De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Hoe doe ik een goede suiciderisico- inschatting (bij bordelinepatient) Kan ik zelfmoord voorkomen? Hoe kan ik als huisarts scherper signaleren,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Hoe doe ik een goede suiciderisico- inschatting (bij bordelinepatient) Kan ik zelfmoord voorkomen? Hoe kan ik als huisarts scherper signaleren,"— Transcript van de presentatie:

1 programma Hoe doe ik een goede suiciderisico- inschatting (bij bordelinepatient) Kan ik zelfmoord voorkomen? Hoe kan ik als huisarts scherper signaleren, wat zijn alarmsignalen. Wat is de waarde van (schriftelijke) non suicideafspraken Hoe ga je om met suicide van een patient. Nb chronische suicidaliteit bij pers stoornis is niet het onderwerp vandaag.

2 Ervaring met suïcidaliteit

3 Suïcidaliteit Opzettelijk zelfbeschadigend gedrag dat in
wisselende mate: Doordacht is Gepland is Bedoeld is om te overlijden Een ander doel (al dan niet bewust) heeft

4 Wat wil de suïcidepoger bereiken?
Appel Wraak Stoppen van bewustzijn (rust in het hoofd) Dood (niet in deze volgorde)

5 Cijfers 4.000.000 suïcidale gedachten 30.000 suïcidepogingen
1500 suïcides (in nederland)

6 risicotaxatie Informatie verzamelen, per situatie verschillend
Gesprek met de patient (contact) Beoordeling/conclusie psych toestandsbeeld Actief wegen van info en risico inschatten

7 Risicofactoren (statisch)
Statische factoren: Eerder suïcidaal gedrag Psychose/ depressie/angst-paniekstoornis(actueel of in de voorgeschiedenis) Middelenmisbruik (alcohol) Cluster B pers.st. Lichamelijke ziekte Suïcide in de familiegeschiedenis Ontslag uit de kliniek Bipolaire stoornis.

8 Risicofactoren (dynamisch)
Dynamische factoren: Suïcidale gedachten Hopeloosheid, pessimisme, Agitatie, paniek, agressie Intoxicatie Relatieconflict, verlies van een naaste Isolement, geen sociale steun Sociale achteruitgang/werkloosheid Beschikbaarheid van een middel

9 alarmsignalen Geen contact Suicidaal gedrag

10 Belangrijk Eerdere pogingen
Suïcidaliteit is vergelijkbaar met een herpesvirus. Als je het hebt houdt je het altijd. Belangrijke vraag is dus: ooit een poging gedaan? Toch begint de suïcidale carrière natuurlijk met een 1e poging De poging is vrijwel altijd het gevolg van emotionele stress

11 Het gesprek Vragen naar suicidaliteit: Opbouwend en sonderend Wanneer?
Altijd als je eraan denkt, Bij een ernstige depressie, Een nieuwe situatie Algemeen: luisteren, struktureren, empathische houding. Samenvatten, perspectief (hoop) bieden.

12 Kan ik zelfmoord voorkomen?
Ja en nee Ja: gesprek, contact, perspectief bieden, behandeling aanbieden. Nee: Er zijn 1600 overlijdens per jaar door suicide.

13 Wanneer opname een patient bij wie je de verantwoordelijkheid niet over neemt: Time out als de patient het wil en er overeenstemming is over duur, doel en einde van opname een patient bij wie je de verantwoordelijkheid overneemt: opname als je dat nodig vindt (afhankelijk van veiligheid, systeem om patient heen, alternatieven)

14 Mythen over suicidaliteit
Wie echt dood wil doet het meteen goed Wie echt dood wil praat er niet over Je moet er niet teveel aandacht aan besteden, dat beloont het gedrag Je moet er niet over praten, dat brengt mensen op een idee Wie erover praat doet het niet

15 Non suicideafspraken Over het algemeen geen waarde
Alleen in het kader van een specifieke behandeling

16 Verschil syndroom/persoonlijkheidsstoornis
Begint er zelf niet over Schaamt zich ervoor Angst voor eigen suicidale gedachten Uiting van de ziekte zelf Egodystoon Meer doodsintentie Persoonlijkheidsstoornis begint er zelf over Dreigt ermee Uiting van onmacht Uiting van een ander probleem Egosyntoon Wraak en appelintentie

17 Gevolgen van suicide Voor familie en omstanders. Voor politie, ziekenhuis en ambulance Voor hulpverleners en verantwoordelijk behandelaars Voor woonvorm of afdeling.

18 Suïcideintentieschaal
Methode Kans gevonden te worden Voorbereidingen Afscheidsrituelen


Download ppt "Programma Hoe doe ik een goede suiciderisico- inschatting (bij bordelinepatient) Kan ik zelfmoord voorkomen? Hoe kan ik als huisarts scherper signaleren,"

Verwante presentaties


Ads door Google