De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen."— Transcript van de presentatie:

1 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 1 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling OmschrijvingJullie hebben ondertussen al heel wat theoretische of technische kennis over fysica, scheikunde, biologie …. opgedaan. Misschien ben je iets minder onderlegd in een bepaald gebied. Je nieuwsgierheid kan je hier helpen. Bovendien heb je in je groep verschillende leerlingen die elk ergens goed in zijn. In volgende opdracht krijg je een taak over light voedingsproducten Je zal tijdens die opdracht iets bijleren over light producten en de voor- en nadelen, het afnemen van interviews en van enqûetes, over experimenteren, analyseren, conclusies trekken, over het maken van een presentatie, enz… Maar ook zal je ervaren wat het is om tegen tijdsdruk te werken en hoe je hier als team mee om kan gaan. Het verdelen van de taken, het steunen van elkaar in het goed volbrengen van de aparte taken, het aftoetsen van je eigen werk binnen het team zijn belangrijk. Ook het efficiënt verwerken van informatie uit overaanbod op het internet is een belangrijk aspect van de opdracht. Met dank aan: Stichting C3 (opdracht ChemLight)Stichting C3 SoftwareInternet, Browser, Tekstverwerker, Presentatieprogramma Tijdsduur 3 x 2 uur [kan aangepast worden] Vak / thema Wetenschappen Leeftijdsgroep 3de graad SO Inleiding Tip Doorloop eerst even de volledige webquest. Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling

2 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 2 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Opdracht: Onderzoek doen naar light producten en ontdekken wat light producten light maakt. Jullie opdracht is de volgende: A.Over light producten in het algemeen, en over jullie light product in het bijzonder, informatie opzoeken. B.Minimum twee experts interviewen C.Een enquête afnemen bij minimum 20 personen. D.Een specifiek experiment uitvoeren. E.De opgedane kennis uit A, B, C en D vergelijken en analyseren, verbanden proberen te leggen. Vb. kloppen de resultaten van de interviews met het opzoekingswerk? Komen de resultaten van de experimenten overeen met de informatie die je op internet vond enzovoort. F.Het geheel verwerken in een overzichtelijk en gestructureerd verslag met inleiding, conclusie en bronvermelding G.Een presentatie van een 10-tal minuten voorbereiden. De algemene informatie over light producten maakt geen deel uit van de presentatie. Met foto’s, filmpjes en grafieken kan je het werkje en je presentatie wat aanschouwelijker maken. H.Jullie werk zelf evalueren Opdracht Ga HIER naar de takenlijst …HIER Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling

3 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 3 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling In een eerste overlegvergadering van 20 minuten (dat is niet veel!) worden: 1.De taken tussen de groepsleden verdeeld. Je mag elke taak maximaal met 2 personen uitvoeren. Ook kunnen bepaalde taken individueel uitgevoerd worden, maar dat wil niet zeggen dat je geen ondersteuning van andere team-leden mag vragen. 1 persoon kan ook aan 2 verschillende taken meewerken. 2.Het aantal minuten bepaald dat elke spreker over zijn onderdeel mag spreken. Dit is een richtlijn bij het opstellen van de informatie voor de aparte deeltaken. 3.Bepaal reeds de deelaspecten die je wil uitwerken, en hoeveel tijd deze elk zullen vragen. Daarna begint iedereen individueel aan zijn/haar taak te werken. Als je eigen taak klaar is, help je teamleden die nog niet klaar zijn. Op het einde van de taak oefen je de presentatie samen in. Vergeet niet aan een competentie-ondezoek te doen en je teamleden te evalueren: zie vaardigheden en competentieszie vaardigheden en competenties Verwerking Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling

4 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 4 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Takenlijst Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling

5 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 5 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Takenlijst Hierna volgen de concrete taken die moeten uitgevoerd worden. Onderstaande rolmodellen worden voorop gesteld  Verantwoordelijke marketing Verantwoordelijke marketing  Wetenschappelijk expert Wetenschappelijk expert  R&D Research and development R&D Research and development  Customer analyser Customer analyser  Netwerking Netwerking  Projectmanager Projectmanager Takenlijst Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling

6 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 6 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Verantwoordelijke marketing Opstellen van de powerpoint presentatie Het werkje ineen steken. Aandacht aan lay-out besteden. Alle onderdelen evenwaardig aan bod laten komen Stimuleren van anderen om input tijdig en op een efficiënte wijze aan jou door te geven. (bvb hoe moeten zij dit efficiënt aan u bezorgen, is dit reeds met een template, in een worddocument, per mail, in een leeg ppt-document, …) Tip: tijdens het maken van de opdrachten kan je foto’s of filmpjes maken om te gebruiken in het werkje of in de presentatie! Opdracht Naar de bronnen Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling

7 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 7 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Wetenschappelijk expert Wat is er allemaal bekend over lightproducten en over jullie lightproduct in het bijzonder? Verzamel in de bibliotheek en op internet informatie over lightproducten in het algemeen, en over jullie eigen lightproduct in het bijzonder. Let op bronvermelding! Opdracht Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling

8 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 8 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling R&D Research and development Per lightproduct is er een experiment. Je voert dit experiment uit. Daarna vergelijk je de resultaten met de gegevens op het etiket van het light product en je trekt er je conclusie uit. Ga naar experimentenexperimenten Opdracht Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling

9 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 9 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Customer analyser Smaken light producten hetzelfde als gewone producten? Hierbij zoek je (voldoende – minimum 20) mensen voor een smaaktest. Laat geblinddoekte mensen het lightproduct en het gewone product proeven. Stel hen een aantal (bondige) vragen. Denk goed na welke informatie je te weten wilt komen! Zorg er ook hier weer voor dat je voldoende informatie verzamelt om errna te kunnen verwerken. Trek daarna je conclusies uit de enquête. ! Zorg dat je het proeven op een aantrekkelijke, nette en hygiënische manier uitvoert (bordjes, bestek etc) Opdracht Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling

10 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 10 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Netwerking Wat zeggen de experts? Je maakt een aantal interviewvragen over jullie lightproduct, die je aan minstens twee verschillende experts stelt. Denk bij het opstellen van de vragen goed na over wat je te weten wilt komen! Zoek dan twee experts om de vragen aan te stellen vb een voedingsspecialist, een diëtist, een supermarktmanager, etc. Ga na de interviews ook na of de verschillende experts het met elkaar eens zijn of net niet. Opdracht Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling

11 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 11 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Projectmanager Deze manager draagt de eindverantwoordelijkheid. Hij/zij bewaakt de voorbereiding en rapporteert aan de leraar. Hij/zij doet aan tijdsbewaking tijdens de voorbereiding en uitvoering van de opdrachten. Hij/zij houdt het algemene overzicht. Alleen hij/zij kan bijstand van de leraar bekomen. Hij/zij draagt tijdens de presentatie de volgende verantwoordelijkheden Enkel inleiding, binding tussen de andere sprekers en slotconclusie Tijdens de eindpresentatie is er één verantwoordelijke die de presentatie inleidt en de verschillende sprekers voorstelt en de timing bewaakt. De afgesproken spreektijd mag door geen enkele spreker en ook niet door de totale groep overschreden worden. Opdracht Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling

12 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 12 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Experimenten Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling

13 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 13 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Experimenten

14 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 14 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Experimenten

15 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 15 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Experimenten

16 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 16 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Experimenten

17 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 17 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Experimenten

18 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 18 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Experimenten

19 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 19 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Experimenten

20 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 20 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Experimenten

21 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 21 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Bronnen Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling

22 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 22 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Hieronder vind je een aantal algemene bronnen omtrent presentaties maken. Beperk je echter niet tot de hierbij geleverde links. Ga ook zelf op zoek. De presentatie Een powerpoint maken Je presentatie online zetten Alles over Powerpoint Een goede powerpoint maken 10 Tips en trucs voor powerpoint Live omgevingen docs.google.comdocs.google.com; www.officelive.com; www.zoho.comwww.officelive.comwww.zoho.com Bronnen Documentatie Vergeet niet dat internet niet-alles-zaligmakend is en je dikwijls ook een antwoord op je vragen kan krijgen door andere bronnen te raadplegen (handboek, bibliotheek, …). Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling

23 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 23 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Vaardigheden en Competenties Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling

24 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 24 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Vaardigheden en competenties Wat hebben we geleerd? Beste leerling Je hebt tijdens deze opdracht heel wat zinvol werk verzet. Jullie hebben kunnen proeven van allerlei aspecten die bij wetenschappelijk onderzoek aan bod komen. Door de gegevens tot een presentatie te verwerken, hebben jullie ook nog eens de nodige ICT-vaardigheden (zoeken, presenteren, …) ingeoefend. Als afsluiter moet je even nadenken over de competenties (geheel van vaardigheden, kennis en attitudes) die je hebt ingezet tijdens deze webquest. TAAK : Maak zelf een onderverdeling van de uitgevoerde taken Schrijf voor elk van deze taken welke vaardigheden/competenties jij of iemand anders uit de groep heeft moeten inzetten om deze taak te realiseren. Stel dat deze taak deel zou uitmaken van je beroep, wat denk je dan dat belangrijke eigenschappen zullen zijn voor jou om deze taken te realiseren? Duid ook 3 competenties aan waarvan je denkt dat ze goed aansluiten bij jouw persoonlijkheid. Vb. experimenten uitvoeren benodigde vaardigheden: goed kunnen analyseren wat je gaat testen apparatuur kunnen bedienen nauwkeurig werken Geef een beoordelingscijfer aan elk van je teamleden (van 0-5) met een korte motivatie. Stuur dit per mail op naar icaluwaerts@gmail.com Eigen competenties Evaluatie van je teamleden Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling

25 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 25 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling

26 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 26 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling De presentatieDe presentatie zal zowel beoordeeld worden op vorminggeving (lay-out) als op voordracht. Organisatie en overlegOok in verband met de aanpak van de taak wordt er een beoordeling gegeven. Planning en stiptheid horen hier ook bij. Bovendien zal elk teamlid individueel elk ander teamlid evalueren. Ook de leraar kan een persoonlijk oordeel geven over de werking van een groep of een individu. Je zelf-evaluatie over je competenties zal ook in rekening worden gebracht (zie bij ‘vaardigheden en competenties’) Het werkje zelf Het werkje zal op verschillende punten beoordeeld worden: - inhoudelijk (de verschillende onderdelen afzonderlijk: informatie, experiment, interviews, enquête) - een belangrijk deel van de punten gaat naar de samenhang: worden er verbanden gelegd tussen de verschillende onderdelen, worden vergelijkingen gemaakt, wordt er een goede conclusie getrokken … - ook de taal en de lay-out zal beoordeeld worden. Let op bronvermelding! Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling

27 I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen Vlaanderen in Actie, een initiatief van de Vlaamse regering. Karel Uyttendaele 27 Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling Veel succes ! Inleiding Opdracht Verwerking Takenlijst Experimenten Competenties Beoordeling


Download ppt "I NLEIDING O PDRACHT V ERWERKING I NFO - BRONNEN B EOORDELING A FSLUITING L EERKRACHT De wereld aan je voeten ! is een project dat ondersteund wordt binnen."

Verwante presentaties


Ads door Google