De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting STUDIEJAAR 2008-2009 INFORMATICA OPLEIDINGEN (TI, INF, BI)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting STUDIEJAAR 2008-2009 INFORMATICA OPLEIDINGEN (TI, INF, BI)"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting STUDIEJAAR 2008-2009 INFORMATICA OPLEIDINGEN (TI, INF, BI)

2  Een opdracht in het bedrijf en dan?  Doelstellingen  Plaats in curricula  Rollen bij externe begeleiding  Processtappen  Samenwerkingsmomenten  Spelregels

3 Kwaliteitsverbetering samenwerking docent- opdrachtgever Kwaliteitsverbetering begeleiding vanuit de school

4

5 “Docenten gaan veel te vrijblijvend met de studenten om. Studenten moeten veel meer ter verantwoording worden geroepen. Deze studenten hebben gewoon leiding nodig.” “Docenten moeten vaker op de werkplek verschijnen. We moeten elkaar veel meer zien en vorderingen doorspreken”. “Studenten zwemmen en doen van alles naast hun leerwerkproject: huiswerk, internet en vooral veel privé bellen (ze vliegen steeds het kantoor dan uit)”.

6 “Ik heb de afgelopen maanden 1-2 uur per dag aan ze besteed. Ik had zeker verwacht dat de docent bij de eindpresentatie aanwezig was geweest” “De studenten zeggen mij dat de docenten te snel buiten beeld zijn. ‘Als je me nodig hebt ben ik er’ ervaren ze niet als prettig.” Leren ze dit wel op school? >>>>>>Leren ze dit wel op school? <<<<<<<”

7

8

9

10

11

12

13 WEL  Student bij extern bedrijf / goede relatie waar ook wat te leren valt  gericht op producten, tools, methoden e.d. die HR intern niet of onvoldoende KAN aanbiedenNIET  Eigen HR kantoor waar studenten werknemers zijn die opdrachten van buiten aannemen en “op school” uitvoeren

14  Inside out & Outside in ◦ Werkvloer biedt student praktische kennis, tools en vaardigheid (trainingen, opdrachten)  Gelijke mogelijkheden voor iedere student ◦ Zowel de “5.5 jes” als de “10’en”  Geen recruitment party  Live’ projecten ◦ Maar géén inhuur goedkope arbeidskrachten ◦ Niet “effe” snel studiepunten scoren bij huidige baas

15  ‘Competentie-ontwikkeling staat centraal ◦ Attitude ◦ HBO-I specifiek bachelor ICT  Sturing en coaching op proces en product  ‘Resultaatverplichting’ voor student  Uniforme begeleiding en beoordeling

16  Basis ◦ 6 ects per semester  Additioneel voor minoren ◦ BPM  6 ects  totaal 12 ects  12 weken 3 dagen per week bij opdrachtgever  Start week “5” eindigen week “17”  Module BIRBPM01/02 ◦ ICTM  3 ects  totaal 9 ects  10 weken 3 dagen per week bij opdrachtgever  Start week “5” eindigen week “17”  Geen separate module / onderdeel van minor

17 Praktijk- Gestuurd: stage Praktijk- Gestuurd: afstuderen Studentgestuurd: minors Kennisgestuurd Leerwerkbedrijf Studieloopbaanbegeleiding 3e jaar 4e jaar

18 REGU- LIER MINOR BI OPLEIDING REG BIREG ALG Dagmadiwodovr Weekkeuzediff kennis introcasu/pract man infoabvslb 2keuzediff kenniscasu/pract man infoabvslb 3keuzediff kenniscasu/pract man infoabvslb 4keuzediff kenniscasu/pract man infoabvslb 5keuzediff kennislwb opdr man infoabvslb 6keuzediff kennislwb opdr man infoabvslb 7keuzediff kennislwb opdr man infoabvslb 8keuzediff kennislwb opdr man infoabvslb 9keuzediff kennislwb opdr man infoabvslb 10keuzediff kennislwb opdr man infoabvslb 11keuzediff kennislwb opdr dsdmabvslb 12keuzediff kennislwb opdr dsdmabvslb 13keuzediff kennislwb opdr dsdmabvslb 14keuzediff kennislwb opdr dsdmabvslb 15keuzediff kennislwb opdr dsdmabvslb 16keuzediff kennislwb opdr dsdmabvslb 17keuzediff kenniscasu/pract dsdmabvslb 18keuzediff kenniscasu/pract dsdmabvslb 19keuzediff kenniscasu/pract dsdmabvslb 20keuzediff kennislwb slot dsdmabvslb INVULLING BIJ BI

19 UITVOERING LWB VANUIT CMI Docenten begeleiden in de rol van LWB COACH  Sturing op proces: ◦ Communicatie met opdrachtgever, wo verplicht éénmaal op bezoek (na 3 max. 4 weken na intake), bij clamiteiten meer! ◦ Coaching op Planning ◦ Coaching op Projectvaardigheden  Sturing op product: ◦ Beoordelen haalbaarheid ◦ Kwaliteit oplossing beoordelen ◦ Gebruik theorie, methoden en technieken

20  Coaching vanuit bedrijf op de werkvloer  Gericht op product bewaking  Pro-actief handelen bij problemen ◦ Bedrijf zowel als LWB-Coach  Contact docent – bedrijfsbegeleider  Terugkoppeling over sterke– en verbeterpunten (attitude)

21 OriëntatieOriëntatie OnderzoekOnderzoek Eind-presentatieEind-presentatie • INTAKE • PID • TUSSENVERSLAG • NOTULEN • PRODUCT VERSLAG • PROCES VERLAG

22  Inschrijven voor Leerwerkbedrijf + Minor  Kickoff bij LWB coach+ Sollicitatie + Matching ◦ Koppelen: student, project, begeleider  Intake gesprek studenten en bedrijf  Opstellen PID  Goedkeuring PID ◦ = overleg met LWB Coach, Begeleider en team  Voortgangsbewaking  Tussenrapportage (product)  Eindrapport +eindpresentaties  Evaluatie met bedrijven en docenten

23  Individuele inschrijving  Inschrijven kan alleen met toestemming van de SLB of stage begeleider!  http://spa.cmi.hro.nl)  Inzicht verkrijgen in echte aantal deelnemers  Pushen om op tijd te beginnen

24 Verplicht een keuze maken uit de opdrachten die het LWB aanbiedt.  Er kan een 1 ste, 2 de en 3 de voorkeur aangeven  Leidend is studieloopbaanprofiel ◦ opleiding (algemeen major), minor-keuze of bewust juist NIET ◦ domein-keuze, skill-keuze  CMI kan 1 x (van de 2) een opdracht verplicht stellen aan teams.

25  Strategische contacten met CMI en/of lectoraten en kenniskringen. ◦ Deze projecten krijgen prioriteit boven andere opdrachten, ook als er geen volledige match is met het keuzeprofiel van de student! ◦ In dit geval zal het LWB dit project toch aan studenten ‘gunnen’.  Team LWB ( directeur, relatiemanagers, minor coördinatoren, betrokken Coaches, etc.) geven periodiek goedkeuring aan aangeboden projecten  Door studenten zelf aangebrachte projecten worden eerst expliciet beoordeeld op relevantie en HBO- niveau.

26  Ga naar je LWB Coach - Kickoff meeting ◦ Bevestiging bij welk bedrijf/opdracht studenten zijn ingedeeld. ◦ Team + begeleidende docent (PM) aanmelden bij SPA.CMI.HRO.NL ◦ Afspraak voor intake gesprek met de opdrachtgever  Uitsluitend in samenspraak met LWB-Coach  LWB coach voert de feitelijke gunning uit. ◦ Vermijden van recruitment show ◦ Definitieve match: student   bedrijf/opdracht  Inwerken, kennis opdoen (desk research): ◦ Bedrijf zelf ◦ Domeinspecifieke begrippen

27  Voeren intakegesprek met de opdrachtgever,  Opstellen PID (Project Initiatie Document) ◦ PID is het projectmandaat + Plan van Aanpak, ◦ Op de SPA website staat een template voor het projectmandaat.  PID MOET goedgekeurd worden door bedrijf èn LWB-coach èn team

28  Minimaal eens per 2 weken met LWB coach: ◦ urenverantwoordingsformulier ◦ Voortgangsgesprek  Tussentijdse rapportage ◦ t.b.v. productbewaking op ongeveer 50- 60% van de tijd.  Eindrapportage ( eventueel assessment) ◦ Procesverslag ◦ Productverslag

29  Min 2 x ontmoeten face to face bedrijf en LWB - Coach ◦ 2 -3 weken na start student  Kennis maken  Goedkeuring PID  Werkplek scan  Begeleiding hoe, waar, wie ◦ Evaluaties + beoordeling invullen  Bellen bij begin van problemen, ontbeantwoorde vragen, etc.

30 AspectWeging Attitude = evaluatieformulier (door bedrijfbegeleider) 20 % Vakkennis = Productverslag /assessment (door LWB coach+ begeleider) 60% Procesbeheersing = procesverslag (door LWB-coach) 20%

31


Download ppt "Voorlichting STUDIEJAAR 2008-2009 INFORMATICA OPLEIDINGEN (TI, INF, BI)"

Verwante presentaties


Ads door Google