De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infovergadering De Sombe 24/09/2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infovergadering De Sombe 24/09/2012"— Transcript van de presentatie:

1 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Weg- en rioleringswerken in de Sombe Infovergadering De Sombe 24/09/2012

2 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Inhoud Wie is RioP? Wat doet RioP? Doelstellingen project Wat zal er veranderen? Hoe zullen de werken verlopen? Hoe ziet het nieuwe wegdek eruit? Waarom en wat is afkoppelen? Wat is een gemengd stelsel? Wat is een gescheiden stelsel ? Scheiden op huisniveau voorbeeld Infovergadering De Sombe 24/09/2012

3 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Inhoud Rol afkoppelingsdeskundige Impact op dagelijks leven Communicatie Contactpersonen Vragen Infovergadering De Sombe 24/09/2012

4 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Wie is RioP ? RioP staat in voor het volledige rioolbeheer in de gemeente Waasmunster RioP is een samenwerkingsverband tussen VMW en Aquafin VMW (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening): drinkwatermaatschappij Aquafin: verantwoordelijk voor waterzuivering in Vlaams Gewest Wat doet RioP in Waasmunster ? Uitbouw en beheer van de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur Opbouw visie en studies om uitbouw en beheer zo efficiënt en kosteneffectief mogelijk te laten verlopen Plaatsen nieuwe huisaansluitingen Uitvoeren van rioleringsprojecten Begeleiding afkoppelingswerken op privédomein Onderhoud van hydraulische structuren vb. pompstations Bouwen en beheren van IBA’s Infovergadering De Sombe 24/09/2012

5 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Doelstellingen project Voldoen aan de Europese kaderrichtlijnen voor afval- en oppervlaktewater Goede waterkwaliteit tegen 2015, verlengbaar tot 2027, door Lozingen in grond- en oppervlaktewater wegwerken Overstorten van gemengde stelsels in grachten beperken Oppervlaktewater in de gemengde stelsels beperken Enkel mogelijk door een gezamenlijke inspanning Vlaanderen: collectering en zuivering Gemeente: riolering U als eigenaar van uw perceel Infovergadering De Sombe 24/09/2012

6 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Wat zal er veranderen? Infovergadering De Sombe 24/09/2012

7 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Hoe zullen de werken verlopen? Infovergadering De Sombe 24/09/2012

8 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Hoe zullen de werken verlopen? Infovergadering De Sombe 24/09/2012

9 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Hoe zullen de werken verlopen? Infovergadering De Sombe 24/09/2012

10 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Hoe ziet het nieuw wegdek eruit? Bestaande toestand Bestaande rijweg in asfalt (breedte +/- 4,50m) Bermen in gras Opritten sluiten aan tot tegen de weg Infovergadering De Sombe 24/09/2012

11 Hoe ziet het nieuw wegdek eruit?
Nieuwe toestand Rijweg in asfalt (breedte 4,50m) Links en rechts: boordsteen en kantstrook in beton (breedte cm) Opritten in straatstenen uit herbruik Bermen in grond (gras) Infovergadering De Sombe 24/09/2012

12 Hoe ziet het nieuw wegdek eruit?
Nieuwe toestand – grondplan Infovergadering De Sombe 24/09/2012

13 Hoe ziet het nieuw wegdek eruit?
Nieuwe toestand – grondplan (detail) Infovergadering De Sombe 24/09/2012

14 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Timing project Goedkeuring project: GR oktober 2012 Aanbesteding: december 2012 – Gunnen 2013 Start der Werken: 2e kwartaal 2013 Uitvoeringstermijn: 140 werkdagen (samen met de Sint Margrietstraat) Infovergadering De Sombe 24/09/2012

15 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Raming project Waasmunster: Rioleringswerken: ,53 € (excl BTW) Wegeniswerken: ,19 € (excl BTW) Temse Rioleringswerken: ,71 € (excl BTW) Wegeniswerken: ,40 € (excl BTW) Infovergadering De Sombe 24/09/2012

16 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Waarom afkoppelen ? Voldoen aan de VLAREM II wetgeving (BS ) Art.3 Een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, is verplicht op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd, tenzij het anders bepaald is in het uitvoeringsplan. Betere zuiveringsresultaten Afkoppelingen op openbaar- en privé-terrein Afkoppelen straten, parkings, pleinen… van de riolering Afkoppelen op woningniveau (dakopp., opritten, terrassen, …) Aanbod vanuit het gemeentebestuur: Technische ondersteuning: afkoppelingsdeskundige Gemeentelijke tussenkomst van 75 % van het gefactureerde bedrag met maximum 325 euro voor de afkoppeling op privaat domein (woning van voor 1999). Infovergadering De Sombe 24/09/2012

17 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Wat is afkoppelen? Gemengd rioleringsstelsel Infovergadering De Sombe 24/09/2012

18 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Wat is afkoppelen? Werking overstort Bij droog weer en normale regenval volgt het afvalwater het normale rioleringstracé. Overstort Waterloop Collector Riolering Bij aanhoudende regen kan het verdunde afvalwater over de muur stijgen en rechtstreeks naar de rivier stromen. Overstort Waterloop Collector Riolering Infovergadering De Sombe 24/09/2012

19 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Wat is afkoppelen? Gescheiden rioleringsstelsel Infovergadering De Sombe 24/09/2012

20 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Wat is afkoppelen? Scheiden tot op huisniveau 1. Afvalwater Rioleringen (geen zink- of sterfputten) 2. Regenwater (hemelwater) Opvang voor hergebruik Infiltratie op eigen terrein Grachten (buffering) Leidingen (indien aanwezig RWA-leiding in de straat Infovergadering De Sombe 24/09/2012

21 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Drinkwaterverbruik - regenwater Bestemming Liter/dag/persoon % Bad/douche WC Was Afwas Drinken en koken Tuin Schoonmaak Totaal WC + Was + Tuin = 46% drinkwaterverbruik Infovergadering De Sombe 24/09/2012

22 Scheiden tot op huisniveau voorbeeld
22 Infovergadering De Sombe 24/09/2012

23 Rol afkoppelingsdeskundige
Infoavond Inventarisatie bestaande toestand Plan van de woning en de leidingen (info eigenaar/bewoner) Opmeting, analyse ter plaatse Geplande toestand Opmaak plan Overleg met eigenaar Beschrijving uit te voeren werken Per woning wordt de beste oplossing gezocht, die voor alle partijen aanvaardbaar is. Infovergadering De Sombe 24/09/2012

24 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Wat is afkoppelen? Scheiden tot op huisniveau Infovergadering De Sombe 24/09/2012

25 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Keuringen Worden aangevraagd door eigenaar (zie folder Aquaflanders) Subsidie kan enkel bekomen worden als conform keuringsattest wordt voorgelegd en aanvraagformulier(gemeente Waasmunster) is ingevuld Infovergadering De Sombe 24/09/2012

26 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Impact op het dagelijkse leven Infovergadering De Sombe 24/09/2012

27 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Communicatie Infovergadering De Sombe 24/09/2012

28 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Contactpersonen Ilka Van Geel - Projectmanager tel: Wouter Degroote, afkoppelingsdeskundige tel: Infovergadering De Sombe 24/09/2012

29 Infovergadering De Sombe 24/09/2012
Vragenronde Infovergadering De Sombe 24/09/2012


Download ppt "Infovergadering De Sombe 24/09/2012"

Verwante presentaties


Ads door Google