De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STAND VAN ZAKEN 16 FEBRUARI 2011 Debat over RijnlandRoute Otto Swertz, Initiatief Burgernotitie RijnlandRoute.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STAND VAN ZAKEN 16 FEBRUARI 2011 Debat over RijnlandRoute Otto Swertz, Initiatief Burgernotitie RijnlandRoute."— Transcript van de presentatie:

1 STAND VAN ZAKEN 16 FEBRUARI 2011 Debat over RijnlandRoute Otto Swertz, Initiatief Burgernotitie RijnlandRoute

2 ‘Klokken gelijkzetten’ 1. Wat is het doel van de RijnlandRoute? 2. Welke alternatieven zijn er nog? 3. Hoe gaat de besluitvorming?

3 Hoofdproblemen (MER 1 e fase) 1. Onvoldoende doorstroming van verkeer op de N206 tussen Katwijk en de aansluiting A4/N206. 2. Verkeersleefbaarheidsproblemen op en rond de N206 tussen Katwijk, de aansluiting A4/N206, de N441 en de N44 door Wassenaar (de laatste twee door sluipverkeer).

4 Doelstelling (MER 1 e fase) Een alternatief vinden dat een significante verbetering oplevert - van de oost-westverbinding voor het autoverkeer, - het verbeteren van de leefbaarheid in de regio en - het mogelijk maken van ruimtelijk- economische ontwikkelingen in de regio.

5 Alternatieven RijnlandRoute

6 Churchilllaan met file

7 Toekomstbeeld Churchill Avenue

8 Door vogelgebieden

9

10

11

12

13 Telling varianten N11-West/ Zoeken naar Balans Churchill Avenue Nul-plusOverige MER 2 e fase52-- Resultatennota IBHR 6 (faseringen van ZnB) --- MER 1 e fase51 (addendum)31 (Spoortracé) IBHR4-21 (Spoortracé) MKBA5--3 (Korte Vliet)

14 Resultatennota IBHR ReferentieA (nulplus)ReferentieF (kale ZnB) min. Reistijd oost- west via N206 38,825,345,531,8 Reistijd oost- west via N11 15,0 mln euro Kosten306,5749,1

15 Besluitvorming in april? 7 december 2010 - Minister Schultz en de regio nemen een definitief besluit over het tracé van de RijnlandRoute voor 1 mei 2011 als de tweede fase MER gereed is. Politiek beslist Uiteindelijk besluit de provinciale volksvertegenwoordiging (Provinciale Staten) welk alternatief daadwerkelijk wordt aangelegd. Daarbij wegen de binnengekomen reacties en adviezen op het milieueffectrapport uiteraard mee. 5 januari 2011 - Gedeputeerde Van Dijk: eind maart is het MER gereed. Daarin zijn zeven varianten onderzocht, waaronder een gefaseerde Churchill Avenue. 5 januari 2011 - Gedeputeerde Van Dijk … Consequentie van die datum is wel dat de commissie het MER in april moet bespreken. Waarschijnlijk is er dan nog geen nieuw College van Gedeputeerde Staten aangetreden en dan is de gedeputeerde dus nog demissionair in functie.

16 En ook meteen het Tracébesluit? 5 januari 2011 - Gedeputeerde Van Dijk: het is voor de mensen helder dat de provincie (nog) geen voorkeursbesluit genomen heeft en er ook geen voorkeurstracé is vastgesteld. Dat gebeurt pas door het nemen van een tracébesluit. Dit gebeurt pas nadat het MER af is. Daaraan kunnen de burgers zich vasthouden. 2 e kwartaal 2011 - Vaststelling Provinciale Staten stellen het MER tweede fase vast en geven daarmee aan of het rapport voldoet aan de richtlijnen en de wettelijke eisen. Burgers hebben inspreekrecht tijdens vergaderingen van Provinciale Staten. Tevens worden de Nota Voorkeursalternatief en de startnotitie inpassingsplan door Provinciale Staten vastgesteld.


Download ppt "STAND VAN ZAKEN 16 FEBRUARI 2011 Debat over RijnlandRoute Otto Swertz, Initiatief Burgernotitie RijnlandRoute."

Verwante presentaties


Ads door Google