De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infovergadering wegenis- en rioleringswerken in de Klonkeveldstraat te Gavere 25 augustus 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infovergadering wegenis- en rioleringswerken in de Klonkeveldstraat te Gavere 25 augustus 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Infovergadering wegenis- en rioleringswerken in de Klonkeveldstraat te Gavere
25 augustus 2011

2 Burgemeester Hugo Leroy
2

3 Schepen Karel Hubau 3

4 Agenda Verwelkoming: Hugo Leroy, burgemeester
Algemeen kader: Karel Hubau, schepen Technisch dossier: Ing. Thierry De Wilde (studiebureau Grontmij) Wegenis Riolering Grondinnames Verloop project: Ing. Thierry De Wilde Timing & belangrijke stappen Afkoppelingen op perceelsniveau: Ing. William Martens (Sr projectmanager TMVW) Vragenronde gemeente Gavere 4

5 Afspraken Eerst presentatie Vragen achteraf
GSM’s naderhand terug operationeel gemeente Gavere 5

6 Doel van de hoorzitting
Info verschaffen omtrent het project Klonkeveldstraat (communicatie met de burger) Van ... Projectstudie = klaar Kostenplaatje: budget / raming Toelichting technisch dossier Wegenis, openbare verlichting (het zichtbare) Riolering, afkoppelingen (het onzichtbare) Tijdsverloop van het project Verschillende stadia Data Verdere afspraken gemeente Gavere 6

7

8 Algemeen kader De aanleiding van het project is om volgende redenen:
Het bestaand rioolstelsel bestaat uit verouderde, gemengde rioleringen Opbraak van de bestaande rioleringen Aanleg van een optimaal gescheiden rioolstelsel De rijweg is dringend toe aan vernieuwing Opbreken en vernieuwen van de wegenis Aandacht voor parkeergelegenheid Aandacht voor verkeersveiligheid: verbreden van de rijweg thv kruispunt met Stationsstraat 5/04/2017 gemeente Gavere 8

9 Algemeen kader De uitvoerende overheid: Studiebureau:
Wegeniswerken: gemeente Gavere Rioleringswerken: TMVW Studiebureau: Grontmij Vlaanderen NV Kostprijs: € : Gemeente Gavere: € TMVW: € 5/04/2017 gemeente Gavere 9

10 Teamwork = nodig voor het project
De uitvoerende overheid: Wegeniswerken: gemeente Gavere Rioleringswerken: TMVW Studiebureau: Grontmij Vlaanderen NV De aannemer (momenteel nog onbekend) ‘veilige’ realisatie volgens plan ‘minimale’ hinder Maximale veiligheid tijdens de werken Betrokkenen Direct betrokken bewoners & zelfstandigen, klanten, leveranciers, .. Doorgaand verkeer Project aanpak – communicatie - samenspraak 5/04/2017 gemeente Gavere 10

11 Wegenis

12 Wegenis – Overzicht 5/04/2017 gemeente Gavere 12

13 Wegenis – Detail 1 5/04/2017 gemeente Gavere 13

14 Wegenis – Typedwarsprofiel
Betonstraatstenen Asfalt Grasbetontegels 5/04/2017 gemeente Gavere 14

15 Wegenis – Detail 2 5/04/2017 gemeente Gavere 15

16 Wegenis – Typedwarsprofiel vanaf huisnr. 35
Rijweg bestaat uit 2 stroken grasbetontegels 5/04/2017 gemeente Gavere 16

17 Wegenis – Grasbetontegels
Gebruikt voor: Parkeerstroken Rijweg vanaf huisnr. 35 (2 stroken) 5/04/2017 gemeente Gavere 17

18 Riolering

19 Riolering – Algemeen Aanleg van een gescheiden rioolstelsel voor afvalwater (DWA) en voor regenwater (RWA) ipv gemengd rioolstelsel Elk perceel krijgt één RWA-aansluiting en één DWA-aansluiting 5/04/2017 gemeente Gavere 19

20 Riolering – Algemeen GEMENGDE RIOLERING: Eén rioolleiding voor afvalwater en regenwater Nadelen: Zeer veel verdund afvalwater aangesloten Minder zuiverings-rendement RWZI Overstorten Geen mogelijkheid tot infiltratie (verdroging – grote piekafvoeren) 5/04/2017 gemeente Gavere 20

21 Riolering – Algemeen GESCHEIDEN RIOLERING: Aparte rioolleidingen voor afvalwater en regenwater (dubbel stelsel) Afvalwater: loost via collectoren naar RWZI Regenwater: loost rechtstreeks naar waterlopen Regenwater is afkomstig van: Grachten, afspoeling van velden Verharde oppervlakte (wegenis + woningen) 5/04/2017 gemeente Gavere 21

22 Riolering – Algemeen Tracé van het rioolstelsel:
DWA sluit aan op Aquafin-collector in Stationsstraat RWA sluit aan op het nabijgelegen waterlopenstelsel Bouwen van een pompstation op het laagstgelegen punt 5/04/2017 gemeente Gavere 22

23 Riolering – Overzicht Pompstation Aquafin-collector 5/04/2017
gemeente Gavere 23

24 Grondinnames

25 Grondinnames gemeente Gavere 25

26 Verloop project

27 Verloop project Opmaak conceptueel voorontwerp (onderzoeken mogelijke trajecten) Opmaak gecoördineerd voorontwerp => goedgekeurd Onderzoek afkoppelingen op private percelen Vergunningsaanvragen en grondinnemingen Detailontwerp, aanbesteding en gunning aannemer Uitvoering en oplevering => Meest optimistische timing start der werken: medio 2012 5/04/2017 gemeente Gavere 27

28 Afkoppelingen op perceelsniveau

29 Toelichting afkoppelen
Stappenplan afkoppelen Voorziene tussenkomsten Hoe afkoppelen ? Aandachtspunten Besluit

30 Stappenplan afkoppelen (1)
1- Opmaak van de afkoppelingsstudie door afkoppelingsdeskundige Eerste bezoek: - Inventarisatie bestaande toestand van de private waterafvoer - Ontwerp en bijhorende raming op basis van meest economische oplossing Tweede bezoek: - Toelichting ontwerp - Engagement in de vorm van een overeenkomst met de eigenaar

31 Stappenplan afkoppelen (2)
2- Afkoppelingswerken - Door de eigenaar - Door TMVW, via collectieve aannemer (vrije keuze) Bij werken via TMVW: de offerte is een bindende prijsafspraak 3- In geval zelf doen: - Afkoppelingswerken uit te voeren vóór start rioleringswerken - Controle van de uitgevoerde afkoppelingswerken met afgifte van attest door afkoppelingsdeskundige

32 Voorziene tussenkomsten (1)
Financiële tussenkomst - Afkoppelingsstudie Voor 100% gedragen door TMVW - Afkoppelingswerken Tussenkomst van maximaal € 300 (incl. BTW) in de kosten op basis van de voorgelegde factuur / bewijsstukken Tussenkomst geldt voor de noodzakelijke werken verbonden aan afkoppeling, volgens offerte afkoppelingsdeskundige (inclusief herstel verhardingen, exclusief groen- en tuinherstel)

33 Voorziene tussenkomsten (2)
In geval zelf doen: Aanvraagformulier overmaken aan TMVW – Stropkaai 14 te 9000 Gent, met bijgevoegd : kopie van factuur, controleattest, schets van de uitgevoerde werken In geval van via TMVW aangestelde aannemer: De tussenkomst wordt verrekend in de factuur Uitvoeringstermijn Met TMVW: tijdens de werken op openbaar domein Zelf doen: vóór aanvang van de werken in de straat

34 Hoe afkoppelen ? Niet mengen van afval- en regenwater
Verminder afvoer regenwater: Door bronmaatregelen, met nuttig gebruik - Regenton - Waterdoorlatende verharding - Infiltratie op perceel - Groendak - Regenwaterput, met herbuiksysteem Aansluitingsplicht!

35 Aandachtspunten Consequenties: Aandacht van de bewoners
Straatkolken en terrassen rechtstreeks aangesloten op de waterlopen => Geen afval(water), verf, olie, … inkieperen! => Sop in het toilet Zuiver afvalwater: gevaar op bezinking en aanslibbing! => Minder spoeling met regenwater => Septische put verplicht => Helling private afvalwaterafvoer zo groot mogelijk (1m/100m)

36 Besluit Project slaagt mits een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen Stad of Gemeente Inwoners TMVW Ontwerper Afkoppelingsadviseur Aannemer VMM/Aquafin

37 Vragen Problemen/opmerkingen? Andere vragen?

38 Bedankt 38


Download ppt "Infovergadering wegenis- en rioleringswerken in de Klonkeveldstraat te Gavere 25 augustus 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google