De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Say YES! to the dress. • Hooglied • Joh.3:29 Die de bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Say YES! to the dress. • Hooglied • Joh.3:29 Die de bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert,"— Transcript van de presentatie:

1 Say YES! to the dress

2

3 • Hooglied • Joh.3:29 Die de bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld.

4 Say YES! to the dress Openb.19:6- 8 En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

5

6 Say YES! to the dress Voorafgaand aan de bruiloft: -huwelijksaanzoek -verwachting -verlangen -voorbereiding

7

8 say YES! to the dress Jes.61: 10 Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.

9 Say YES! to the dress Ef.5:25-27 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.

10 Say YES! to the dress Openb.19: 7 - 8 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

11 Say YES! to the dress • Klederen des heils, de mantel der gerechtigheid • Stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet • Met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. = passief = actief

12 Say YES! to the dress Passief = • Jezus’ offer en huwelijksaanzoek Actief = • ontvangen, aanvaarden • jurk aantrekken • identiteit uitleven • STRALEN

13

14 Say YES! to the dress Jes.62: 5 Want zoals een jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen u huwen, en zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God Zich over u verblijden. Hooglied 4:8-9 Alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig gebrek zijt gij. 9 Gij hebt mij betoverd, mijn zuster, bruid, betoverd met één blik van uw ogen, met één snoer van uw halsversiersel.

15 Say YES! to the dress 3 x YES • YES - op het aanzoek • YES - to the dress • YES - tijdens de Bruiloft

16


Download ppt "Say YES! to the dress. • Hooglied • Joh.3:29 Die de bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert,"

Verwante presentaties


Ads door Google