De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Activiteiten ondernemen met mensen met dementie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Activiteiten ondernemen met mensen met dementie"— Transcript van de presentatie:

1 Activiteiten ondernemen met mensen met dementie
Hoort dat bij de zorg? Docentenhandleiding voor mbo-zorg onderwijs en bijscholing Contact: Connie Klingeman Hogeschool Rotterdam

2 Verzorgenden en activiteiten
Deel 1 Verzorgenden en activiteiten

3 Zorgen voor mensen met dementie
Wat vinden jullie dat hoort bij de zorg voor mensen met dementie? (noem een aantal onderwerpen, denk aan de bloem met behoeften) Discussie in de groep of in kleine groepjes of in tweetallen; plenair bespreken

4 Zorgen voor mensen met dementie
Persoonlijke verzorging Huishoudelijke verzorging Zorgen dat iemand zo lang mogelijk zelfredzaam blijft Zorg voor welbevinden Zorgen dat iemand in beweging blijft Zorgen dat iemand iets om handen heeft Zorgen dat iemand contacten heeft Zorg voor de mantelzorger/familie

5 Hoort het samen met mensen met dementie activiteiten doen bij het werk van verzorgenden?

6 Verzorgenden en activiteiten
Wat kan je als verzorgende wel en niet met activiteiten? Wat gaat goed? Wat is lastig en moet je nog leren? Wat zijn belemmeringen voor je om activiteiten te ondernemen met mensen met dementie? Wie kan je om hulp vragen/inschakelen? Wat heb je nodig om het goed te kunnen?

7 Wegnemen van belemmeringen
Spreek af in je team: Deel de dag (in het verpleeghuis)/het bezoek aan de cliënt (thuis) op in zorgtijd en welzijnstijd In welzijnstijd onderneem je een activiteit met de cliënt (binnenshuis of buitenshuis) of ga je bij de cliënt zitten Dit is werk! Als je je zorgen maakt over werk dat blijft liggen, bedenk dan: ‘misschien niet zo fijn voor je collega, maar wel voor de cliënt’ Sting. Teamleider van de toekomst; coachen en inspireren; visie op teamleiderschap en ondersteunende werkvormen voor teams van verzorgenden. Utrecht; Sting, 2010.

8 Wegnemen van belemmeringen
Bedenk dat je niet alles zelf hoeft te doen Je kunt ook anderen inschakelen, bv familie of buren of vrijwilligers

9 Inschakelen van familie of vrijwilligers
Hoe zou je dat kunnen doen? Ga samen met de cliënt en de mantelzorger/contactpersoon na wie belangrijke mensen in de omgeving van de persoon met dementie zijn Informeer of ze bereid iets samen met de persoon met dementie te doen Ga na of er een vrijwilligerscentrale in de buurt is

10 Waarom zijn activiteiten belangrijk voor mensen met dementie?
Deel 2 Waarom zijn activiteiten belangrijk voor mensen met dementie?

11 Waarom activiteiten bij dementie
Willen graag iets om handen hebben Hebben plezier in activiteiten zoals zingen en spelletjes Minder gedragsproblemen Minder medicatie nodig Beter eten Minder eenzaam Meer welbevinden en hogere kwaliteit van leven Meeks S, Young CM, Looney, Activity participation and affect among nursing home residents: support for a behavioral model of depression. Aging and Mental Health, 2007;11:

12 Gevolgen van dementie die uitvoeren van activiteiten belemmeren
Problemen met geheugen Problemen met plannen Problemen met uitvoeren van handelingen Problemen met communicatie Weinig initiatief nemen om iets te ondernemen Mensen met dementie hebben dus vaak hulp nodig bij het ondernemen van activiteiten

13 Zeven behoeften

14 4 Betrokkenheid, iets om handen
4 Betrokkenheid, iets om handen Persoonsversterkend Persoonsondermijnend Aanmoedigen Activiteiten zoeken die bij iemand passen Passieve betrokkenheid signaleren Storen, handelingen afbreken Standaard activiteitenaanbod Geen activiteiten aanbieden De verzorgende vraagt iedereen of ze koffie of thee wil en zegt erbij dat het middag is, zodat de bewoner een betere keuze kan maken. 5.07 Een medewerker vraagt of meneer nog wat thee wil. "U heeft nog niet zoveel gedronken," zegt ze. "Wilt u het even proberen, ik help u wel even. Probeert U de beker maar vast te pakken, hou hem maar stevig vast." De medewerker zet samen de eerste beweging in en daarna drinkt meneer zelfstandig de thee op. 5.03 Een bewoonster rommelt wat in de koelkast, pakt een pak yoghurt en zet dit op haar rollator en rijdt hiermee naar haar eigen slaapkamer. Medewerkers laten haar rustig haar gang gaan, zonder zich ermee te bemoeien. 5.06 Samen aardappels schillen, vragen stellen over verzorging planten, eten koken Huishoudelijke taken volledig overnemen, brood in de keuken smeren, brood in de mond steken Niet naar het toilet brengen als iemand dat vraagt Muziek opzetten zonder te vragen of mensen dat willen en wat ze willen horen Passieve betrokkenheid Sluit aan bij leervaardigheden van mensen met dementie En bij workshop 5 stimuleren van activiteiten

15 6 Identiteit en zelfwaardering
6 Identiteit en zelfwaardering Persoonsversterkend Persoonsondermijnend Iemand als een ding behandelen Niet op de hoogte zijn van levensgeschiedenis Contact met familie afsluiten, niet stimuleren Geen eigen domein, geen respect voor privacy Corrigeren Een rol geven Levensgeschiedenis, reminiscentie Contact met familie stimuleren Eigen plaats, bezittingen, kamer, foto’s Complimentjes geven Workshop 2: Effe comuniceren met familie; workshop 6 het dementiepaspoort Kinderlijk benaderen/betuttelen Mevrouw K niest. De verzorgende veegt haar neus af met een zakdoekje. Mevrouw K. denkt dat het iets is om te eten en hapt ernaar. 5.07 FAM Mijn moeder zit hier nog maar kort, maar iedereen weet wat zij wel en niet leuk vindt. En als ze naar het toilet moet, ook al is het drie keer per uur, dan zeggen ze: oh dan gaan we toch, ook al hoeft ze dan misschien toch niet. Er zijn er een paar die dat heel goed kunnen. Dat is geweldig. 207 Accepteren (acceptatie en positieve achting) Mevrouw S wil haar kopje op tafel zetten, maar zet het er naast. Het valt op de grond. De verzorgende reageert positief: hij is nog heel, hij was bijna leeg, dat komt vaker voor. 5.07

16 7 Erbij horen, verbondenheid
7 Erbij horen, verbondenheid Persoonsversterkend Persoonsondermijnend Iemand bij het gesprek betrekken Doen alsof iemand er niet bij is Iemand bij de groep betrekken Iemand buitensluiten Samen plezier maken Niet weten wat iemand leuk vindt Heb jij nog mensen voor de fysio? Spelletje zo aanpassen, dat iemand mee kan doen Gedurende tweeënhalf uur wordt zestig keer door medewerkers in en uit de huiskamer gelopen. Bewoners reageren hier nauwelijks op.) 1.11 Medewerkers gaan aan de tafel bij Mevr. B koffiedrinken. Ze praten over hun rooster en privézaken. Ze schenken geen een keer aandacht aan of praten tegen mevr. B. 1.11 Een medewerker geeft een andere persoon een rondleiding en komt de huiskamer binnenlopen en vertelt haar wat over de huiskamer. Bewoners worden niet gegroet en ze gaan weer uit de huiskamer weg. 1.11 Mevrouw E. komt terug van de wc en vraagt: 'Waar mag ik zitten?’ Verzorgende antwoordt: ‘'Op uw billen' Even later zegt ze: 'Nee hoor, het maakt niet uit, waar u gaat zitten.' 5.07 Samen muziek maken: workshop 7

17 Gevolgen van gebrek aan activiteiten
Verveling Apathie Gedragsproblemen Verlies van zelfvertrouwen Depressie Sociale uitsluiting Eenzaamheid Onvervulde behoeftes

18 Activiteiten die aansluiten bij
Deel 3 Activiteiten die aansluiten bij mensen met dementie

19 Welke activiteiten onderneem je wel eens met mensen met dementie?
Discussie in groepjes of in de grote groep Schrijf op het bord of op een flap

20 Betekenisvolle activiteiten
Activiteiten die voor die persoon speciale behoeften vervullen bijvoorbeeld: Huishoudelijke activiteiten, bv samen koken Reminiscentie: herinneringen ophalen Muziek: zingen of muziek maken of luisteren Gesprekken in een groep bv over vriendschap Creatieve activiteiten: iets maken Bewegen: dansen, ballonnen, gym, wandelen Inspanning van de hersenen: spelletjes

21 Deel 4 Stappenplan voor het beschrijven van activiteiten voor een persoon met dementie in het zorg/leefplan

22 Belangrijke stappen Nagaan welke onvervulde behoeften iemand heeft
Nagaan wat iemand leuk vindt Nagaan wat iemand kan Een activiteit kiezen Activiteit zo nodig aanpassen zodat iemand het gemakkelijker kan Een (activiteiten)plan maken In het zorgleefplan schrijven

23 Onvervulde behoeften nagaan
Pak de bloem van behoeften erbij Ga na wat voor deze persoon onvervulde behoeften zijn: Wat denk je zelf? Wat denken collega’s of familieleden? Wat vindt de persoon met dementie als je hem vraagt: wat vindt u van uw leven op dit moment? Of: bent u gelukkig? Wat vindt u het leukst? Wat mist u het meest? Als u een wens mocht doen, wat zou u dan wensen?

24 Nagaan wat iemand leuk vindt
Voer een gesprek met de persoon en vraag wat hij of zij leuk vindt Gebruik de lijst met plezierige activiteiten en de vragen in het zorgleefplan Vraag wat hij of zij vroeger graag deed Voer een gesprek met de familie en vraag wat de persoon graag doet of deed en of ze zelf iets kunnen doen Observeer iemand bij activiteiten en kijk of hij of zij het leuk vindt of niet Vraag collega’s wat zij denken dat iemand leuk vindt Maak een lijstje met activiteiten die iemand leuk vindt

25 Nagaan wat iemand kan Ga het lijstje langs en schat in of iemand het kan Als je denkt van wel: probeer het uit Als je denkt van niet: maak de activiteit iets eenvoudiger en probeer dat uit

26 Een activiteitenplan maken
Hierin kan je opnemen: Activiteiten die je samen met iemand kan ondernemen als je tien minuten over hebt Een dagprogramma: Wat, op welke tijd, met wie, welke hulp is nodig, wat kan iemand zelf Een weekprogramma: wat, op welke tijd, met wie Een evaluatietijdstip

27 Zorgleefplan: Domein participatie
De cliënt mag rekenen op aantrekkelijke mogelijkheden voor dagbesteding waarmee hij of zij invulling kan geven aan persoonlijke interesses, hobby’s en een sociaal leven en contact kan houden met de samenleving Krijgt de cliënt de zorg die hij/zij wenst? Geniet ze van haar dagelijkse activiteiten? Steunen we haar bij activiteiten en contacten leggen en onderhouden? Werken we goed samen met activiteitenbegeleiders, familie, vrijwilligers? Zorgleefplan, Actiz, 2006.


Download ppt "Activiteiten ondernemen met mensen met dementie"

Verwante presentaties


Ads door Google