De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatie door de muren heen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatie door de muren heen"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatie door de muren heen
Nancy Otte-Krijnen Irma Baars Symposium Oncologie in perspectief 13 juni 2013 Honderd jaar grensverleggend

2 Waarom deze workshop Elkaar ontmoeten Communicatie Uitwisseling Ideeën
Resultaat:overdracht waarin de zorg voor patiënt geborgd is

3 Zorgproces met veel risico’s
Oncologische patiënten met complexe problematiek Veel betrokken behandelaars en professionals vanuit verschillende instellingen Grote mate van onzekerheid voor de patiënt Communicatie: De behandeling van patiënten met kanker is een proces waarbij veel hulpverleners betrokken zijn en waarbij de patiënt te maken kan hebben met verschillende instellingen en professionals in de gezondheidszorg. De ziekte heeft grote impact en brengt veel onzekerheid met zich mee voor de patient. Vanuit het oogpunt van patient veiligheid kent dit proces veel risico’s. Dit was de reden voor de inspectie om onderzoek te verrichten naar de kwaliteit van de oncologische zorg. Complex wat betreft behandeling, zorgvragen, ICT, juridisch, cultureel, aantal betrokke professionals en instellingen.

4 Maatregelen vanuit de IGZ tov ketenzorg
Een duidelijk aanspreekpunt tijdens de behandeling Een duidelijke regisseur van het gehele zorgproces Een set van afspraken over de gehele zorg keten Een geïntegreerd dossier In maart 2009 ging er een brief van de inspectie naar de moinister van VWS met de volgende aanbevelingen: De oncologische ketenzorg moet worden verbeterd op de volgende punten:  Patiënten moeten kunnen rekenen op één aanspreekpunt in de keten waar zij afspraken mee kunnen maken over de behandeling. Dit aanspreekpunt is in iedere periode van zorg in het patiëntendossier traceerbaar.  Er dient één persoon in de keten te zijn die overzicht heeft over het behandelingstraject van de patiënt in de keten en die de opdracht heeft bij te sturen als het functioneren van de keten dat noodzakelijk maakt.  Er is per patiënt één geactualiseerd behandelplan. Het ligt ook voor de hand om het behandelplan te baseren op een set afspraken, die betrekking hebben op de gehele zorgketen waarbinnen de diagnostiek en behandeling plaatsvindt.  Geïntegreerde dossiervoering rond de behandeling is aanwezig en deze is toegankelijk en beschikbaar voor alle betrokken zorgverleners in het behandelingstraject. De oncologische zorg in de (verwijzende) ziekenhuizen moet worden verbeterd door het voldoen aan het kwaliteitskader oncologische zorg van de Vereniging van Integrale kankercentra (VIKC). De inspectie voert sinds 2010 steekproefsgewijs toetsen uit of alle ziekenhuizen aan de vereiste voorwaarden voldoen voor borging van de veiligheid van patienten en het vermijden van onnodige risico’s in de oncologische zorg.

5 Programma Wie is wie Communicatie spel Afsluiting

6 Dhr. ??? 58 jaar Larynxtumor, rad/plat, in opzet curatief
Alleenstaand, klein netwerk Alcohol abusis, vervuild huis betrokken huisarts Complicaties, opname ziekenhuis Veel structuur en ondersteuning nodig Dhr. wil naar huis, paniek kroegmaat

7 Afsluitende vraag: Welke tip of truc zou je mee willen geven aan iedereen?
Heeft iemand nog een nieuw/niet eerder genoemde tip die nog niet op de flappen staat en nog niet genoemd is?

8 Hartelijke dank voor jullie inzet en tot ziens door de muren heen


Download ppt "Communicatie door de muren heen"

Verwante presentaties


Ads door Google