De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De wettelijke regeling van bevoegdheden per

Verwante presentaties


Presentatie over: "De wettelijke regeling van bevoegdheden per"— Transcript van de presentatie:

1 De wettelijke regeling van bevoegdheden per 1-1-2012
VS en PA op eigen benen De wettelijke regeling van bevoegdheden per © Platform Zorgmasters

2 © Platform Zorgmasters
Context Toenemende en complexer wordende zorgvraag, groeiende personeelstekorten, groeiende behoefte aan kostenbeheersing en ruimere carrièreperspectieven voor zorgprofessionals Taakherschikking is een van de oplossingen Verpleegkundig specialisten en physician assistants nemen vanaf 2001 structureel taken van artsen over Er werken momenteel 1500 VS en 750 PA’s in eerste- en tweedelijns gezondheidszorg in Nederland © Platform Zorgmasters

3 © Platform Zorgmasters
Juridische context Wet BIG (1993): verrichten geneeskunst in principe vrij, behalve bepaalde voorbehouden handelingen Vanaf 1 januari 2012 is voor VS en PA experimenteerartikel 36A uit de Wet BIG in werking getreden © Platform Zorgmasters

4 Verpleegkundig specialist
VS en PA Verpleegkundig specialist Physician assistant Opleiding Master advanced nursing practice: 2 jaar duale opleiding (120 EC) 5 geregistreerde specialisaties Patiëntenzorg, ketenzorg, wetenschappelijk onderzoek en innovatie Voorbehouden handelingen afhankelijk van specialisatie Opleiding: Master physician assistant: 2,5 jaar duale opleiding (150EC) 1 breed geneeskundig profiel, verdiept binnen een medisch specialisme Geneeskundige zorg (specialisme-gerelateerd) Voorbehouden handelingen breed © Platform Zorgmasters

5 De wettelijke regeling per 2012
Bevoegdheden voorbehouden handelingen geregeld via Experimenteerartikel 36A in de Wet BIG Algemene maatregelen van bestuur, 1 voor VS en 1 voor PA Nota’s van toelichting, 1 voor VS en 1 voor PA © Platform Zorgmasters

6 Algemene maatregel van bestuur
“Besluit tijdelijke regels zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten / physician assistant” regelt: Bevoegdheden voorbehouden handelingen Opleidingseisen Deskundigheidseisen (PA, voor VS vastgelegd in aparte besluiten College Verpleegkundig Specialismen) Geldigheidstermijn: vijf jaar Beide AMVB’s worden uitgebreid toegelicht in aparte nota’s van toelichting © Platform Zorgmasters

7 Voorbehouden handelingen VS en PA
VSac* VSin VSch VSpr VSggz Heelkundige handelingen X Endoscopieën Katheterisaties Injecties Puncties Electieve cardioversie Defibrillatie Voorschrijven van UR-geneesmiddelen *VSac = Verpleegkundig Specialist Acute zorg; VSin = VS Intensieve zorg; VSch = VS Chronische zorg; VSpr = VS Preventieve zorg; VSggz = VS Geestelijke gezondheidszorg; PA = Physician Assistant © Platform Zorgmasters

8 © Platform Zorgmasters
Voorwaarden VS of PA mogen voorbehouden handelingen alleen uitvoeren als deze passen binnen het deskundigheidsgebied van de desbetreffende VS of PA een beperkte complexiteit hebben en routinematig van karakter zijn qua risico voor de patiënt te overzien zijn volgens landelijke geldende richtlijnen, standaarden of daarvan afgeleide protocollen worden uitgevoerd © Platform Zorgmasters

9 Gevolgen van de regeling
Voor patiënten verandert er niets Voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals evenmin Voor artsen: ook de verantwoordelijkheid voor de indicatiestelling van voorbehouden handelingen ligt voortaan bij de VS/PA zelf de daadwerkelijke taakstelling van een VS of PA dient schriftelijk te worden vastgelegd (en bijgehouden) © Platform Zorgmasters

10 © Platform Zorgmasters
Tuchtrecht Voor verpleegkundig specialisten geldt het tuchtrecht als gebruikelijk binnen de Wet BIG, met inbegrip van verwijdering uit het register als sanctie Voor physician assistants geldt het tuchtrecht als gebruikelijk binnen de Wet BIG, met uitzondering van verwijdering uit het BIG-register. De NAPA voert een eigen kwaliteitsregister en zal daar in voorkomende gevallen beroepsgenoten uit verwijderen als sanctie © Platform Zorgmasters

11 © Platform Zorgmasters
Platform VS en PA Het Platform VS en PA is opgericht om de introductie en implementatie van de verpleegkundig specialist en de physician assistant in de Nederlandse gezondheidszorg te begeleiden In het platform hebben zitting : vertegenwoordigers van VWS, beide beroepsverenigingen (V&VN, NAPA) artsen (KNMG, KOH) en opleidingen (MANP en MPA). © Platform Zorgmasters


Download ppt "De wettelijke regeling van bevoegdheden per"

Verwante presentaties


Ads door Google