De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

kennisdelen voor rekencoördinatoren

Verwante presentaties


Presentatie over: "kennisdelen voor rekencoördinatoren"— Transcript van de presentatie:

1 kennisdelen voor rekencoördinatoren
RekenGroen kennisdelen voor rekencoördinatoren 13 november 2013

2

3 Programma Kennismakingsrondje (wie komt van waar?)
Kader/Feiten invoering rekenen vmbo/mbo Kennisdeling en uitwisseling aan de hang van vragen: Resultaten rekentoets Organisatie rekenonderwijs op school De (reken)docent: kennis en kunde De leerlingen: motivatie en resultaat

4 Kennismakingsrondje Wie bent u? Waar werkt u?
Op welke wijze bent u betrokken bij het rekenonderwijs?

5 Kader – stand van zaken 5e voortgangsrapportage mbt implementatie
Extra inzet nodig voor rekenen Extra ondersteuning en aanpassingen oa in toetsen Plan van aanpak staatssecretaris 5 november Masterplan Dyscalculie Conferenties begin december Zie verder:

6 In groepen: vraag 1 Hoe ging de rekentoets?

7 Uit de rekentoets Hoe doet u dit?
Kan uit het hoofd als je er geld van maakt

8 Eerst vragen: wat zou de vraag kunnen zijn?

9 Uit CSPE Landbouwbreed BB makkelijkp 67

10 BB 2011 gemiddeld

11 Rekenen 2F is breed Rekenen was er al
Functioneel in context (met rekenmachine) Elementaire vaardigheden kaal zonder rekenmachine Rekenen was er al In wiskunde In andere vakken In CSPE

12 Hoe is rekenen op uw school georganiseerd?
In groepen: vraag 2 Hoe is rekenen op uw school georganiseerd?

13 Positiebepaling Geïntegreerd Klassikaal Individueel Apart

14 Richtvragen Rekenlessen apart? Hoeveel uren voor welke klassen?
Rekenen in andere vakken? Wie zijn betrokken: Welke docenten? Andere deskundigen? Lesmateriaal: wat zet je in? ………

15 Scenario’s Grfaiek uit sessie 1 Resultaten DUO/Aps

16 rekenmethoden en nog een keer vmbo mbo

17 Wat moet de docent kunnen en kennen op het gebied van rekenen?
In groepen: vraag 3 Wat moet de docent kunnen en kennen op het gebied van rekenen?

18 Aandachtspunten De rekendocenten Docenten van andere vakken
Wie zijn het? Wat kunnen ze al? Hoe en waarin professionaliseren?

19 Wie is de rekendocent vmbo?

20 Kennis van de rekentoets(en)
Docenten: maak de (voorbeeld)toets zelf Kijk wat uw leerlingen er van maken Dekt de rekenmethode de stof van de rekentoets (meer of minder)? Hoe gaat u uw leerlingen er op voorbereiden (alleen je methode?)

21 Kennis van leerlijnen

22 Kennis van rekendidactiek

23 Motto Niet: elke docent een rekendocent, Maar: elke docent een rekenbewuste docent

24 Hoe motiveer je de leerlingen?
In groepen: vraag 4 Hoe motiveer je de leerlingen?

25 Richtvragen Hoe gemotiveerd (voor rekenen) komen leerlingen binnen?
Wat doet docent/school op het gebied van motivatie? Wat is ervoor nodig om het rekenen voor leerlingen zinvol en betekenisvol te maken? Hoe omgaan met verschillen?

26 Onder 1F Niet erh motoverend

27

28 Rekenen Functioneel

29 Afsluiting Wat heb je nodig en wat heb je al?
Vaardigheden schoolleiders Vaardigheden docenten Wat kan rekengroen bieden? Houden we deze groep in stand (als een ‘netwerk rekenen in sector groen’)


Download ppt "kennisdelen voor rekencoördinatoren"

Verwante presentaties


Ads door Google