De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taakherschikking in de huisartspraktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taakherschikking in de huisartspraktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Taakherschikking in de huisartspraktijk
THOON Quinten van den Driesschen MPA-huisartsgeneeskunde/ Docent MPA

2 Taakherschikking in de huisartspraktijk
Wat is een Physician Assistant Wat heeft een Huisarts aan een PA Wat houdt deze opleiding in Relatie met Geneeskunde curriculum Hoe leidt een huisarts een PA op Kosten en Opbrengsten

3 Taakherschikking in de huisartspraktijk
Kwaliteitswaarborgen PA Wetgeving, bevoegdheden, tucht Samenwerking KNMG Standpunt LHV Toekomst

4 Waarom Physician Assistants?
Taakherschikking - demografische ontwikkelingen - financiering van de zorg - doelmatigheid - toegankelijkheid - continuïteit - carrière perspectief

5 Taakherschikking VOOR NA specialist complexiteit routine specialist PA

6 verpleegkundig medisch BEFORE cardioloog verpleegkundig medisch AFTER
voor taakherschikking verpleegkundige medisch specialist - complexiteit + - complexiteit + verpleegkundig medisch AFTER cardioloog na taakherschikking verpleegkundige medisch specialist physician assistant verpleegk.specialist COMPLEXITY COMPLEXITY

7 Wat is een Physician Assistant
een medisch zorgverlener- geen arts- maar bevoegd en bekwaam om binnen een samenwerkingsverband met een arts patiënten te onderzoeken, diagnosticeren en behandelen. 900 in NL 280 opgeleid aan de HAN 60 werkzaam bij een huisarts/hap/gzc

8 Wat is een physician assistant?
gezondheidszorgprofessional hbo master sinds 2003 in Nederland in het kader van Taakherschikking Eigen medische deskundigheid en bevoegdheid binnen samenwerkingsverband met arts. per 1 januari 2012 wetsartikel 36a wet BIG capaciteit master PA en NP 700 studenten

9 Waarom een PA in de eerste lijn
Overload aan werk huisarts Tekort aan huisartsen regionaal Wisselende hidha’s/ discontinuïteit Ontwikkelingen in de 1e lijn Substitutie 2e lijn Nieuwe 1,5 lijns zorg

10 In principe brede inzet zonder voorselectie, inclusief spoed
Rol PA in de eerste lijn In principe brede inzet zonder voorselectie, inclusief spoed Alle voorkomende huisartshandelingen m.u.v schouwen Beperking: huisarts bepaalt samen met de pa de grenzen; i.p grote complexiteit en main-life events niet door pa

11 PA huisarts in Nederland sinds 2003
Cohort Utrecht 2007 Huisartsenposten, gezondheidscentra Project KOH Stimuleringsmaatregel okt. 2013 Best practice project Onderzoeken oa IQ Healthcare Vakgroep Handreiking Taakherschikking

12 Blij met een PA in de eerste lijn ?
”mijn praktijk is gegroeid in kwaliteit en omvang “patienten kunnen altijd gezien worden, spoedjes ontregelen de dag niet “leuk iemand op te leiden en daarna een sparringpartner “Ik doe meer aan chirurgie “wij hebben eindelijk de vacature hidha opgelost “Ik wordt niet gedwongen te associeren “Ik kom eindelijk toe aan structurele ouderenzorg “Ik kom toe aan management en administratie tijdens kantooruren “Wij kunnen per dienst op de hap minder huisartsen inzetten

13 Wettelijke Borging en Kwaliteit
AMvB art 36a Titelbescherming, deskundigheidsgebied, voorbehouden handelingen, 2017 verwacht art.3 - voorschrijven u.r. medicatie - heelkundige handelingen - punctie, injectie, catheterisatie, - endoscopie - cardioversie ( defibrillatie)

14 Wettelijke Borging en Kwaliteit
Tucht Kwaliteitsregister 200 punten GAIA 5 jaar Aansprakelijkheidsverzekering Instelling Handreiking Taakherschikking

15 Uitwerking Handreiking Implementatie Taakherschikking Huisarts en Physician Assistant
Uitgegeven door de vakgroep PA-huisartsgeneeskunde November 2013

16 Duaal onderwijs Het onderwijs leerarbeidsovereenkomst: 32-36 uur
een dag in de week contactonderwijs twee dagen in de week op eigen werkplek twee dagen stage binnen de belangrijkste specialismen

17 De PA opleiding HBO-masteropleiding in de gezondheidszorg Opleidingsduur 2,5 jaar (30 maanden) Generalistisch karakter Toelatingseisen: afgeronde HBO-gezondheidsopleiding en enkele jaren werkervaring met patiënten Duale structuur: werken en leren Geen vrije inschrijving

18 Voorwaarden deelname opleiding
Afgeronde gezondheidszorgopleiding (HBO) Ervaring in directe patiëntenzorg Eventueel aanvullend assessment Leer-arbeidsovereenkomst Garanties invulling praktijk deel opleiding

19 PA opleiding Theoretisch deel Stages Productief deel

20 PA opleiding: Eindkwalificaties
medisch redeneren medisch handelen wetenschap en onderzoek persoon en beroep werkplek en organisatie

21 Theoretisch deel

22 Onderwijseenheden en stage
Inleiding Chirurgische patiënt Interne patiënt Acuut zieke patiënt Chronische patiënt Oudere patiënt Psychiatrie en Neurologie Vrouw en Kind Literatuur opdracht Verdiepingsopdracht

23 Vakdocenten (medisch specialisten) Werkgroepen en practica
Colleges Vakdocenten (medisch specialisten) Werkgroepen en practica Literatuur geneeskunde curriculum en NHG-standaarden Toetsing o.a. stationsexamens geneeskunde

24 Stages en productief deel
4 blokken ‘stage’ op eigen werkplek 6 blokken stage elders, steeds 17 ½ dag Opdrachten bijgehouden in portfolio (per blok) Vormgeving en inhoud (binnen kaders) komt tot stand in overleg met Mentor en Student

25 Beoogd takenpakket Opleidingsplan Leermeester Coach Beoordelaar
rol huisarts-mentor Beoogd takenpakket Opleidingsplan Leermeester Coach Beoordelaar

26 Kosten en Baten In opleiding schaal 7/8/9 daarna 10/11 Baten: consulten per dag Extra ingrepen Uitbreiding Tijd en kwaliteit Plezier

27 Subsidie 2013-2016 Compensatie salariskosten (+/-50%) € 56.250,-
Vergoeding begeleiding Medisch Specialist € ,- Begeleiding afsluitende opdracht  € ,- Vergoeding stages € ,- Totaal € ,-  Stimuleringsregeling 2014 Projectfinanciering aanvraag voor 1 maart 2014 Subsidie

28 Verschil NP/VS en PA Nurse Practitioner Physician Assistant
HBO Masters 2 jaar Circa 3300 studie-uren Ca. 10 dagen stage 2 ½ jaar 4200 studie-uren Ca. 110 dagen stage Vooropleiding HBO-verpleegkunde Vooropleiding HBO-gezondheidszorg Gericht op meer specifieke medische kennis met betrekking tot patiëntencategorieën Gericht op brede kennis binnen de geneeskunde Wetenschappelijke vorming betreft de toepassing van Evidence Based Practice en het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijk vorming betreft de toepassing van Evidence Based Practice en bijdrage wetenschappelijk onderzoek

29 Verschil NP/VS en PA Nurse Practitioner/VS accent op care
Physician Assistant cure Gebonden aan ziektegerelateerde patientengroep(en) Gebonden aan medisch specialisme; breder inzetbaar binnen medisch domein Behoort tot verpleegkundige én medische discipline Behoort enkel tot medische discipline Verricht zowel verpleegkundige als een beperkt aantal medische taken (voorbehouden handelingen) gerelateerd aan één of enkele patiëntengroepen Verricht medische handelingen (voorbehouden handelingen) gerelateerd aan medische differentiatie/specialisatie Werkt voor medische taken onder supervisie van een arts, voor overige taken autonoom Werkt altijd in samenwerkingsverband met een arts Functioneert altijd binnen een door de medicus vastgestelde medische diagnose en therapie Functioneert binnen de afspraken van het samenwerkingsverband

30 Taakherschikking: Yes we can

31 Vragen ? Quinten.vandendriesschen@han.nl www.napa.nl


Download ppt "Taakherschikking in de huisartspraktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google