De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

'Bewoners kiezen voor kwaliteit buitengebied‘ Inleiding Peer Verkuijlen BMF Tilburg 3 februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "'Bewoners kiezen voor kwaliteit buitengebied‘ Inleiding Peer Verkuijlen BMF Tilburg 3 februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 'Bewoners kiezen voor kwaliteit buitengebied‘ Inleiding Peer Verkuijlen BMF Tilburg 3 februari 2010

2 Werk als bestuurder vanuit Politiek en Duurzaamheid aandacht voor mensen, welzijn en leefbaarheid aandacht voor natuur, landschap en milieu aandacht voor economie, verwerven van inkomsten en bestaansmogelijkheden

3 ´t Is een verhaal van dilemma´s Is een balans in onze omgeving mogelijk? In de streek, provincie, land enz? Of hebben we daar andere krachten voor nodig?

4 Kortom Is het eenvoudig? Nee Absoluut niet! Vraag is: Wat wil ik? Wat kan ik?

5 Wat heb ik nodig? Visie op: Ontwikkelingen in landelijk gebied Stimuleren vitaal leefbaar en gezond platteland

6 Wat heb ik nodig? Instrumenten: Structuurplan Bestemmingsplan Landschapsplan Waterplan Wet en regelgeving enz

7 Wat heb ik nodig? Mensen Dialoog met; Bewoners Belanghebbenden/ondernemers Maatschappelijke organisaties én Gezond verstand

8 Voer actief beleid; niet alleen goede ontwikkeling van de landbouw en natuur ook milieukwaliteit goede recreatieve ontwikkelingen een fraai landschap een goede waterhuishouding

9 Bestemmingsplan + visie buitengebied Durf te starten met open discussies met bewoners en gebruikers Werk actief met klankbordgroepen

10 Reconstructieplannen landbouwontwikkelingsgebieden: ruimte voor landbouw extensiveringsgebieden: ruimte voor wonen, natuur en recreatie verwevingsgebieden: verschillende functies bestaan naast elkaar. Zonering op prikkeldraad niveau Niet nodig Durf te kiezen

11 Kijk heel kritisch naar het begrip “Duurzame locatie intensieve veehouderij”. Een bestaand agrarisch bouwblok met een zodanige ligging dat het zowel vanuit milieuoogpunt ( ammoniak, stank en dergelijke) als vanuit ruimtelijk oogpunt ( natuur, landschap en dergelijke) verantwoord is om het te laten groeien tot een bouwblok van maximaal 2,5 hectaren voor een intensieve veehouderij

12 Standpunt provincie (nu? na Leuven) Geen megastallen? Kleinere bouwblokken? Geen bedrijven in open LOG?

13 Eigen dilemma Uitbreiding bouwblok 2.2 ha 7000 vleesvarkens Landschappelijke inpassing Vormgeving stallen Beplantingsplan - beukenhaag - inheemse Esdoorn - hoogstam fruitbomen

14 Wat kun je doen? - strakke omgrensde bouwblokken - uitbreiding bouwblokken (op basis van concrete initiatieven) via wijzigingsbevoegdheid koppelen aan kwaliteitsverbetering landschap (minimaal robuuste landschappelijke inpassing) - én toezien op naleving natuurcompensatie

15 Wil je bijdragen aan: Verbeteren woon- en leefmilieu rondom dorpen/woongebieden en natuurgebieden en mogelijkheden woningbouw Actief mee werken aan: Verplaatsing Beëindiging Omvormen

16 Te gebruiken VIV Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij BIV Beëindigingregeling Intensieve Veehouderij BIO beleid BIO woningen BIO fonds

17 Wat kun je nog meer doen? -een groenfonds instellen voor natuur en landschap, vullen met bijv. opbrengsten uit grondzaken bij uitbreidingen Bestemmen voor groen buitengebied, groen in stad en dorp - groenfonds is dan voor kwaliteitsverbetering landschap en natuur (met name in de witte gebieden), zowel voor nieuwe natuur en landschap als voor onderhoud en herstel bestaande.

18 én stimuleren van duurzame energie Zonnepanelen Aardwarmte Windenergie bijv. wokkels toestaan

19 Waar kun je als gemeente nog meer actief in opereren Bestand Veehouderij Bedrijven Zorg dat het actueel is. Gegevens zijn openbaar. Iedereen kan vergunningsgegevens raadplegen en via een interactieve kaart de ligging van bedrijven in de omgeving bekijken.

20 AMVB huisvesting actief uitdragen en handhaven. Dat is een trigger voor ondernemers om na te denken over de toekomst.

21 Zorg dat er beleid is op het vlak van de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Stuur daar mee. Beloon kwaliteit. Intrekken lege intensieve veehouderijvergunningen en aanpassen bestemming.

22 Kortom, afsluitend Zijn er: Dilemma´s Ja Lastig? Ja Mogelijkheden? Ja


Download ppt "'Bewoners kiezen voor kwaliteit buitengebied‘ Inleiding Peer Verkuijlen BMF Tilburg 3 februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google