De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie over lotgenotencontact aan mensen met kanker; een standaard in de zorg Symposium ‘Ingrediënten voor nazorg in de oncologie’ Karen Schram 24.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie over lotgenotencontact aan mensen met kanker; een standaard in de zorg Symposium ‘Ingrediënten voor nazorg in de oncologie’ Karen Schram 24."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie over lotgenotencontact aan mensen met kanker; een standaard in de zorg
Symposium ‘Ingrediënten voor nazorg in de oncologie’ Karen Schram 24 september 2009

2 Feiten in cijfers Regio IKZ: mensen per jaar krijgen de diagnose kanker 78% heeft psychische problematiek 60% lichamelijke problematiek, met name vermoeidheid 48% relationele problematiek, 31% met partner, 26% met naasten, vrienden en bekenden 42% voelt zich tot last en niet nuttig 24% heeft behoefte aan begeleiding bij verwerking 27% heeft moeite met het levensbedreigende karakter 20% heeft financiële problemen 20% heeft problemen met aanvaarding van het lichaam door operaties, amputaties 13% heeft vele angst voor controles in het ziekenhuis

3 Wanneer komen deze problemen het meeste voor?
93% ervaart lichamelijke, psychische en sociale problematiek het 1e jaar na behandelingen 62% heeft na 1 ½ jaar na behandelingen het werk hervat maar kampt met vermoeidheid en psychische problemen 57% heeft tot 3 jaar na genezing angst voor terugkeer van ziekte, eenzaamheid, verminderde zelfwaardering, relatieproblematiek met partner en plezier in het leven 5 jaar na behandelingen nemen bovenstaande klachten af

4 Voorlichting door de professional hierover is belangrijk!
Zodat de patiënt weet van de mogelijkheid van deze klachten Zodat de patiënt weet waar en hoe hij/zij ondersteuning kan zoeken en vinden en de juiste wegen kan gaan Zodat de patiënt een compleet beeld heeft van deze ondersteuningsmogelijkheden Zodat zorg wordt afgestemd op de individuele patiënt

5 Professionele zorg LOTGENOTENCONTACT?? Medisch specialist
Oncologieverpleegkundigen Psycholoog Diëtist MW Huisarts etc. LOTGENOTENCONTACT??

6 Effecten van lotgenotencontact 1
60% heeft behoefte aan sociale vergelijking Minder neerslachtigheid Minder angst Minder psychosociale klachten Minder onzekerheid Verhoogd gevoel van eigenwaarde

7 Effecten van lotgenotencontact 2
Toename van zelfzorg( bv. Therapietrouw) Betere informatie leidt tot betere communicatie met arts Minder praktische problemen Meer zelfzorg Efficiënter gebruik van de gezondheidszorg Meer sociale activiteiten Geen negatieve effecten

8 Vormen van lotgenotencontact
Bezoek aan patiënten, thuis of in ziekenhuis Telefonisch contact Bijeenkomsten en koffieochtenden Inloopochtenden Inloophuizen forum/mailcontacten/chatten Revalidatieprogramma H&B Mondelinge, schriftelijke en digitale informatie via patiëntenvereniging

9 Er is dus een groot aanbod maar hoe komt de patiënt hiermee in contact?!

10 Door gestructureerd aanbod in de professionele praktijk
Uitgangsprincipes van het project: Recht van patiënten op complete informatie en mogelijkheden van alle hulpbronnen Bekendheid genereren bij professionele zorgverleners over lotgenotencontact Structurele inbedding van aanbod, informatie en verwijzing

11 Initiatiefnemers project Lotgenotencontact

12 CZ fonds

13 Het pakket voor gestructureerd aanbod lotgenotencontact
Folder 4 Posters Handleiding Begeleiding bij implementatie door projectleden DVD

14 Folder Lotgenotencontact

15

16 Structuur project Stap 1: 0-meting verpleegkundigen en patiënten
Patiënten: 50% heeft van lotgenotencontact gehoord 50% van patiënten heeft behoefte aan lotgenotencontact Verpleegkundigen: 25% is van mening dat lotgenotencontact kwaliteit van leven verhoogt 50% denkt dat patiënten weinig behoefte heeft aan lotgenotencontact

17 Belemmeringen om lotgenotencontact aan te bieden:
80% onbekendheid met vormen van lotgenotencontact 90% vindt het bezwaarlijk dat patiënt wordt geconfronteerd met problemen van anderen 80% twijfelt bij de kennis van lotgenoten om patiënten te ondersteunen

18 Stap 2: Draagvlak creëren
Vooroordelen wegnemen middels refereeravond en middag voor verpleegkundigen in de drie pilotziekenhuizen: Bespreken van waarde Bespreken van tijdstip aanbod Bespreken van implementatie in de praktijk

19 Stap 3: standaardiseren van aanbod lotgenotencontact in de zorg
Lotgenotencontact bespreken bij opname/voorlichtingsgesprek Ter sprake brengen bij afname lastmeter/begeleidingsgesprekken Lotgenotencontact bespreken in het nazorggesprek Lotgenotencontact stimuleren door patiënten tijdens behandeling bij elkaar te plaatsen Samenwerking met inloophuis Posters en folders op de afdeling/polikliniek

20 Resultaten Bewustwording over belang aanbod lotgenotencontact
Opnemen van informatie over mogelijkheden van lotgenotencontact in behandel/zorgwijzer en folder psychosociale zorg Opnemen van aanbod lotgenotencontact in checklist gespreksvoering Eenvoudige implementatie door aangeboden structuur Inbedding in breder psychosociaal project Nameting is gepland in oktober 2009

21 Dus: Tot slot Problematiek na kanker is groot
Bewezen aanvullende meerwaarde van lotgenotencontact naast professionele zorgverlening Patiënt heeft recht op complete informatievoorziening Patiënt heeft recht op eigen verantwoordelijkheid wat te doen met de aangeboden informatie Mooie producten, handleiding en structuur Unieke samenwerking van patiënt, zorgverleners en zorgverzekeraar Dus:

22 Doe mee! Doorstart van het project
Aanmelding en informatie bij de projectleider

23 MENU NAZORG Voorlichting Nazorggesprek Verwijzing aanvullende professionele zorgverleners aanbod ervaringsdeskundigen


Download ppt "Informatie over lotgenotencontact aan mensen met kanker; een standaard in de zorg Symposium ‘Ingrediënten voor nazorg in de oncologie’ Karen Schram 24."

Verwante presentaties


Ads door Google