De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid"— Transcript van de presentatie:

1 Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid
PATIËNTENPERSPECTIEF OP MEDIPRUDENTIE Ynske Jansen, Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, projectleider POM Bijeenkomst Stuurgroep Project Patiëntenperspectief op Mediprudentie (POM) Amersfoort, 22 maart 2012 Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

2 Doelstellingen Mediprudentie
Gezondheidsraad, 2007: Mediprudentie is een algemeen toegankelijke, dynamische verzameling van geanonimiseerde en deskundig becommentarieerde verzekeringsgeneeskundige rapportages Doel = bevordering van: Professionele kwaliteit Rechtsgelijkheid en rechtszekerheid transparantie Prof kwaliteit: VA’s, R&R; patiënt/cliënt, transparantie: patiënt en maatschappij Verschil met jurisprudentie: rapportages voorzien van commentaar van deskundigen op medisch, juridisch en verzekeringsgeneeskundig gebied rapportages bevatten niet per definitie een juiste beoordeling. Uit commentaar kan ook onjuistheid blijken - voor mediprudentie centrale regie nodig Geen rol (vertegenwoordiger) cliënt bij totstandkoming Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

3 Patiëntenperspectief op mediprudentie (1)
Inbreng bij mediprudentie vanuit patiëntenperspectief GR 2007: ervaringskennis zieke werknemers gebruiken Minister Donner, SZW: patiënten/cliënten betrekken bij ontwikkeling mediprudentie (2007) NVVG: MENU zal inbreng cliënten uitwerken NVVG wil meedenken over goed resultaat project POM ( ) MENU (UWV en NVVG) en POM (3 patiëntenorganisaties) WIJ ZETTEN POM OP HET MENU! Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

4 Patiëntenperspectief op mediprudentie (2)
Wat voegt patiëntenperspectief toe: themakeuze n.a.v. specifieke knelpunten aanvullende info betrokkene specifieke vraagstelling specifieke kwaliteitscriteria Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

5 Voorbeeld: casus ME/CVS01 (1)
Stap 1: Selectie casus o.b.v.*: toegankelijkheid rapportage Criteria m.b.t. diagnose datum keuring thema’s – knelpunten geschikt voor mediprudentie waardering vanuit patiëntenperspectief medewerking betrokkene (let op verwachtingen) * Zie Handleiding POM versie Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

6 Voorbeeld: casus ME/CVS01 (2)
Stap 2: Uitgebreide Gevalsbeschrijving o.b.v.: rapportages VA en BVA bezwaarschrift betrokkene interviews betrokkene (Zie voorbeeld ME/CVS01, 13 pagina’s) Objectief geformuleerd? Details/grote lijn? Controleerbaar? Tijdsinvestering? Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

7 Voorbeeld: casus ME/CVS01 (3)
Stap 3: Themakeuze: A: cognitieve beperkingen B: toepassing medisch arbeidsongeschiktheidscriterium C: verminderde arbeidsduur Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

8 Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid
Themakeuze (1) Criteria en prioriteiten themakeuze: Frequent knelpunt? Past bij de doelstellingen Gezondheidsraad? Geschikt voor mediprudentie? Biedt casus voldoende stof? Specifiek én algemeen genoeg? Variatie i.v.m. andere gekozen thema’s? Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

9 Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid
Themakeuze (2) Voorbeeld: WAD01 - mogelijke thema’s: A: Toegenomen beperkingen na RIV-toets en voor WIA- beoordeling B: Beoordeling VA versus beoordeling BA C: Werk- en rusttijden D: Beoordeling cognitieve functies E: Informatie van derden F: Communicatie VA – cliënt Prioriteit: B, E, A. Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

10 Voorbeeld casus ME/CVS01 (4)
Stap 4: Thematische gevalsbeschrijving maken (Zie voorbeeld: ME/CVS01C, Verminderde arbeidsduur, 6 p.’s): Probleemstelling, Achtergrond, Informatie, Bijlagen - Aanvullende info nodig? - Voldoende focus? - Objectief geformuleerd? - Controleerbaar? Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

11 Voorbeeld: casus ME/CVS01 (5)
Stap 5: Vraagstelling bij thema/casus formuleren: - specifiek genoeg - niet te gesloten Zie voorbeeld ME/CVS01C patiëntenperspectief? voldoende focus? formulering open genoeg? welke deskundigheid nodig? verwijzen naar wetenschappelijke literatuur? Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

12 Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid
Vervolgstappen Vragen voorleggen aan ... Antwoorden bewerken tot commentaar Eindredactie (conform format MENU) Proeven: Casus voorleggen aan aantal VA’s en aan aantal juristen? Casus ter beantwoording aan MENU voorleggen? Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

13 Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid
MENU Format mediprudentie MENU: 1. trefwoord 2. Vignet 3. samenvatting casus 4. commentaar 5. rapportage -Advies 6. literatuurverwijzing 7. PM: aandachtspunten, dilemma's, 8. evt. bijlagen Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid


Download ppt "Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid"

Verwante presentaties


Ads door Google