De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Supply chain engineering:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Supply chain engineering:"— Transcript van de presentatie:

1 Supply chain engineering:
Doorstromen en Aansluiten in de hbo-onderwijsketen Rotterdam, 5 november 2010 Dr. Cees Terlouw Lector Instroommanagement & Aansluiting Directeur LICA

2 Inleiding 2. Wat is de diagnose? 3. Wat is het ontwerp?
1. Wat is probleem? 2. Wat is de diagnose? 3. Wat is het ontwerp? 4. Wat werkt (niet)?

3 Percentage studieuitval na 1 jaar hbo / htno totaal en naar vooropleiding

4 Percentage studieuitval na 1 jaar hbo, htno, en engineering studies totaal

5 Percentage studieuitval na 1 jaar hbo, htno, en engineering studies met havo-vooropleiding

6 Percentage studieuitval na 1 jaar hbo, htno, en engineering studies met mbo-vooropleiding

7 2. Wat is de diagnose? 1. Aankomende studenten
Domeinspecifieke competenties Algemene hbo-startcompetenties Studieloopbaancompetenties 2. Begeleiders Begeleidingscompetenties 3. Organisaties en hun medewerkers Ketencompetenties 4. Allen Leercompetenties

8 3. Wat is het ontwerp? Interventie in studieloopbaanprocessen van aankomende studenten vo en mbo Digitale zelfbeoordeling van competenties en/of studiekeuze Studiekeuzegesprekken Flankerend Training begeleiders Organisatie in overleg met vo en mbo

9 Achterliggende theorie
Achtergrondvariabelen: - Voor-opleiding - geslacht Houding: perceptie van de / het. - studie - beroep(en) - instelling Intrinsieke motivatie: - Interesse / plezier - Waarneming van de competentie - Druk / spanning - Waarneming van de keuze - Relatie met personen Mate van zelfregulatie. Invloed van: -ouders - vrien-den -mede-leerlin-gen -decaan mentor -leraren Gedrags-intentie voor studie-keuze Gedrag: - han-delingen ter reali-satie van de inten-tie in de omge-ving Feedback

10 SKG | Saxion procesmodel
Online invullen Gespreksvorm SKG aanvraag Digitale SKG Matching Self- assessment Reflectie web/radar Driehoek Pre aanmelders Groepsgesprek Advies

11 Self assessment > Web/radar

12 ‘causale’ ketenre-denering
Einddoelen Beter onderbouwd studiekeuzeproces Betere individuele competentieontwikkeling (vakinhoudelijk en studieloopbaan) Ultieme doelen 1. Lagere echte studieuitval 2. Lagere onte rechte studie- omzwaai Tussendoelen: Beter beeld hbo-studie? Beter inzicht in voorwaardelijke competenties? ‘causale’ ketenre-denering Studie keuze gesprek Tussendoelen: Beter beeld hbo-studie? Beter inzicht in voorwaardelijke competenties? Inzet digitaal assessment instrument in LOB van vo en mbo

13 4. Wat werkt (niet)? Direct na afname : verandering beeld van de studie. Na 1 semester groei te onderkennen in: het beeld van de studie de kennis van de beroepstaken de eigen inschatting en de verwachting van deze inschatting van anderen van de kans van slagen de eigen inschatting een ‘goede studiekiezer’ te zijn zin te hebben in de opleiding ? Studiesucces, studieuitval, studieomzwaai Inrichting 1e jaar Inbedding in een regionaal keten met vo en mbo

14 Supply chain (re)engineering & management
Havisten HBO/engineering MBO’ ers


Download ppt "Supply chain engineering:"

Verwante presentaties


Ads door Google