powerpoint opgemaakt. Het staat je vrij de nodige wijzigingen aan te brengen zodat de inhoud beter aansluit bij de doelstellingen en de mogelijkheden van je leerlingen. Ook de aanpak van de beoordeling kan aangepast worden. Mocht je (ingrijpende) wijzigingen aan deze webquest hebben aangebracht en je bent van mening dat die ook zinvol kan ingezet worden in andere klassen en scholen, dan horen we het graag. We zetten onze webruimte open om jouw versie te publiceren. Foutjes, kleine bijsturingen en tips ontvangen we graag.

10 Hierna volgen detailpagina’s
Inleiding Opdracht Verwerking Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Bronnen Beoordeling Afsluiting Leerkracht

11 Hierna volgen detailpagina’s
Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Inleiding

12 Hierna volgen detailpagina’s
Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Opdracht

13 Opdracht Takenlijst Hierna volgen de concrete taken die moeten uitgevoerd worden. Onderstaande rolmodellen worden voorop gesteld Verantwoordelijke marketing Wetenschappelijk expert R&D Research and development Engineering Investeringsspecialist Salesmanager Milieu- & Landschapscoördinator Projectmanager Het is en blijft de bedoeling om op het eind van de voorbereiding een volledige presentatie klaar te hebben voor de ‘klant’.

14 Opdracht Verantwoordelijke marketing (geen presentatie tijd)
Zorg ervoor dat je ingenieursbedrijf goed voor de dag kan komen. (Maak bvb een logo, spreek consistent kleurengebruik, en lettertype af, …). Opstellen van een de powerpoint presentatie. Aandacht aan lay-out besteden. Alle onderdelen evenwaardig aan bod laten komen. In het notitievenster van elke slide een bronvermelding opnemen. (bvb url van de geraadpleegde website). Stimuleren van anderen om input aan tijdig en op een efficiënte wijze aan jou door te geven. (bvb hoe moeten zij dit efficiënt aan u bezorgen, is dit reeds in een template, in een worddocument, per mail, in een leeg ppt-document , …). Misschien denk je aan het opzetten van een live werkomgeving? Dit maakt het samenwerken makkelijker. Vraag dit eventueel aan de leerkracht, mogelijks maakt je school reeds gebruik van een digitale leeromgeving die dit toelaat. Naar de bronnen

15 Opdracht Wetenschappelijk expert (x minuten presentatie tijd)
Toelichten hoe windturbines werken. Tijdens de presentatie het vertrouwen wekken bij de klant dat er een specialist(en) in het team is die voor de technische uitwerking garant zullen kunnen staan. Bestaan er verschillende soorten windturbines (vb. HAWT vs. VAWT) ? Wat zijn mogelijke opties betreffende de benodigde onderdelen (met / zonder tandwielkast, permanent magneet, …)? Wat is de efficiëntiefactor in functie van het aantal wieken? Hoe verhoudt de energieproductie zich ten opzichte van de diameter van de rotorbladen? Veroorzaakt rotatiesnelheid problemen? Men kan theoretisch bewijzen dat de maximale efficiëntie die met een windmolen kan bereikt worden gelijk is aan 58%. Leg uit. Naar de bronnen

16 Opdracht R&D Research and development (x minuten presentatie tijd)
Je bouwt zelf een windmolen of windmolentje waarin volgende onderdelen aanwezig zijn: Beweegbare delen Omzetting van kinetische energie naar elektrische energie Een verbruiker: een elektrisch toestel dat gevoed wordt door uw windmolen (bvb. een lampje) Tijdens de presentatie licht je het volgende toe: Hoe werkt jouw ontwerp? Wat is het geleverde vermogen? Wat zijn de grootste struikelblokken die je tijdens deze realisatie hebt moeten overwinnen? Naar de bronnen

17 Opdracht Engineering (x minuten presentatie tijd)
Beschrijf heel concreet hoe je dit specifiek project gaat aanpakken. Stel een lastenboek op dat je naar 3 bedrijven zal opsturen. Omschrijf steeds heel concreet de uit te voeren opdrachten. Let op: voor windturbines met een vermogen groter dan 25 Kwatt zijn er geen belgische windturbineleveranciers. Bepaal 3 buitenlandse bedrijven waar je een offerte gaat aanvragen voor de praktische realisatie van een windturbine. Vermeld hun website en geef indien mogelijk ook enkele referenties. Dit zijn voorbeeld projecten van deze firma’s waaruit je kan opmaken dat ze een goede reputatie hebben. Welke specificaties moet je allemaal meegeven als je een windturbine zou bestellen? Wat is de betekenis van al deze waarden? Werk hiervoor samen met de wetenschapper. Naar de bronnen

18 Opdracht Investeringsspecialist (x minuten presentatie tijd)
Wat is het verbruik van de desbetreffende groep in KWh? Wat is de jaarlijkse kostprijs van dit verbruik? Wat is het vermogen van de te installeren windturbine, rekening houdend met de variabele windsnelheden in België (op 70m hoogte) om dit vermogen te kunnen leveren. Zijn particuliere middelgrote windturbines energierendabel? Bereken de terugverdientijd. Onderzoek of de opdrachtgever subsidies van de overheid kan ontvangen. Naar de bronnen

19 Opdracht Salesmanager (x minuten presentatie tijd)
Opbouwen van een gefundeerde argumentatie voor het investeren in windturbines Verzamelen van de voordelen van windenergie en deze in de presentatie opnemen. Verzamelen van de nadelen en vooroordelen betreffende windenergie en deze in de presentatie weerleggen. Verzamelen van nadelen van de investering en hiervoor een gefundeerde contra-argumentatie voorbereiden. Je hoeft deze natuurlijk niet (allemaal) in de presentatie zelf op te nemen maar je moet wel voorbereid zijn om vragen over de nadelen te pareren. Naar de bronnen

20 Opdracht Milieu- & Landschaps- coördinator
(x minuten presentatie tijd) Hij/zij doet onderzoek naar de voorschriften, opgesteld door de overheid. Hij/zij doet voorstellen naar de inplanting van de windturbine, rekening houdend met de hierboven vermelde voorschriften. Hij/zij bekijkt de mogelijke voor- & nadelen van het inplantingsvoorstel. (slagschaduw, geluidsoverlast, ecologische problemen, horizonvervuiling, …) Naar de bronnen

21 Opdracht Projectmanager
Deze manager draagt de eindverantwoordelijkheid. Hij/zij bewaakt de voorbereiding en rapporteert aan de leraar. Hij/zij doet aan tijdsbewaking tijdens de voorbereiding en uitvoering van de opdrachten. Hij/zij houdt het algemene overzicht. Alleen hij/zij kan bijstand van de leraar bekomen. Hij/zij draagt tijdens de presentatie de volgende verantwoordelijkheden Enkel inleiding, binding tussen de andere sprekers en slotconclusie. Tijdens de eindpresentatie is er één verantwoordelijke die de presentatie inleidt en de verschillende sprekers voorstelt en de timing bewaakt. De afgesproken spreektijd mag door geen enkele spreker en ook niet door de totale groep overschreden worden. 

22 Hierna volgen detailpagina’s
Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Verwerking

23 Hierna volgen detailpagina’s
Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Bronnen

24 Hierna volgen detailpagina’s
Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Beoordeling

25 Hierna volgen detailpagina’s
Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Afsluiting

26 Hierna volgen detailpagina’s
Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Leerkracht

27 Bouw je eigen windturbine.

28 Inleiding Willen jullie je eigen windturbine bouwen? Ken je een leerkracht of ouder die voldoende “bouw”-vaardigheden heeft om jullie hierbij te helpen. Dan kan je in deze presentatie de nodige info terugvinden om je eigen windturbine te bouwen. Begrippen zoals VAWT (Vertical Axis Wind Turbine) of HAWT (Horizontal Axis Wind Turbine) vormen nadien geen enkele moeilijkheid meer. Hou er rekening mee dat je met de aankoop van een kleine windturbine (voorlopig) geen ecologisch en financieel profijt kan doen. De terugverdientijd en het CO2-rendement wordt pas interessant vanaf een (commerciële) middelgrote windturbine. Dit vervalt echter bij het zelf bouwen van je eigen windturbine (waarbij je zo veel mogelijk werkt met recuperatiemateriaal). Zie ook: Let op: Zorg ervoor dat je met alle veiligheidsvoorschriften rekening houdt, zowel bij de bouw, als bij de plaatsing. Hou zeker rekening met het feit dat een hoogstaande molen (met wieken) onderhevig is aan grote windkrachten. Voorzie dus voldoende ruimte rondom de molen. Raadpleeg ook de gemeente, voor het invullen van de nodige formulieren.

29 Opdracht Bekijk het theoretisch kader voor het oprichten van een windturbine. Dit kan je terugvinden in de webquest betreffende windenergie. Het kader zal je een idee geven van de factoren waarmee je rekening dient te houden om tot het bouwen van een windturbine te komen. In de hieronder staande pagina’s krijg je een gestructureerd overzicht van websites die de nodige info bevatten om je eigen windturbine te bouwen. Neem alle info op voorhand door !

30 Verwerking In een eerste overlegvergadering van 20 minuten:
De websites tussen de groepsleden verdelen. De website grondig samenvatten. Doe dit door volgende stappen uit te voeren: Download eventuele bouwplannen. Bespreek het te gebruiken materiaal. Zoek eventueel al op waar je dit kan vinden, en hoeveel de aankoop ervan zal kosten. Bekijk zeker de mogelijkheid om met recuperatiemateriaal te werken. Doe een schatting van de benodigde bouwtijd. Wat is de verwachte energie-opbrengst? Welke moeilijkheden kan je verwachten bij de bouw van de voorgestelde windturbine. Breng alle info samen, en bekijk (in groep) welke windturbine de meest haalbare kaart blijkt te zijn. We raden aan om eerst een windturbine op schaal te maken, vooraleer over te gaan op een groter model.

31 Bronnen Hieronder vind je een aantal specifieke bronnen. Vele sites zijn echter engelstalig. We geven per site steeds de meest interessante items aan. De rest van de site kan echter zeker zinvolle informatie bevatten. Bekijk zeker ook de algemene bronnen bij de aanvang van deze webquest. Algemeen (Nederlandstalig) Deze site vormt zeker de start bij je zoektocht naar informatie. Bekijk vooral “Zelfbouw”, “Wind-linken” en “Downloads”. (Nederlandstalig) Site met enorm veel praktisch meet- en berekenmethodes. (Nederlandstalig) Hoe bouw ik een professioneel ogende windturbine. (engelstalige) schitterende site rond “educating windenergy”. (engelstalig) Amerikaanse site met oa “Educational wind turbine kit”. (engelstalig) “How it works”. Een professionele site hoe windmolens werken en gebouwd worden. (engelstalig) Amerikaanse site met enorm veel info, ook in boekvorm (soms zijn die aan te kopen via Amazon.com). Bekijk zeker ook de “link”-pagina. (engelstalig) interessante blog met heel veel info, bouwplannen, ed... (engelstalig) Commerciële bouwkit

32 Bronnen Hieronder vind je een aantal specifieke bronnen. Vele sites zijn echter engelstalig. We geven per site steeds de meest interessante items aan. De rest van de site kan echter zeker zinvolle informatie bevatten. HAWT (engelstalig) “Hoe bouw je een Chispito windturbine?” (engelstalig) “How I home-built an electricity producing Wind turbine” VAWT (engelstalig) Deze site omschrijft hoe je oa een VAWT kunt opbouwen. (engelstalig) Omvat vooral een bouwplan voor VAWT. (engelstalig) Hoe bouw ik een “Lenz2 Turbine (VAWT)”.

33 Bronnen Hieronder vind je een aantal specifieke bronnen. Vele sites zijn echter engelstalig. We geven per site steeds de meest interessante items aan. De rest van de site kan echter zeker zinvolle informatie bevatten. Aanverwante benodigdheden. (engelstalig) Blog met eigen hoogstaande uitvindingen om een windbatterij lader te maken. (engelstalig) online shop met allerhande randbenodigdheden betreffende het bouwen van windturbines. (engelstalig) Faq-pagina. Hier wordt oa. beschreven hoe je je eigen rotorbladen kunt maken. Alternatieve windturbine. (nederlandstalig) Wat is de “windbelt”?

34 Maak je bouwresultaten zeker bekend !
Veel succes ! Maak je bouwresultaten zeker bekend !


Download ppt "Inleiding Vak / thema Wetenschappen, wiskunde en economie, elektriciteit Leeftijdsgroep 3de graad SO Tijdsduur 3 x 2 uur [kan aangepast worden] Software."

Verwante presentaties


Ads door Google