De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flexibel bestemmen en tijdelijk gebruik Excursie Tapijnkazerne Maastricht BügelHajema Adviseurs Mr Jan Oosterkamp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flexibel bestemmen en tijdelijk gebruik Excursie Tapijnkazerne Maastricht BügelHajema Adviseurs Mr Jan Oosterkamp."— Transcript van de presentatie:

1 Flexibel bestemmen en tijdelijk gebruik Excursie Tapijnkazerne Maastricht BügelHajema Adviseurs Mr Jan Oosterkamp

2 Onderwerpen presentatie
Flexibel bestemmen: Verkenning ‘Uitnodigingsplanologie’ Faalfactoren Tijdelijk gebruik Het bestemmingsvrije bestemmingsplan

3 Tapijnkazerne in steekwoorden
…veelheid van stedelijke functies …passieve ontwikkelstrategie …eindbeeld in tijd of uiterlijke verschijningsvorm staat niet vast …groeiscenario …ander gebruiksregime …de lokale bevolking is zeer betrokken …stedelijke functies met zowel een permanent als een tijdelijk karakter …geleidelijke omvorming

4 Niet maken, maar groeien Geen eindbeeld, maar scenario’s
Uitnodigingsplanologie Niet maken, maar groeien Geen eindbeeld, maar scenario’s Geen project, maar proces

5 Uitnodigingsplanologie
Procesgericht bestemmingsplan met intrinsieke flexibiliteit Faciliterend Stip op de horizon Ontwikkeling mengt met beheer Strategie i.p.v. eindbeeld Ja, mits i.p.v. nee, tenzij Zoektocht naar ‘ruimte’

6 Uitnodigingsplanologie
Zoektocht naar ruimte 1. Stip op de horizon Etiketteren sfeer, identiteit, concept 2. Belemmeringenpakket milieuzonering, diskwaliteiten, conceptbrekers 3. Speelruimte bestuurlijke durf 4. Toelichting Regels Verbeelding Ruimst denkbare bestemmingswijze ‘Gemengd’ Belemmeringenpakket

7 Uitnodigingsplanologie
Iteratief proces bestemmingsplan

8 Uitnodigingsplanologie
Speelruimte creëren Uitsterfregeling/maatwerkbestemming Beleidsenclave Eigen milieuzonering Eigen geluidbeleid Communicatie intern / extern Voorwaardelijke verplichting (b.v. duurzaamheid) Beloningsplanologie Afroming van bestaande rechten Actief gedoogbeleid Introductie ‘Pauzelandschap’ (….) ‘Woonvisie’ ‘Detailhandelsvisie’ ‘Groenbeleid’ ‘Kantorennota’ ‘Parkeerbeleid’ ‘Bedrijvennota’ ‘….’

9 Aan de slag! Juridisch-planologisch Begripsbepalingen
Doeleindenomschrijving Bouwregels Specifieke gebruiksregels Binnenplanse flexibiliteit Wijzigingsbevoegdheden (3.6 lid 1 onder a); Uitwerkingsplichten (3.6 lid 1 onder b); Afwijkingsbevoegdheden (3.6 lid 1 onder c); Nadere eisen (3.6 lid 1 onder d). Kleuren en vlakken

10 Faalfactoren Uitnodigingsplanologie
Veronachtzaming beheerfase De vijfde colonne Kritische massa Communicatie Democratische legitimatie

11 Tijdelijk gebruik ‘de tussentijd’ Pauzelandschap:
Terrein dat in afwachting is van een stedelijke ontwikkeling. Het eindbeeld is bekend maar is nog niet haalbaar. ‘de tussentijd’ Later Nu Terrein openstellen voor tijdelijk gebruik. Voordelen: genereert een bijdrage aan de financiële lasten van het gebied; biedt kansen om te experimenteren met de ‘vraagzijde’; lage investeringslasten voor startende ondernemingen; vliegwiel-functie. Terrein openstellen voor tijdelijk gebruik. Risico’s: tijdelijke functies conflicteren met bestaande functies (o.a. milieu, verkeer); tijdelijk gebruik werkt remmend op gewenst eindgebruik (uitstraling); tijdelijk recht wordt permanent recht (bestemmingsplan, omgevingsvergunning).

12 Tijdelijk gebruik en planhorizon Tijdelijk gebruik
Planhorizon is 10 jaar: ‘… de bestemming moet binnen 10 jaar worden verwezenlijkt’ 2 opties: Niets mag aan verwezenlijking binnen 10 jaar in de weg staan. Zeker moet zijn dat de bestemming binnen 10 jaar wordt verwezenlijkt. Chw? Verlengde looptijd

13 Tijdelijk gebruik en de wijzigingsbevoegdheid

14 Uitstapje: het bestemmingsvrije bestemmingsplan
Bestemmen volgens het principe van contramal onbeperkte ruimte ingeperkte ruimte


Download ppt "Flexibel bestemmen en tijdelijk gebruik Excursie Tapijnkazerne Maastricht BügelHajema Adviseurs Mr Jan Oosterkamp."

Verwante presentaties


Ads door Google