De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

waterbeheerstrategie Congoberg

Verwante presentaties


Presentatie over: "waterbeheerstrategie Congoberg"— Transcript van de presentatie:

1 waterbeheerstrategie Congoberg
suggesties voor duurzaam watergebruik en lokale waterzuivering op de Congoberg

2 een kort overzicht… • wie is RLZZZ? • wie of wat is ESPACE?
• waarom een thesis? • wat staat er allemaal in die thesis? • suggesties voor duurzaam watergebruik en lokale waterzuivering op de Congoberg? • besluit

3 wie is RLZZZ? • Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw
• samenwerkingsverband: natuur- en landschapsontwikkeling • streekeigen karakter bevorderen • sensibiliseren en stimuleren: draagvlak • partners: - gemeenten, provincie - toeristische organisaties - overheid: afd Natuur, VLM - natuur- en streekverenigingen

4 ESPACE • European Spatial Planning: Adapting to Climate Events
• 10 partners, 4 West-Europese landen (NL, UK, D, B) • ons klimaat verandert? Ja hoor! … en (n)u? • hoe kunnen wij ons aanpassen aan de effecten van klimaatsverandering? • RLZZZ: bewustzijn ‘meten’ en ‘vergroten’ bij bevolking en lokale overheden

5 waarom een thesis? • klimaatsverandering in onze streek? overstromingen… • welke maatregelen kunnen we treffen? voor de ‘Congoberg’: waterbeheerstrategie bron: = overzicht van mogelijkheden om de gevolgen van wateroverlast en -tekort zoveel mogelijk op te vangen bron:

6 wat staat er in de thesis?
• ‘oriënterend’ onderzoek theorie: geologie, hydrologie, plannen, wetgeving… praktijk: - enquête bij inwoners ‘Congoberg’ - waterverontreiniging: waterstalen + analyse • waterbeheerstrategie: oplossingen voor - waterkwaliteit: riolering en waterzuivering - verdroging: infiltratie, regenwatergebruik - erosie: oplossingen (beplantingen, teeltkeuze…)

7 • enquête bij inwoners van de Congoberg
wie? wat? hoe? • 3 studenten van de Erasmushogeschool: thesis • waterbeheerstrategie voor de Congoberg • enquête bij inwoners van de Congoberg suggesties voor regenwatergebruik lokale waterzuivering

8 enquête • vragenlijst:
watervoorziening, afvalwater, regenwater, dakoppervlakte… • bedoeling: per huis suggesties van mogelijkheden voor regenwatergebruik en lokale waterzuivering: ° technisch: oppervlakte, putten, pompen… ° kostprijs ° steuntje in de rug: subsidiemogelijkheden?

9 opzoekwerk • welke systemen voor regenwatergebruik en kleinschalige waterzuivering? • kostprijs? • nodige ruimte? • subsidiemogelijkheden? ALGEMENE INFORMATIE

10 suggesties per woning…
resultaten enquête algemene informatie berekeningen uitgewerkt voorstel per woning of voor een aantal woningen samen…

11 regenwatergebruik: een voorbeeld
dakoppervlak 250 m² gemiddelde neerslag 634 l/m²jaar potentieel 158,4 m³/jaar regenwaterverbruik (4 pers) = 100, 7 m³/jaar Minimum volume opslagtank: 1 maand droogte = 31 x dagelijks regenwaterverbruik voor 4 personen Vmin= 8,5 m³ Vmin* = 12,5 m³

12 regenwatergebruik: een voorbeeld
• zuivering regenwater: trage zandfilter: oppervlakte = 29.5 m² • kostprijs: richtprijs voor tank van liter: tank + installatie 875 € (1000 – 2500 €) • subsidies: gemeente: 125 € + gewestelijk: 125 € = 250 € • besparing: investering terugverdienen op periode van gemiddeld 10 jaar Voorwaarde voor subsidies is wel dat ze aangelegd worden volgens code van goede praktijk

13 lokale waterzuivering: een voorbeeld
• suggesties gebaseerd op indeling in zuiveringszones aansluiten op riolering zoneringsplannen zelf zuiveren • Congoberg: aantal huizen waar bewoners zelf voor zuivering zullen moeten zorgen • afkoppeling van regenwater wordt verondersteld • samen zuiveren … bespaart!!

14 lokale waterzuivering: een voorbeeld
• bekend ‘knelpunt’: Congobergstraat en Oulstbergstraat • voorstel 1: 4 huizen samen zuiveren • rietwortelzonezuivering met individuele voorbehandeling

15 lokale waterzuivering: een voorbeeld
• voorstel 2: toch aansluiten op de riolering • MAAR: hoogteverschil - afvoeren naar andere zijde van het ‘heuveltje’ - riolering ‘diep’ leggen • haalbaarheid? kostprijs?

16 lokale waterzuivering: een voorbeeld
• aankoop stuk grond van 55 m² (4 m² rietveld per bewoner) • geschatte kostprijs: € (met aankoop grond erbij) IE 13 Debiet (DWA) 1,6 m3/dag Watercapaciteit 36,4 m3 * Oppervlakte rietveld 52 m2 ** Lengte “ 10m *** Breedte “ 5,2 m *** Diepte “ 0,6 m bij inlaat en 0,8 m bij uitlaat Verblijftijd +/- 23 dagen Gebruikte plant(en) riet (+ eventueel met andere planten) Verwachte Zuiveringsrendementen CZV 80-85 % BZV 70-90 % Zwevende stoffen N totaal 60-70 % P totaal 20-50 % Geraamde kostprijs € 7500****

17 lokale waterzuivering: subsidies
• rietveld zelf aanleggen bespaart… • voorwaarden voor subsidies: - enkel huishoudelijk afvalwater - buiten gebieden die moeten aansluiten op riolering - volgens ‘code van goede praktijk’ aangelegd • gemeente: subsidies bij VMM: 50% - 100% (hangt af van scheiding van rioleringstelsel) • particulier: -gemeentelijke subsidies -gewestelijke subsidies: max €

18 besluit DANK U !!! • ons klimaat verandert…
• oplossingen om ons hieraan aan te passen… • voor Congoberg: regenwatergebruik en waterzuivering • suggesties hiervoor in thesis waterbeheerstrategie voor de Congoberg DANK U !!!

19 tot slot… Zij die zelf aan de slag willen voor het plaatsen van installaties voor regenwatergebruik of lokale waterzuivering: Contacteer ons gerust!! RLZZZ Oude Pastorie Donkerstraat 21 1750 Gaasbeek tel:


Download ppt "waterbeheerstrategie Congoberg"

Verwante presentaties


Ads door Google