De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale toetsing bij Mondzorgkunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale toetsing bij Mondzorgkunde"— Transcript van de presentatie:

1 Integrale toetsing bij Mondzorgkunde
HANovatiethemadag 6 november 2009 Hilde Cuppen Marianne Roes Maria Schamp

2 Inhoud Achtergrond van het performance assessment Globale opzet
Het performance assessment in de praktijk Voorbereiding studenten en scholing assessoren Vragen en discussie

3 Opleiding Mondzorgkunde
4-jarige bacheloropleiding (voltijd) tot mondhygiënist Jaarlijkse instroom: 70 studenten (numerus fixus) Toelaatbaar met MBO-4, HAVO, VWO (géén profiel-eisen) Heterogene instroom

4 Oriëntatie en selectie in de propedeuse
Zicht geven/krijgen op geschiktheid voor het beroep en de opleiding Vanaf begin opleiding werken aan beroepstaken Vóór 1 februari een signaal afgeven Eind 1e semester een overall assessment voor de centrale beroepstaak

5 Centrale beroepstaak Werken met en voor cliënten (behandelen van patiënten): Hoofdcompetenties: Diagnosticeren Interveniëren Achtergrondcompetenties: Werken aan kwaliteit Bevorderen eigen deskundigheid

6 Probleemoplossingscyclus (POC) centraal
Diagnosticeren 1. Waarnemen 2. Herkennen 3. Probleemstelling 4. Strategie 5. Begroting Interveniëren 6. Behandelplan voorleggen aan patiënt 7. Uitvoeren behandelplan 8. Evalueren uitvoering behandelplan

7 OWE Waarnemen en herkennen
Periode 1: Waarnemen Tutorgroep: Waarnemen patiënt en invullen gegevens in waarnemingsmodel Skills onderwijs: Intra- en extra-oraal, spiegel en sonde, status praesens, weefselstatus Hoorcolleges basisvakken: Anatomie enTandanatomie Fysiologie Histologie

8 OWE Waarnemen en herkennen
Periode 2: Herkennen Tutorgroep: Processen in de mond Skills onderwijs: curette, scaler, sonicflex Hoorcolleges basisvakken: Fysiologie Fysiologische chemie Microbiologie Voeding Algemene pathologie Cariologie Parodontologie

9 Overall assessment eind 1e semester
ST Waarnemen en herkennen (22,5 studiepunten, niveau 1): De student is in staat om: aan de hand van de waarneming van de patiëntsituatie gegevens te verzamelen als basis voor een diagnose (diagnosticeren) aan de hand van de diagnose een deel van een behandelplan op te stellen en uit te voeren (op fantoom) (interveniëren)

10 ST Waarnemen en herkennen
Performance assessment: Diagnosticeren Interveniëren Toetsen basisvakken Knock-out criteria: Instrumenteel-technische vaardigheden Basiskennis Transfer basiskennis

11 Het performance assessment
Diagnosticeren: Waarnemingsmodel invullen a.d.h.v. gezichts- en X-foto’s Verantwoording twee assessoren Assessoren stellen vragen (transfer kennis, inzicht en toepassing) Uitreiken ingevuld waarnemingsmodel Studenten vullen preventieve gedeelte van het behandelplan in en gaan dit verantwoorden in de kliniek overgang naar interveniëren

12 Het performance assessment
Interveniëren: Verantwoorden van de keuzes bij het preventieve gedeelte aan docenten (basiskennis bijv. plaquegerelateerde processen) Instrumentele vaardigheden tonen op fantoom Assessoren stellen vragen betreffende instrumentarium (transfer basiskennis, inzicht en toepassingsniveau) inzicht in het handelen

13 Organisatie performance assessment
Elk assessment duurt 2 uur 2 afnamen per dagdeel 2 assessoren per student Feedback per competentie Per competentie cijfer bepalen a.d.h.v. ontwikkelde cesuurformulieren

14 Ontwikkeling performance assessment
Gestart vanuit doelstelling 1e semester, ruwe opzet draaiboek en beoordelingscriteria Uitspelen tijdens assessorentraining aan de hand van casus uit onderwijs Training gebruikt om zicht te krijgen op gewenste rol assessor en aanscherpen van draaiboek en beoordelingscriteria

15 Vragen/discussie Hoe omgaan met (faal)angst bij het performance assessment? Momentopname van competent handelen versus kijken naar voorafgaande competentieontwikkeling i.r.t. selectie


Download ppt "Integrale toetsing bij Mondzorgkunde"

Verwante presentaties


Ads door Google