De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen sterk voor preventie Campagne Een gezonde werkplek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen sterk voor preventie Campagne Een gezonde werkplek"— Transcript van de presentatie:

1 Samen sterk voor preventie Campagne Een gezonde werkplek 2012-2013
Naam en titel van de spreker Datum | Titel evenement Veilig en gezond aan ‘t werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak.

2 Omvang van het probleem
Waarom zijn veiligheid en gezondheid belangrijk? Goed voor de zaak, de werknemers en de samenleving Grote verbeteringen in de hele EU in de afgelopen decennia, maar … Elk jaar vinden meer dan 5 500 mensen in de EU de dood als gevolg van arbeidsongevallen Naar schatting overlijden per jaar 159 000 personen aan beroepsziekten (gegevens IAO) Kosten voor de Europese economie: 490 miljard EUR per jaar

3 Voordelen van een goede veiligheid en gezondheid
Lagere kosten en geringere risico’s minder ziekteverzuim en personeelsverloop minder ongevallen lagere kosten voor ongevallenverzekering Hogere productiviteit Dreiging van juridische stappen is kleiner Betere reputatie bij klanten, leveranciers en investeerders

4 Voorkomen is beter dan genezen
Preventie is de hoeksteen van risicobeheer in Europa. Bij preventie draait het om het beheren van beroepsrisico’s met het uiteindelijke doel het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten te beperken en de oorzaken hiervan weg te nemen.

5 Wat betekent preventie in de praktijk?
Leidinggevenden en werknemers moeten samenwerken om risico’s te voorkomen De verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de werkgever en de leidinggevenden Maar … actieve werknemersparticipatie is van essentieel belang

6 Basisprincipes van risicopreventie
Risico’s voorkomen Niet te voorkomen risico’s evalueren Risico’s bij de bron aanpakken Het werk aan de mens aanpassen Rekening houden met de ontwikkeling van de techniek Wat gevaarlijk is vervangen door wat niet of minder gevaarlijk is Een samenhangend preventiebeleid ontwikkelen Voorrang geven aan collectieve boven individuele beschermingsmaatregelen Passende instructies aan de werknemers verstrekken

7 Strategische doelstellingen van de campagne
Uitdragen van de kernboodschap dat werknemers en managers moeten samenwerken Duidelijke richtsnoeren verstrekken aan werkgevers voor de juiste omgang met specifieke beroepsrisico’s Praktische richtsnoeren verstrekken om een preventiecultuur te bevorderen De basis leggen voor een duurzamere preventiecultuur in Europa

8 Leiderschap van het management
Het management is wettelijk en moreel verplicht om het voortouw te nemen als het om veiligheid en gezondheid op het werk gaat. In de praktijk betekent dit: Zichtbare, actieve inzet van het management Participatie van werknemers en hun vertegenwoordigers Doeltreffende ‘top-down’ en diagonale communicatie Besluitvorming op basis van risicobeoordelingen Integratie van een goed veiligheids- en gezondheidsbeheer binnen de hele organisatie Het uitdragen van deze ideeën in de hele toeleveringsketen Toezicht, rapportering en beoordeling van prestaties op het gebied van veiligheid en gezondheid

9 Werknemersparticipatie
Werknemersparticipatie is essentieel. De voordelen van werknemersparticipatie zijn onder meer: Lagere ongevallencijfers Kosteneffectieve oplossingen Personeel dat zich prettiger voelt en productiever is (minder verzuim) Groter bewustzijn van risico’s op het werk en betere beheersing van die risico’s

10 Raadpleging over veiligheid en gezondheid
Werkgevers zijn verplicht om werknemers en hun vertegenwoordigers te raadplegen over veiligheid en gezondheid. In de praktijk betekent dit: Een doeltreffende en open dialoog Een gezamenlijke besluitvorming en oplossing van problemen Naar werknemers luisteren en ernaar handelen Participatie bij het opsporen van gevaren, het beoordelen van risico’s en het vinden van oplossingen Participatie bij het in de praktijk brengen van oplossingen en het bevorderen van veilige werkomstandigheden Werknemers verlenen volledige medewerking aan de werkgever Invoering van maatregelen zodat deze in de praktijk kunnen worden toegepast

11 De campagne Zo werkt de campagne Een gezonde werkplek 2012-2013
Wij helpen werkplekken veiliger en gezonder te maken in het belang van iedereen Wij kunnen dit echter niet alleen Wij hebben daarbij uw hulp nodig

12 Een campagne gebaseerd op netwerken
Een sterke basis: nationale focal points en tripartiete netwerken. Maar ook … andere belanghebbenden/partners laten meedoen. Officiële campagnepartners (pan-Europese en internationale organisaties), waaronder de sociale partners, ngo’s, brancheorganisaties en -netwerken, particuliere bedrijven EU-instellingen, zoals de Europese Commissie, het Europees Parlement, EU-vertegenwoordigingen, EU-agentschappen, Enterprise Europe Network

13 Zo doet u mee De campagne staat open voor alle particulieren en organisaties. U kunt meedoen door: campagnemateriaal en -informatie te verspreiden deel te nemen aan een van de vele evenementen, conferenties, wedstrijden, publiciteitscampagnes die gedurende de campagne plaatsvinden uw eigen activiteiten te organiseren

14 Campagnepartner Pan-Europese organisaties kunnen ook een aanvraag indienen om campagnepartner te worden. Het Agentschap biedt partners de volgende voordelen: Partnercertificaat Welkomstpakket Promotie op EU-niveau en in de media Online communicatieplatform Webpagina’s voor partners

15 Europese Awards voor goede praktijken
Erkenning voor uitmuntende en innovatieve bijdragen Aanmoediging van managers en werknemers tot samenwerking Meer veiligheid en gezondheid op het werk EU-lidstaten, EER-landen, Westelijke Balkanlanden en Turkije Twee categorieën: bedrijven of organisaties met minder dan 100 werknemers bedrijven of organisaties met 100 of meer werknemers De winnaars worden gekozen uit de inzendingen die zijn ingediend door de nationale focal points

16 Campagnemateriaal Campagnegids
Praktische handleidingen voor werknemers en managers Voorbeelden van goede praktijken Nieuws over campagne-evenementen Presentaties en videoanimaties Beschikbaar in 24 talen

17 Belangrijke data Start van de campagne 18 april 2012
Europese Weken voor veiligheid en gezondheid op het werk oktober 2012 en oktober 2013 Uitreiking Europese Awards voor goede praktijken april 2013 Top ‘Een gezonde werkplek’ november 2013

18 Meer weten Bezoek de campagnewebsite: www.healthy-workplaces.eu
Neem contact op met uw nationale focal point om meer te weten te komen over evenementen en activiteiten in uw land:


Download ppt "Samen sterk voor preventie Campagne Een gezonde werkplek"

Verwante presentaties


Ads door Google