De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 juli 2013 Voorjaarsnota 2013: algemene beschouwingen in een notendop Eigen verantwoordelijkheid eerst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 juli 2013 Voorjaarsnota 2013: algemene beschouwingen in een notendop Eigen verantwoordelijkheid eerst."— Transcript van de presentatie:

1 2 juli 2013 Voorjaarsnota 2013: algemene beschouwingen in een notendop Eigen verantwoordelijkheid eerst

2 Huidige Takenpakket van de Overheid is onhoudbaar…..

3 VVD: onze centrale thema’s & keuzes 1. Binnenstad: investeren & nieuwe impulsen 2. Groen, infrastructuur en voorzieningen op orde 3. Financieel orde op zaken stellen 4. Sociaal Domein betaalbaar houden

4 1. Binnenstad: Investeren & impulsen

5 2. Groen, infrastructuur en voorzieningen op orde

6 3. Financiëel orde op zaken stellen Schuldratio ( = VV kort/lang + voorziening / balanstotaal) Netto schuld (als aandeel exploitatie) Verhouding schuldenpositie / vaste activa Omslagrente

7 3. Financiëel orde op zaken stellen Meerjarig onderhoud (kunstwerken, infrastructuur, etc.) -Kunstwerken: budget (€ 1.6 mio) voor komende jaren is voorzien (amendement VVD) -Kwaliteitsniveaus in beeld brengen en monitoren -Optimalisaties toepassen en budgetten beschikbaar! Algemene Reserve Grondbedrijf -Jaarrekening 2012 = 0,019 -Wethouder noemde: “omvang uitermate slecht” -Middelen vrijspelen en overhevelen naar Algemene Reserve

8 4. Sociaal Domein betaalbaar houden Sociaal Domein -Bezuinigingen onverkort doorvoeren -Sociaal Domein groeit naar 60% begroting! -4 jaar x € 1,5 mio = akkoord; niet structureel: ‘stompt systeeminnovatie af’

9 Moties & amendement 1. Toeristenbelasting - Opbrengst toeristenbelasting als budgetsubsidie naar STAP - Gezamenlijk met Leefbaar Almelo 2. Wegen buitengebied - Veiligheid op de wegen in het buitengebied - Berm-verharding 3. SPOA - Instandhouding SPOA 4. Groenonderhoud - Niveau groenonderhoud niet verder verlagen 5. Amendement: taakstelling - Realiseren taakstelling en financieel kader van VJN-2013

10 Ging dit te snel? Lees Algemene Beschouwingen VVD-fractie op het Raadsinformatiesysteem of via www.vvdalmelo.nl


Download ppt "2 juli 2013 Voorjaarsnota 2013: algemene beschouwingen in een notendop Eigen verantwoordelijkheid eerst."

Verwante presentaties


Ads door Google