De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naam en titel van de spreker

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naam en titel van de spreker"— Transcript van de presentatie:

1 Naam en titel van de spreker
Meedoen aan veiligheid en gezondheid op het werk Campagne Een gezonde werkplek Naam en titel van de spreker Datum| Naam van het evenement Veilig en gezond aan 't werk. Dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak.

2 Rechten, plichten en de rol die u kunt spelen
Vaste kracht, uitzendkracht, contractant? U dient zich bewust te zijn van zaken die van invloed zijn op uw gezondheid en veiligheid op het werk: de verantwoordelijkheden van uw werkgever uw rechten en verantwoordelijkheden hoe een bijdrage te leveren aan veilig en gezond werk

3 Werkplekken met een gezondheids- en veiligheidscultuur
Er is sprake van krachtig leiderschap, met een management dat: aantoont zich in te zetten voor gezondheid en veiligheid voorwaarden schept voor een op partnerschap gerichte benadering Iedereen doet ten volle mee accepteert zijn rechten, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot gezondheid en veiligheid werkt samen om gezondheidsproblemen en letsels te voorkomen

4 Waarom meedoen? Omdat uw gezondheid wordt beschermd door een veilige werkplek Niemand weet beter dan uzelf hoe u uw werk moet doen en wat voor invloed uw werk op u heeft Als iedereen zijn bijdrage levert, maakt dat een heel verschil Er zijn minder letsels op werkplekken waar werknemers actief zijn op het gebied van gezondheid en veiligheid

5 Rechten en verantwoordelijkheden
U hebt het recht om ergens te werken waar de risico’s voor uw gezondheid en veiligheid naar behoren worden gecontroleerd Uw werkgever is hiervoor in de eerste plaats verantwoordelijk, maar u hebt zelf ook de verplichting om gezondheidsproblemen en letsels te voorkomen

6 Wat uw werkgever moet doen voor uw gezondheid en veiligheid
Risico´s beoordelen en preventieve maatregelen treffen U informeren over de risico´s en scholing bieden Zorgen voor toiletten, drinkwater, mogelijkheden om te rusten, eerste hulp en beschermende uitrusting en kleding Letsels, ziekten en gevaarlijke incidenten rapporteren Werken met andere werkgevers en aannemers die betrokken zijn bij de werkplek en met uitzendbureaus U en uw vertegenwoordigers raadplegen en betrekken bij risicobeheersing en veiligheidsmaatregelen Nationale wetgeving en praktijken kunnen verschillen in de wijze waarop raadplegingen worden gehouden

7 Wat u moet doen Als werknemer bent u wettelijk verplicht om:
veilig te werken, zoals u bent opgeleid, waarbij u gebruikmaakt van de juiste veiligheidsvoorzieningen, persoonlijke beschermingsmiddelen, enz. samen te werken met uw werkgever op het gebied van veiligheid en gezondheid uw werkgever, opzichter of vertegenwoordiger te informeren … wanneer u meent dat er sprake is van een gezondheidsrisico door het werk of door gebrekkige veiligheidsvoorzieningen

8 Voor gezondheids- en veiligheidsmanagement is werknemersparticipatie nodig
Om u te laten participeren, moet uw werkgever: u stimuleren om veiligheidsproblemen te melden u actief betrekken bij het opsporen van problemen u vragen ideeën aan te dragen om veiligheidsmaatregelen te verbeteren duidelijk maken dat uw ideeën worden gewaardeerd en ernstig worden genomen u erkenning geven voor uw idee uitleggen welke ideeën worden overgenomen, welke niet, en waarom

9 Een proces van wederkerigheid
Betrokkenheid van werknemers bij gezondheid en veiligheid is een proces van wederkerigheid waarbij werkgevers en hun vertegenwoordigers van werknemers/werkgevers: met elkaar praten en naar elkaar luisteren zorgpunten naar voren brengen en samen oplossingen bedenken zienswijzen en informatie uitwisselen tijdig problemen bespreken samen beslissingen nemen

10 Doe mee! U kent de gevaren op uw werkplek – doe mee om ze te beheersen en verbeter gezondheids- en veiligheidsnormen voor u en uw collega’s Wees bereid om: samen te werken uw stem te laten horen assertief te zijn oplettend te zijn feedback te accepteren

11 Hoe kunt u meedoen Stel vragen, doe suggesties
Meld ongelukken en gezondheids- en veiligheidsproblemen Overleg met uw vertegenwoordiger Neem deel aan activiteiten ter stimulering van de betrokkenheid van werknemers Vertel het uw arts als u gezondheidsproblemen hebt waarvan u denkt dat ze met het werk te maken hebben Stel vragen, doe suggesties tijdens: Trainingen Bijeenkomsten, werkoverleg (tool box talks), teamvergaderingen Individuele gesprekken met uw opzichter/manager Meld ongelukken, bijna-ongelukken, of wat u ook maar vermoedt dat onveilig en ongezond is of een belemmering vormt voor goede arbeidspraktijken, opper ideeën voor verbetering, neem deel aan activiteiten (bijeenkomsten, enquêtes) die worden georganiseerd. Overweeg een vertegenwoordiger van werknemers op het gebied van veiligheid te worden. Doe mee aan wedstrijden op het gebied van veiligheid/ideeënprogramma’s en aan activiteiten ter verbetering van de veiligheid, bijvoorbeeld in werkgroepen, lever nieuws op het gebied van gezondheid en veiligheid aan nieuwsbrieven, enz. Vertel het uw arts als u gezondheidsproblemen hebt waarvan u denkt dat ze met het werk te maken hebben, zodat u het op uw werk aan de orde kunt stellen

12 Jonge werknemer / Nieuwe baan?
Wanneer u aan een nieuwe baan begint, loopt u extra risico een ongeluk te krijgen. Om uzelf te beschermen moet u: Vragen stellen tijdens de opleiding Als u ergens niet zeker van bent, met uw opzichter overleggen Ervaren collega’s raadplegen Ideeën en gedachten uitspreken

13 Meer weten over uw gezondheid en veiligheid op het werk
EU-OSHA webpagina’s over participatie van werknemers EU-OSHA campagnesite EU-OSHA factsheets in 24 talen Uw nationale gezondheids- en veiligheidsinstantie Vakbonden en vakverenigingen Verzekeringsmaatschappijen op het gebied van bedrijfsongevallen Waar werkgevers en werknemers samenwerken op het gebied van veiligheid en gezondheid is het voor iedereen veiliger

14 Een campagne gebaseerd op netwerken
Een sterke basis: nationale focal points en tripartiete netwerken. Maar ook … andere belanghebbenden/partners laten meedoen. Officiële campagnepartners (pan-Europese en internationale organisaties), waaronder sociale partners, ngo’s, brancheorganisaties en -netwerken, particuliere bedrijven EU-instellingen, zoals de Europese Commissie, het Europees Parlement, EU-vertegenwoordigingen, EU-agentschappen, Enterprise Europe Network

15 Zo doet u mee De campagne staat open voor alle particulieren en organisaties. U kunt meedoen door: campagnemateriaal en -informatie te verspreiden deel te nemen aan een van de vele evenementen, conferenties, wedstrijden, publiciteitscampagnes die gedurende de campagne plaatsvinden uw eigen activiteiten te organiseren

16 Campagnepartner Pan-Europese organisaties kunnen ook een aanvraag indienen om campagnepartner te worden. Het Agentschap biedt partners de volgende voordelen: Partnercertificaat Welkomstpakket Promotie op EU-niveau en in de media Online communicatieplatform Webpagina’s voor partners

17 Europese Awards voor goede praktijken
Erkenning voor uitmuntende en innovatieve bijdragen Aanmoediging van managers en werknemers tot samenwerking Meer veiligheid en gezondheid op het werk EU-lidstaten, EER-landen, Westelijke Balkanlanden en Turkije Twee categorieën: bedrijven of organisaties met minder dan 100 werknemers bedrijven of organisaties met 100 of meer werknemers De winnaars worden gekozen uit de inzendingen die zijn ingediend door de nationale focal points

18 Campagnemateriaal Campagnegids
Praktische handleidingen voor werknemers en managers Voorbeelden van goede praktijken Nieuws over campagne-evenementen Presentaties en video-animaties Beschikbaar in 24 talen

19 Belangrijke data Start van de campagne 18 april 2012
Europese Weken voor veiligheid en gezondheid op het werk oktober 2012 en 2013 Uitreiking Europese Awards voor goede praktijken april 2013 Top 'Een gezonde werkplek’ november 2013 19

20 Meer weten Bezoek de campagnewebsite: www.healthy-workplaces.eu
Neem contact op met uw nationale focal point om meer te weten te komen over evenementen en activiteiten in uw land:


Download ppt "Naam en titel van de spreker"

Verwante presentaties


Ads door Google