De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken voorschrijfbevoegdheid Drs. Th. W

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken voorschrijfbevoegdheid Drs. Th. W"— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken voorschrijfbevoegdheid Drs. Th. W
Stand van zaken voorschrijfbevoegdheid Drs. Th. W. van Uum Directeur MEVA 15 januari 2009

2 Agenda Quiz Ontwikkelingen overheidsbeleid Taakherschikking Wetgeving
2

3 Quizvraag 1 Sinds de jaren 50 leeft de gemiddelde Nederlander 7 jaar langer. Hoeveel jaar daarvan is te danken aan gezondheidszorg? 1 2 3 4 5 6

4 Quizvraag 1 Sinds de jaren 50 leeft de gemiddelde Nederlander 7 jaar langer. Hoeveel jaar daarvan is te danken aan gezondheidszorg? 1 2 3 4 5 6

5 Quizvraag 2 Hoe hard stijgen de zorguitgaven per jaar? 0% 1% 2% 5% 10%

6 Quizvraag 2 Hoe hard stijgen de zorguitgaven per jaar? 0% 1% 2% 5% 10%

7 Quizvraag 3 Hoeveel % draagt vergrijzing bij aan de stijging van de zorguitgaven? <25% 25% 50% 75% >75%

8 Quizvraag 3 Hoeveel % draagt vergrijzing bij aan de stijging van de zorguitgaven? <25% 25% 50% 75% >75%

9 Quizvraag 4 Hoeveel € betaalt nu iemand die ‘gezond’ is gemiddeld aan iemand die ‘ziek’ is? € 750 €1.000 €1.750 €3.500 €7.000 €10.500

10 Quizvraag 4 Hoeveel € betaalt nu een iemand die ‘gezond’ is gemiddeld aan iemand die ‘ziek’ is? €750 €1.000 €1.750 €3.500 €7.000 €10.500

11 Quizvraag 5 Hoeveel € betaalt straks (2028) iemand die ‘gezond’ is gemiddeld aan iemand die ‘ziek’ is? €750 €1.000 €1.750 €3.500 €7.000 €10.500

12 Quizvraag 5 Hoeveel € betaalt straks (2028) een iemand die ‘gezond’ is gemiddeld aan iemand die ‘ziek’ is? €750 €1.000 €1.750 €3.500 €7.000 €10.500

13 Quizvraag 6 Hoeveel werkende Nederlanders werken er op dit moment in de gezondheidszorg? 1 op de 3 33% 1 op de 5 20% 1 op de 8 12,5% 1 op de % 1 op de 20 5%

14 Quizvraag 6 Hoeveel werkende Nederlanders werken er op dit moment in de gezondheidszorg? 1 op de 3 33% 1 op de 5 20% 1 op de 8 12,5% 1 op de % 1 op de 20 5%

15 Quizvraag 7 Hoeveel werkende Nederlanders zouden er in de toekomst (ca 2020) moeten werken in de gezondheidszorg? 1 op de 3 33% 1 op de 5 20% 1 op de 8 12,5% 1 op de % 1 op de 20 5%

16 Quizvraag 7 Hoeveel werkende Nederlanders zouden er in de toekomst (2028) moeten werken in de gezondheidszorg? 1 op de 3 33% 1 op de 5 20% 1 op de 8 12,5% 1 op de % 1 op de 20 5%

17 & Doel van VWS Toekomstige middelen zijn dominante factor
Het behouden/verbeteren van de gezondheid door: goede kwaliteit gezondheidszorg die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Toekomstige middelen zijn dominante factor Geld Personeel De patient/client staat voorop! Op basis van epidemiologie en evidence based… …nieuwe zorgconcepten bevorderen... …die transparant zijn (prestatie-indicatoren, keuze informatie)… …en waarvoor outputbekostiging bestaat… …zodat inkopers kwalitatief hoogwaardige en efficiente zorg kunnen contracteren, dit alles ondersteund met ICT en eHealth-technologie. &

18 Ontwikkeling… Effect… Gevolg… Openbare financiën onder druk
Vergrijzing Medisch-technologische ontwikkelingen Meer kostbare gezondheidszorg Solidariteit onder druk Sociaal-culturele ontwikkelingen Meer en andere vraag Andere inzet van personeel & middelen Productiviteitskloof Toenemende behoefte aan personeel

19 Chronische ziekten (groei 2005-2025)

20 Ontwikkeling… Effect… Gevolg… Openbare financiën onder druk
Vergrijzing Medisch-technologische ontwikkelingen Meer kostbare gezondheidszorg Solidariteit onder druk Sociaal-culturele ontwikkelingen Meer en andere vraag Andere inzet van personeel & middelen Productiviteitskloof Toenemende behoefte aan personeel

21 Arbeidsmarkt in de gezondheidszorg

22 More value for money and labour
Oplossingsrichtingen Openbare financiën onder druk More value for money and labour Solidariteit onder druk = nabijheid van zorg, doelmatigheid, kwaliteit veiligheid Andere inzet van personeel & middelen Arbeidsmarktbeleid Toenemende behoefte aan personeel

23 VISIE VWS Prestatie- indicatoren Patient Client Onderzoek Nieuwe zorg-concepten Bekostiging Zorginkoop (verzekeraar) ICT en technologie Richtlijnen, standaarden, protocollen Externe druk Empowerment Preventie Voorlichting Zelf-management Fundamenteel- Strategisch IGZ-indicatoren CQ-index Transparantie Vrije prijzen Keten DBC’s ZZP’en Selectief contracteren EPD Toepassingen Oa Zorg-op-afstand Domotica Meer risico- dragend Toegepast Opleidingen, bijscholing, nascholing De patient/client staat voorop! Op basis van epidemiologie en evidence based… …nieuwe zorgconcepten bevorderen... …die transparant zijn (prestatie-indicatoren, keuze informatie)… …en waarvoor outputbekostiging bestaat… …zodat inkopers kwalitatief hoogwaardige en efficiente zorg kunnen contracteren, dit alles ondersteund met ICT en eHealth-technologie. Data-verzameling Implementatie Arbeidsmarkt Innovatie=(zorg)verbetering x implementatie Solidariteit MEVA 28/9/8

24 Arbeidsmarktbeleid Organisatie van de zorg rondom de patiënt verbeteren Meer mensen aan de zorg binden en behouden Voldoende en goed opleiden Investeren in lager opgeleiden en zij-instromers Creëren van een prettig werkklimaat

25 Creëren van een uitdagend werkklimaat
Meer ruimte voor de professional Handelingsvrijheid en autonomie Minder tijd kwijt aan bureaucratie Functiedifferentiatie

26 Taakherschikking In de periode Rapporten van Raad voor de Volksgezondheid, advies van de commissie LeGrand, evaluatie wet BIG De kabinetsreactie positief over taakherschikking

27 Inspectie stelt eind 2007 vast
Taakherschikking levert bijdrage aan veilige, effectieve, patiëntgericht en toegankelijke zorg

28

29 Zelfstandig indiceren van voorbehouden handelingen door anderen dan artsen, tandartsen en verloskundigen vergt wetswijziging Nieuw artikel: tijdelijke bevoegdheid (5 jaar) voor het zelfstandig indiceren en uitvoeren van voorbehouden handelingen Na 5 jaar en positieve evaluatie -> wettelijk regelen van voorbehouden handelingen Onderliggende regelgeving (AMvB) regelt welke beroepen

30 Wetgeving Wet BIG artikel 3 verpleegkundige en artikel 14 verpleegkundig specialist Nurse practitioner is verpleegkundig specialist volgens artikel 14 Physician assistant is een nieuw beroep

31

32 Voorschrijfbevoegdheid twee regelingen
lid 14 van artikel 36 Verpleegkundigen (differentiatie/ gespecialiseerd) Ministeriële regelingen worden nu geschreven AMvB vs/pa 36a Master-niveau Toekomstige opname in wet BIG (zomer 2009) Zelfstandig indiceren van voorbehouden handelingen: geneesmiddelen voorschrijven Geen opdrachtverlening

33  31 Voorschrijfbevoegdheid twee regelingen
Op dit moment zijn er twee regelingen ten aanzien van de voorschrijfbevoegdheid: de huidige mogelijkheid in de wet BIG artikel 36 lid 14. daar staat dat artsen, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen UR (uitsluitend recept)- geneesmiddelen mogen voorschrijven. Voor verpleegkundigen zijn daar wel voorwaarden aan verbonden Deze voorwaarden moeten worden uitgewerkt in een of meerdere Ministeriele regelingen Deze mr worden op dit moment juridisch geschreven. De beleidsvorming is in het afgelopen jaar afgerond met de betrokken partijen. Waarschijnlijk worden het meerdere regelingen: we zijn nu met drie groepen van verpleegkundigen begonnen: diabetes, long en oncologie. De voorwaarden die onder meer van belang zijn: heeft de kandidaat een specifieke opleiding (gericht op het deelgebied bijv diabetes) incl farmacotherapie afgerond en zijn er protocollen met de artsen Dit artikel 36 lid 14.d geldt dus voor bepaalde groepen verpleegkundigen, voorheen heette dat ook gespecialiseerde verpleegkundigen, maar die term wordt niet meer gehanteerd. AMvB vs en pa in het kader van 36a (onder voorbehoud dat het doorgaat) We gaan er vanuit dat het wetsvoorstel in de zomer 2009 van kracht wordt. Maar we moeten ook nog tweede en eerste kamer! STAVAZA: Momenteel wordt de reactie op het wetsvoorstel van de Raad van State verwerkt: de reactie is nu nog niet openbaar. Daarna de tweede en eerste kamer De AMvB’s voor de pa en vs zijn in voorbereiding en wachten nog op de wetswijziging. Eerst een wet wijzigen daarna volgen de AMvB’s. de gegadigden moeten een NVAO- geaccrediteerde hbo-master hebben afgerond. Dit is dus gericht op beroepen op specialismen itt artikel 36 lid 14 d Zoals opgemerkt bij een eerdere sheet: de bevoegdheid tot opdrachtgeverschap: de beroepsbeoefenaar bepaalt ook wie de voorbehouden handeling gaat uitvoeren: hij/zij zelf of een andere beroepskracht onder de voorwaarden van artikel 35 en 38 van de Wet BIG. Voorbeeld: een pa kan een verpleegkundige vragen de voorbehouden handeling uit te voeren. Behalve bij de laatste voorbehouden handeling het voorschrijven van geneesmiddelen: deze opdracht kan niet worden doorgegeven aan andere beroepsbeoefenaren! Sterker nog dat kan nu ook niet: artsen kunnen niet aan anderen vragen geneesmiddelen voor te schrijven. Dit heeft te maken met de wet op de geneesmiddelen en de definitie van een recept. Er wordt nu gewerkt aan het voltooien van de wetswijziging, en in vervolg daarop op de onderliggende AMvB’s. Als dit is afgerond en van kracht is geworden kunt u beginnen met het voorschrijven van geneesmiddelen.


Download ppt "Stand van zaken voorschrijfbevoegdheid Drs. Th. W"

Verwante presentaties


Ads door Google