De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop 3 deel 1: Marketing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop 3 deel 1: Marketing"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop 3 deel 1: Marketing
Green Presents Workshop 3 deel 1: Marketing

2 Programma Marketing Je hebt een idee, hoe nu verder?
Presentatie ondernemersidee door de teams Introductie Marketing weblearning Uitwerking product en marketing

3 Voorbereiding presentatie teams
Je gaat je idee kort presenteren aan de groep. Overleg (20 minuten): Omschrijf je ‘product’: Wat is jullie idee Kies een werktitel als herkenning Wie gaan het doen (stel je team voor) Wie is voorzitter/aanvoerder, secretaris/schrijver Voor wie is het interessant (je doelgroep) Hoe ga je het product technisch verder uitwerken: afbeelding, model of prototype maken? Dit is het begin van de presentaties. De leerlingen moeten nu echt concreet met hun product aan de gang. Zorg er als docent wel voor dat de groepen goed worden samengesteld en dat de taken ook echt eerlijk worden verdeeld.

4 Presentatie teams Wie gaan het doen (stel je team voor)
Wie is voorzitter/aanvoerder, secretaris/schrijver Wat is jullie idee Voor wie is het interessant (je doelgroep) Hoe ga je het product technisch verder uitwerken: afbeeldingen, model of prototype maken? Inhoudelijke tips vanuit de groep Laat alle groepen een minipresentatie houden met behulp van flipoverpapier.

5 Werkverdeling afspreken
Maak afspraken in je team wie welke zaken verder gaat uitwerken m.b.t.: beschrijving techniek uitzoeken of het technisch kan afbeeldingen maken, schetsen model of prototype maken Werk hieraan verder buiten de cursus, het moet voor de eindpresentatie af zijn! Er is in de cursus geen specifieke ruimte opgenomen om te werken aan de uitwerking van hun idee. De leerlingen krijgen in november wel tijd om te werken aan hun product. Ze moeten een goede planning maken, let daarop.

6 Introductie Marketing weblearning
Weblearning op Marketing: Bedenken en uitvoeren van het ontwerp, de prijsbepaling, de promotie en de distributie van ideeën, goederen of diensten. Deze weblearning kunnen de leerlingen in groepjes achter een pc met internet uitvoeren. Dat kan in de aankomende weken, tijdens de workshop wordt hier verder geen aandacht meer aan besteed.

7 Product basis product: het kale product, met de technische kwaliteit maar zonder toegevoegde emotionele waarde totale product: het product met toegevoegde emotionele waarde, zoals merknaam, verpakking, statusgevoelige eigenschappen zoals luxe uitvoering/vormgeving, sportieve uitvoering, stoer, etc. uitgebreide product: het totale product met een aantal aanverwante producten waarmee je de klant optimaal bedient, zoals onderhoudscontracten, bijbehorende randapparatuur, service en garantie, een compleet assortiment, service.

8 Opdracht 1. Geef voor je ondernemersidee een omschrijving van het basis product

9 Doelgroep Doelgroep segmenteren (in groepen met dezelfde kenmerken indelen): Geografisch: regio, streek, stad, klimaatzones Sociaal-economisch: inkomen, beroep, leeftijd, gezinsgrootte, m/v, opleiding, woonsituatie, sociale klasse. Bijvoorbeeld hoveniers met hoge omzet Psychografisch: persoonskenmerken en levensstijl, hobby‘s. Koopgedrag: prijsgevoeligheid, service/kwaliteitgevoeligheid, merkentrouw, winkeltrouw. Bijv. voorkeur voor milieuvriendelijk, duurzaam, hip en modern, voorloper of volger, gericht op kwaliteit en lang meegaan of op prijs. Bijvoorbeeld de aanbiedingskopers, de Opelrijders, de groene kopers, de heavy users, de professionals etc.

10 Opdracht 2. Wie zouden interesse kunnen hebben in jullie product en waarom zouden ze er interesse in hebben? Welke kenmerken heeft deze doelgroep? Past je product in een bepaalde trend (bijvoorbeeld energiezuinig, duurzaam, gezond etc.)?   (Kijk terug in lijst met trends workshop 2)

11 Opdracht 3. Geef een beschrijving van het uitgebreide product:
Wat zijn de functies van het product? Op welke manieren is het te gebruiken? Beschrijf het uiterlijk van je product Wat wil je met de uitvoering uitstralen? (luxe, stoer, professioneel, goedkoop, ambachtelijk etc.) Welke verpakking? Welke extra's geef je het product mee, zoals extra onderdelen, onderhoudscontracten, garantie, service

12 Volgende bijeenkomsten
Zelf doen: Techniek van je product verder uitwerken, techniek beschrijven, model/prototype en afbeeldingen maken Je krijgt mail met naam bedrijfscoach, overleggen vóór de tussenpresentatie Op eigen locatie: Marketing weblearning doen, marketingplan schrijven.


Download ppt "Workshop 3 deel 1: Marketing"

Verwante presentaties


Ads door Google