De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wordt de patiënt door ICT ondersteund in het vervullen van zijn behoeften(zijn leefwereld)? Wouter Meijer 4C-able BV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wordt de patiënt door ICT ondersteund in het vervullen van zijn behoeften(zijn leefwereld)? Wouter Meijer 4C-able BV."— Transcript van de presentatie:

1 Wordt de patiënt door ICT ondersteund in het vervullen van zijn behoeften(zijn leefwereld)? Wouter Meijer 4C-able BV

2 Overzicht van deze diaserie Voor de patiënt is ICT een middel voor sturing De behoeften van de patiënt zijn in interviews vastgesteld Uit deze behoeften wordt afgeleid: doelen, activiteiten van de cliënten en eisen aan de ondersteunende ICT Beschikbare ICT-applicaties ondersteunen de patiënt slechts ten dele bij deze behoeften

3 ICT-instrumenten en sturing door patiënt Doelen en wensen Perceptie van: de situatie het ICT-instrument Ziekte ICT- Instrument Coping gedrag: sturing van zorgprocessen en informatie Besluit om instrument te gebruiken Outcomes Lichamelijk Psychisch Sociaal

4 Behoeftenonderzoek door interview F: Het is belangrijk om, als je vragen hebt, deze te kunnen stellen, bijvoorbeeld inzake vakantie, stress en bij heet weer. H: Belangrijk aan apparaten die ik in huis heb, is dat ik meteen een uitspraak heb; het is belangrijk dat ik terugkoppeling krijg. Conclusie : Behoefte aan verkrijgen van directe en professionele terugkoppeling bij zelfzorg

5 Behoeftenonderzoek door interview (Meerdere geïnterviewden): Motivatie en discipline voor het omgaan met de diabetes zijn zeer belangrijk. Niet altijd gemakkelijk om het vol te houden. Conclusie: Behoefte aan trainen van motivatie en discipline voor zelfzorg

6 Doel, activiteiten en eisen aan ICT-instrument Doel van patiënt Activiteit van patiëntEis aan ICT instrument Lotgenoten- contact Contact met andere mensen met diabetes, voor ‘support’ en informatie- uitwisseling Communicatie platform voor patiënten

7 Doel, activiteiten en eisen aan ICT-instrument Zelfregie ten aanzien van de zorg die aan de cliënt wordt verleend Kiezen van zorgverzekeraar: informatie vinden en vergelijken Beschikbaarheid van geactualiseerde informatie over zorgverzekeraars. Kiezen van behandeling/verpleging/ verzorging op grond van permanent geactualiseerde informatie die niet beperkt is tot het zorgaanbod van (een) enkele zorgaanbieder(s) Beschikbaarheid van geactualiseerde informatie over zorgaanbod niet beperkt tot het zorgaanbod van één zorgaanbieder Kiezen van een zorgaanbieder: informatie vinden en vergelijken Beschikbaarheid van vergelijkingsinformatie over zorgaanbieders Sluiten van contract met zorgaanbieder (geneeskundige behandelovereenkomst), waarbij wordt rekening gehouden met de eigen deskundigheid en de vaardigheden van de cliënt, en op grond van deze overeenkomst informatie verkrijgen zodat de cliënt de verleende zorg kan bijsturen Instrument voor opmaken van contract, en volgen van uitvoering contract.

8 Doel, activiteiten en eisen aan ICT-instrument ZelfzorgVerwerven van algemene kennis over diabetes, gericht op zelfzorg Beschikbaarheid algemene kennis gericht op zelfzorg Verkrijgen van directe en professionele terugkoppeling bij zelfzorg Instrument met tweezijdige communicatie Trainen van motivatie en discipline voor zelfzorg Ondersteunen training

9 Doel, activiteiten en eisen aan ICT-instrument Zelfregie ten aanzien van de eigen informatie Beheren en gebruiken van eigen gegevens: Beheren van informatie over eigen diabetes (volledige en geïntegreerde informatie) Eigen medisch dossier voeren en gebruiken Controle op de gegevensverschaffing aan derden Medisch dossier voering Autorisatie sleutels Verstrekken van informatie door zorgverleners aan Medisch dossier

10 Doel, activiteiten en eisen aan ICT- instrument Omgevings- beïnvloeding/ voorlichting Voorlichting van de omgeving is niet een taak van de cliënt zelf, maar van anderen Beschikbaarheid voorlichtings- informatie

11 Voorzien de applicaties in de behoeften? Concrete behoef- ten Functie code- boek TelesensHealth Bud- dy InfoDocMedLookChatbox Contact met lotgeno- ten + Zelfsturing+++ Zelfzorg+++++ Omgevings- beinvloe- ding

12 Voorzien de applicaties in de behoeften? Concrete behoeften Functie code- boek Tele- sens HBInfoDocMedLookChatbox Contact met lotgeno- ten + Zelfsturing+++ Zelfzorg+++++ Omgevings- beïnvloe- ding


Download ppt "Wordt de patiënt door ICT ondersteund in het vervullen van zijn behoeften(zijn leefwereld)? Wouter Meijer 4C-able BV."

Verwante presentaties


Ads door Google