De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur"— Transcript van de presentatie:

1 Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur
René Blockx Erkend boekhouder – Fiscalist BIBF AFILIM Burg.bvba

2 Wetgeving Overige Model Boekhoudrecht Kruispuntbank van Ondernemingen
Wetboek Vennootschapsrecht Wetboek BTW Overige Model

3 Wetgeving Boekhoudrecht Geen specifieke opsomming van verplichtingen
In diverse artikelen verwijzingen Commissie voor Boekhoudkundige Normen Geen specifieke adviezen

4 Wetgeving Kruispuntbank van Ondernemingen
Wet 16/01/2003 – Art. 11, 12, 13 Artikel 13 Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van handels- en ambachtsonderneming-en dienen steeds het ondernemingsnummer te vermelden. Deze documenten moeten eveneens de domiciliëring en het nummer vermelden van tenminste één rekening waarvan de onderneming houdster is bij een in België gevestigde kredietinstelling...

5 Wetgeving Wetboek Vennootschapsrecht Art. 78
Alle akten, facturen, aankondigingen, … moeten de volgende gegevens vermelden : 1° de naam van de vennootschap 2° de rechtsvorm, … 3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel… 4° het woord “Rechtspersonenregister” …RPR gevolgd door het ondernemingsnummer (= BTW nr !! 10 cijfers !! ) 5° de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied…

6 Wetgeving Wetboek BTW K.B. 1 4 Hoofdstukken Hoofdstuk I
I. Uit te reiken of op te maken facturen en stukken II. De boekhouding III. Opeisbaarheid van de belasting. Aangifte. Schuldenaar van de belasting IV. Andere verplichtingen Bijlagen Hoofdstuk I

7 Wetgeving Wetboek BTW K.B. 1 Hoofdstuk I. Art. 1 tot 4 Art. 5
Bepalen “wanneer” de factuur moet worden uitgereikt Art. 5 Bepaalt de vermeldingen op te nemen op de factuur

8 Wetgeving Wetboek BTW K.B. 1 Hoofdstuk I. Artikel 5
§1 De factuur en het in artikel 2 bedoeld stuk dienen te vermelden : 1° datum (chronologie) en opeenvolgend nummer 2° naam (1mz) of maatschappelijke benaming (venn.), adres, identificatienummer van de leverancier (uzelf) 3° naam (1mz) of maatschappelijke benaming (venn.), adres, identificatienummer van de medecontractant (klant) 4° het nummer waaronder de ontvanger voor BTW-doeleinden is geregistreerd. 5° datum van levering / dienst, of van incassering indien verschillend van de factuurdatum 6° gegevens nodig om de handeling te determineren en om het tarief vast te stellen (het woord FACTUUR of CREDITNOTA en de detail van de handelingen) Let op voor verwijzing naar leveringsbonnen >> aanhechten

9 Wetgeving Wetboek BTW K.B. 1 Hoofdstuk I. Artikel 5
§1 De factuur en het in artikel 2 bedoeld stuk dienen te vermelden : 7° specifieke gegevens bij verkoop vervoermiddelen 8° voor elk tarief of elke vrijstelling: maatstaf van heffing, eenheidsprijs excl., kortingen en -rabatten 9° de tarieven van de belasting, totaalbedrag van de belasting, totaal bedrag van de factuur. . in de nationale munteenheid van de lidstaat waar de goederen worden geleverd of de diensten worden verricht. . artikel 51, § 2, 1°,2°, 5° en 6°, W.BTW de vermelding "Belasting te voldoen door de medecontractant - BTW-Wetboek, artikel 51, § 2” (invoerverrichtingen – diensten binnen EU, …) .werken in onroerende staat ”BTW te voldoen door de medecontractant KB1 Art.20” (!! Registratienummer aannemer !!)

10 Wetgeving Wetboek BTW K.B. 1 Hoofdstuk I. Artikel 5
§1 De factuur en het in artikel 2 bedoeld stuk dienen te vermelden : 10° de vermelding richtlijn of nationale bepaling als de handeling van de belasting is vrijgesteld of niet in rekening wordt gebracht (intracummunautaire leveringen) 11° verwijzing naar het vroeger uitgereikte stuk of stukken indien voor dezelfde handeling meerdere facturen of stukken worden opgesteld. De factuur mag de medecontractant niet debiteren voor een bedrag als belasting waarvoor hij reeds eerder werd gedebiteerd. !! Verrekening van voorschotfacturen !! 12° alle andere vermeldingen die worden voorgeschreven ter uitvoering van het Wetboek BTW of van de uitvoeringsbesluiten ervan.

11 Wetgeving Wetboek BTW K.B. 1 Hoofdstuk I. Artikel 5
§1bis Het in artikel 53, § 3, eerste lid, van het Wetboek bedoeld stuk dient te vermelden : Leveringen / diensten binnen de BTW-Eenheid Specifieke bepalingen

12 Wetgeving Wat voor de niet BTW plichtigen ?
Niet onderworpen aan BTW wetgeving Vrij wat betreft BTW, niet wat betreft de overige bepalingen Overnemen wat van toepassing is : Wel vermelden : K.B.1 Art.5 §1, 1° tot 7° (niet verplicht maar richtinggevend / volledig) Wetboek Vennootschapsrecht Wet KBO Niet vermelden : K.B.1 Art.5 §1, 8° tot 12°

13 Overige Algemene voorwaarden Vervaldatum IBAN & BIC Software
Op voor- of rugzijde van de factuur Indien op rugzijde, vooraan verwijzen Vervaldatum IBAN & BIC SEPA vanaf 01/01/2008 (Single Euro Payments Area) Software Facturatiesoftware : voldoet meestal aan deze voorwaarden Rekenblad, Tekstverwerker of pen & papier : opletten… alles zelf vermelden…

14 Overige Fiscale gevolgen Factuur voldoet aan de vormvoorwaarden
Recht op aftrek in BTW, PB & VenB. Factuur voldoet niet aan de vormvoorwaarden BTW mogelijk verwerping van de aftrek van de BTW (terugbetalen) Personen- & Vennootschappenbelasting kan aanleiding geven tot verwerping van de kost (minder kost = meer winst) !!! Dure zaak wanneer bij een controle door beiden verworpen wordt !!! ??? Wat als jouw “foute” factuur bij jouw klant wordt verworpen ???

15 Model

16 Slot Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur
Wil je deze presentatie nog eens bekijken ? downloadbaar als *.pps en als *.pdf

17 Bedankt voor uw aandacht
René Blockx Erkend boekhouder – Fiscalist BIBF AFILIM Burg.bvba Groenstraat 36 3381 Glabbeek 016/778811


Download ppt "Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur"

Verwante presentaties


Ads door Google