De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Skip Intro. Druk een toets voor verdere instructie Het hoofdmenu bestaat uit 8 onderdelen. U kunt per onderdeel instructie krijgen door erop te klikken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Skip Intro. Druk een toets voor verdere instructie Het hoofdmenu bestaat uit 8 onderdelen. U kunt per onderdeel instructie krijgen door erop te klikken."— Transcript van de presentatie:

1 Skip Intro

2 Druk een toets voor verdere instructie Het hoofdmenu bestaat uit 8 onderdelen. U kunt per onderdeel instructie krijgen door erop te klikken. Via het AquaRO-logo (linksboven) kunt u terug naar het hoofdmenu.

3 Selecteer het onderdeel waarover u instructie wenst. Zoekfunctie Nadere informatie

4 Het eerste onderdeel betreft inspiratie. Dit onderdeel is een beeldbank met foto’s die u vrij kunt gebruiken (met vermelding van “bron: www.aquaro.nl”).www.aquaro.nl Het eerste onderdeel betreft inspiratie. Dit onderdeel is een beeldbank met foto’s die u vrij kunt gebruiken (met vermelding van “bron: www.aquaro.nl”).www.aquaro.nl Druk een toets voor verdere instructie

5 Klik op Inspiratie

6 Selecteer op een verschijningsvorm en/of op een thema en/of een speciale selectie Selecteer op een verschijningsvorm en/of op een thema en/of een speciale selectie

7 Als op een bepaalde verschijningsvorm wordt geklikt…

8 dan verschijnt een overzicht met foto’s van mogelijke variaties Klik vervolgens op een foto voor nadere informatie en eventueel aanvullende foto’s

9 Indien aanvullende foto’s aanwezig zijn kunt u die ook selecteren door ernaar toe te scrollen en erop te klikken Toelichtende tekst

10 De betreffende foto wordt daarna vergroot weergegeven

11 Tot zover het onderdeel Inspiratie. Druk een willekeurige toets om naar het volgende onderdeel te gaan. Via het logo kunt u terug naar het hoofdmenu.

12 Het tweede onderdeel in het hoofdmenu betreft voorbeelden. Via dit onderdeel kunt u fraaie en handige voorbeelden krijgen van projecten, documenten en fomats. Het tweede onderdeel in het hoofdmenu betreft voorbeelden. Via dit onderdeel kunt u fraaie en handige voorbeelden krijgen van projecten, documenten en fomats. Druk een toets voor verdere instructie

13 Klik op voorbeelden

14 Selecteer desgewenst op een type voorbeeld en/of op een thema en/of een bepaalde situatie Selecteer desgewenst op een type voorbeeld en/of op een thema en/of een bepaalde situatie

15 Als bijvoorbeeld op projecten wordt geklikt…

16 dan verschijnt een overzicht met verschillende voorbeeldprojecten Klik vervolgens op een afbeelding voor nadere informatie

17 Toelichtende tekst U kunt ook direct naar een site toe of een rapportage downloaden Tot zover het onderdeel Voorbeelden. Druk een willekeurige toets om naar het volgende onderdeel te gaan. Via het logo kunt u terug naar het hoofdmenu.

18 Het derde onderdeel in het hoofdmenu betreft Wet en beleid. Via dit onderdeel kunt u snel relevante wetgeving en beleid opzoeken Het derde onderdeel in het hoofdmenu betreft Wet en beleid. Via dit onderdeel kunt u snel relevante wetgeving en beleid opzoeken Druk een toets voor verdere instructie

19 Klik op Wet en beleid

20 Selecteer desgewenst op: schaalniveau en/of op een hoofdthema en/of een bepaalde status

21 Als bijvoorbeeld op Provinciaal niveau wordt geklikt…

22 dan verschijnt een overzicht met de relevante wetgeving en beleidsdocumenten op het betreffende niveau. Klik vervolgens op een afbeelding voor nadere informatie

23 Meer naar beneden in dit scherm kunt u direct naar een site toe of eventuele rapportages downloaden Toelichtende teksten De toelichtende teksten verschijnen in een nieuw scherm. Van hieruit kunt teksten eenvoudig kopieren.

24 Rapportage(s) Link(s) Tot zover het onderdeel Wet en beleid. Druk een willekeurige toets om naar het volgende onderdeel te gaan. Via het logo kunt terug naar het hoofdmenu.

25 Het vierde onderdeel in het hoofdmenu betreft Encyclopedie. Via dit onderdeel kunt u snel begrippen en vuistregels opzoeken Het vierde onderdeel in het hoofdmenu betreft Encyclopedie. Via dit onderdeel kunt u snel begrippen en vuistregels opzoeken Druk een toets voor verdere instructie

26 Klik op Encyclopedie

27 Zoek een begrip met behulp van het alfabet

28 Klik op het begrip dat u zoekt voor de juiste definitie en eventuele toelichting en vuistregels Tot zover het onderdeel Encyclopedie. Druk een willekeurige toets om naar het volgende onderdeel te gaan. Via het logo kunt terug naar het hoofdmenu

29 Het vijfde onderdeel in het hoofdmenu betreft Kaart en data. Via dit onderdeel kunt u kaarten (en op termijn ook data) vinden die gebruikt kunnen worden bij de watertoets. Het vijfde onderdeel in het hoofdmenu betreft Kaart en data. Via dit onderdeel kunt u kaarten (en op termijn ook data) vinden die gebruikt kunnen worden bij de watertoets. Druk een toets voor verdere instructie

30 Klik op Kaart en data

31 Klik op “+” om de beschikbare kaarten over een thema te zoeken

32 Klik op “o” om een bepaalde kaartlaag aan te zetten

33 U kunt diverse handige kaarten bekijken, bijvoorbeeld de zandbanenkaart van het Rivierengebied

34 Naast de top-kaarten zijn ook luchtfoto’s beschikbaar als ondergrond (schaal < 1:10.000) Tot zover het onderdeel Kaart en data. Druk een willekeurige toets om naar het volgende onderdeel te gaan. Via het logo kunt u terug naar het hoofdmenu.

35 Het zesde onderdeel in het hoofdmenu betreft Stappenplan. Dit onderdeel is erop gericht om de verschillende stappen in het watertoetsproces te vergemakkelijken. Het zesde onderdeel in het hoofdmenu betreft Stappenplan. Dit onderdeel is erop gericht om de verschillende stappen in het watertoetsproces te vergemakkelijken. Druk een toets voor verdere instructie

36 Klik op Stappenplan

37 Het stappenplan bestaat uit 5 modules die het ruimtelijk planproces ondersteunen. Klik op een module voor nadere instructie.

38 Gebruik de afbeelding boven in het scherm om terug te gaan naar het menu van het stappenplan. Via het logo kunt u terug te naar het hoofdmenu.

39 Zoom in op uw plangebied en klik op het pennetje. Teken de contour van het gebied. Sluit af met een dubbelklik. Met de locatietoets kunt u eenvoudig en snel (quick-scan) de waterrisico’s en waterkansen op een bepaalde locatie te onderzoeken. Klik hier om de locatietoets uit te voeren.

40 Hiermee heeft u in een oogopslag een overzicht van de risico’s en kansen Klik op de “pagina” voor een toelichting

41 Klik op de wereldbol om de onderliggende kaart te bekijken

42 Tot zover de Locatietoets. Druk een willekeurige toets om naar het volgende onderdeel te gaan. Tot zover de Locatietoets. Druk een willekeurige toets om naar het volgende onderdeel te gaan.

43 Via de module Gidsmodellen Kunt u advies krijgen over de waterstructuur op een bepaalde locatie Via de module Gidsmodellen Kunt u advies krijgen over de waterstructuur op een bepaalde locatie Zoom in op uw plangebied en klik op het pennetje. Teken de contour van het gebied. Sluit af met een dubbelklik. Klik op “volgende” om te bekijken welk(e) gidsmodel(len) voor deze locatie gebruikt kan (kunnen) worden

44 Klik op een gidsmodel voor nadere informatie

45 Toelichtende teksten Klik op een onderdeel van het gidsmodel voor meer gedetailleerde informatie

46 Tot zover de module Gidsmodellen. Druk een willekeurige toets om naar het volgende onderdeel te gaan.

47 Klik op “volgende” voor een stappenplan op maat Zoom in op uw plangebied en klik op het pennetje. Teken de contour van het gebied. Sluit af met een dubbelklik. Het Stroomschema Watertoets levert een locatiespecifiek processchema. Een klein project op een niet-gevoelige locatie kan leiden tot een verkorte procedure.

48 De vragen resulteren in een stappenplan voor de watertoets voor het betreffende plangebied Klik op Stappenplan Tot zover de module Stappenplan watertoets. Druk een willekeurige toets om naar het volgende onderdeel te gaan.

49 Klik op “volgende” voor een PvE op maat Zoom in op uw plangebied en klik op het pennetje. Teken de contour van het gebied. Sluit af met een dubbelklik. Het Programma van eisen en kansen kunt u gebruiken als u meer concrete input wilt over waterrisico’s en waterkansen, bijvoorbeeld ten behoeve van een PvE in het kader van een ruimtelijk plan.

50 Beantwoordt de vragen

51 Hiermee heeft u in een oogopslag overzicht van de relevante wateraspecten Klik op de “pagina” voor de eisen per thema

52 Of de kansen per thema

53 Tot zover de module Programma van eisen en kansen. Druk een willekeurige toets om naar het volgende onderdeel te gaan.

54 Klik op “volgende” voor een waterparagraaf op maat Gebruik de module Waterparagraaf als u eenvoudig en snel input wilt voor het opstellen van een waterparagraaf. Bij een klein plan op een niet-gevoelige locatie kan dit betekenen dat u met een standaard waterparagraaf kunt volstaan. Gebruik de module Waterparagraaf als u eenvoudig en snel input wilt voor het opstellen van een waterparagraaf. Bij een klein plan op een niet-gevoelige locatie kan dit betekenen dat u met een standaard waterparagraaf kunt volstaan. Zoom in op uw plangebied en klik op het pennetje. Teken de contour van het gebied. Sluit af met een dubbelklik.

55 Beantwoordt de vragen

56 Hiermee heeft u in een oogopslag overzicht van de thema’s/wateraspecten die relevant zijn voor de waterparagraaf Klik op de “pagina” voor een toelichting over relevantie, doelen en maatstaven

57 Tot zover de module Waterparagraaf. Druk een willekeurige toets om naar het volgende onderdeel te gaan.

58 Het zevende onderdeel in het hoofdmenu betreft Projecten. Hiermee kunt u keuzes in het watertoetsproces vastleggen en relevante informatie overzichtelijk bewaren. Deze module is momenteel nog in ontwikkeling. Het zevende onderdeel in het hoofdmenu betreft Projecten. Hiermee kunt u keuzes in het watertoetsproces vastleggen en relevante informatie overzichtelijk bewaren. Deze module is momenteel nog in ontwikkeling. U kunt op verschillende manieren een nieuw project maken. Dit kan bijvoorbeeld vanuit de foto’s of de locatietoets.

59 Als u een bepaalde foto wilt bewaren, dan selecteert u eerst de foto.

60 U kunt kiezen om de foto in een nieuw project op te slaan.

61 Gevraagd wordt dan om een projectcontour te tekenen. Het principe binnen AquaRO is: elk project heeft een contour Klik op projectdetails

62 De gegevens over het project kunnen hier ingevuld worden. Vervolgens dient akkoord gegeven te worden

63

64 Vanuit het projectdossier kunt u direct de locatietoets uitvoeren en toevoegen aan het betreffende project

65 Net als bij foto’s en voorbeelden, kunt u ook vanuit de locatietoets een nieuw project aanmaken.

66 De keuze (welk thema/wateraspect is relevant en welke niet) kunt u vervolgens vastleggen door akkoord te geven.

67 In het project kunnen ook andere keuzes over water vastgelegd worden. De werkwijze is gebaseerd op de wijze van invullen van een “belastingformulier”.

68 De keuzes hebben betrekking op de locatie, de gidsmodellen en op de inrichting.

69 Ook overleggen die zijn gevoerd over water in het plangebied kunnen vastgelegd worden

70 In het dossier kunnen foto’s uit de inspiratiebeelbank verzameld worden.

71 Ook voorbeelden kunnen aan een project toegevoegd worden. Uiteraard kunt u vanuit voorbeelden ook een nieuw project aanmaken.

72 Naast foto’s en voorbeelden kunnen ook documenten over wet- en beleid en begrippen uit de encyclopedie toegevoegd worden.

73 Tot slot biedt het onderdeel projecten de mogelijkheid om documenten te “uploaden”, bijvoorbeeld besprekingsverslagen, notities of achtergronddocumenten Tot zover het onderdeel Projecten. Druk een willekeurige toets om naar het volgende onderdeel te gaan. Tot zover het onderdeel Projecten. Druk een willekeurige toets om naar het volgende onderdeel te gaan.

74 Het laatste onderdeel in het hoofdmenu betreft Over AquaRO. Hierin is algemene informatie over de website en PR-materiaal terug te vinden. Het laatste onderdeel in het hoofdmenu betreft Over AquaRO. Hierin is algemene informatie over de website en PR-materiaal terug te vinden.

75

76 Wilt u op de hoogte gehouden blijven worden van AquaRO dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Tot zover het onderdeel Over AquaRO. Druk een willekeurige toets voor instructie over de zoekfunctie.

77 De zoekfunctie binnen AquaRO kan handig zijn om snel inspiratie en informatie te vinden over een bepaald onderwerp of een bepaalde locatie.

78 Vul in het vak een term, begrip of de locatie in. U krijgt dan snel een overzicht van de informatie die binnen Aquaro daarover aanwezig is. Tot zover de zoekfunctie

79

80 Selecteer het onderdeel waarover u instructie wenst. Zoekfunctie Nadere informatie


Download ppt "Skip Intro. Druk een toets voor verdere instructie Het hoofdmenu bestaat uit 8 onderdelen. U kunt per onderdeel instructie krijgen door erop te klikken."

Verwante presentaties


Ads door Google