De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competenties bij de Vlaamse overheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competenties bij de Vlaamse overheid"— Transcript van de presentatie:

1 Competenties bij de Vlaamse overheid
Hoe te ontwikkelen en te evalueren Presentatie: Raymond François, P&O consulent bij AgO Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

2 inhoud Competenties bij Vlaamse overheid Evaluatie van competenties
Ontwikkeling van competenties: aanleidingen, invalshoeken Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

3 Competenties Vlaamse overheid
Een inleiding Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

4 Wat is een competentie? Een observeerbare eigenschap onder de vorm van kennis, kunde of een gedragsvaardigheid die bijdraagt tot een succesvol functioneren in een specifieke rol of functie. Zowel gedragscompetenties als technische competenties. Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

5 Competenties ontwikkelen en evalueren
voor ACV seminarie 25 sep'09

6 Een competentiewoordenboek
32 competenties verdeeld over 7 clusters 4 waardegebonden competenties voor elke functie nodig Telkens een definitie en daaronder niveaus van moeilijkheid die concreet gemaakt worden in gedragsindicatoren Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

7 Waarom werken met een competentiewoordenboek
Gemeenschappelijke taal duidelijk zicht op gewenst gedrag Duidelijk zicht op verschil in moeilijkheid binnen een competentie basis voor de opmaak van een functiebeschrijving (=wat of resultaten & hoe of competenties) Vergelijkbaarheid binnen de Vlaamse overheid Bv klantgerichtheid Voor klantgerichtheid zal van een leidinggevende niet alleen verwacht worden dat hij vriendelijk reageert (=niv I) maar ook dat hij acties onderneemt om oplossingen te zoeken voor minder voor de hand liggende problemen (=niv II) en dat hij acties onderneemt om de dienstverlening te optimaliseren (= niv III) Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

8 Generieke cpts voor de de graden
Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

9 Insteek competentieprofiel voor controlefuncties van niveau 1
Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

10 Voordelen van een Competentieprofiel
Schept duidelijkheid over de eisen voor een functie en dus wat de organisatie (leidinggevende) verwacht van u Veelzijdig gebruik oa bij een vacature, bevordering, planningsdocument, evaluatiegesprek ,vorming Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

11 Competenties Vlaamse overheid
Evalueren Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

12 Meten van competenties
Observeren Omzetten naar gedragsvoorbeelden Oordelen Afwegen vereiste competentieniveau van de functie tov aanwezige niveau bij de functiehouder Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

13 Feedback over competenties 4 G
Gedrag dat ik vaststel Gevoel dat ik daar bij heb Gevolgen die ik zie Gewenst gedrag dat ik wil zien Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

14 Evaluatie van competenties bij prestatiemanagement (PLOEG)
P = plannen op basis van een functiebeschrijving met daarin wat of resultaten, jaardoelen en hoe of competenties L = leidinggeven O = opvolgen E = evaluatie G = gewaardeerd worden Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

15 Evaluatie van competenties bij prestatiemanagement (PLOEG)
Bij de evaluatie worden de zwakke en sterke punten van de functiehouder bekeken Zwakke punten: wat mist de functiehouder eventueel nog om de functie succesvol uit te oefenen (KT) Sterke punten: waar kan de functiehouder een overschot aan competenties inzetten (LT) Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

16 Evaluatie van competenties bij prestatiemanagement (PLOEG)
Zwak ontwikkelde competenties: samen met de leidinggevende bekijken op korte termijn : in hoeverre de zwakke punten kunnen ontwikkeld worden bij de functiehouder hoe daaraan zal gewerkt worden TIP: formuleer SMART & neem deze punten op als ontwikkelingsgerichte doelstellingen zodat ze opgevolgd worden Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

17 Evaluatie van competenties bij prestatiemanagement (PLOEG)
Sterke punten: bekijken waar deze op langere termijn kunnen ingezet worden: Andere uitdaging of rol in bestaande functie Uitbreiding van de functie Groeipad naar een andere functie Groeipad naar een andere functie in een andere organisatie Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

18 Evaluatie van competenties bij een selectieprocedure
Vraag feedback over uw optreden in een selectieprocedure en bekijk: Wat je nog mist om de begeerde functie uit te oefenen en hoe je deze punten kunt ontwikkelen Je sterke punten en hoe je die best kunt gebruiken (bv in je huidige functie, in een andere vacature …) Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

19 Evaluatie van competenties, zelfinschatting
Wil je voor jezelf nagaan hoe succesvol je bent voor een aantal competenties: Vraag hulp aan je chef of een P&O’er die je kan helpen om het gewenste gedrag te scoren TIP: gebruik naast je eigen inschatting ook het oordeel van een andere bv een collega, je chef, een vriend Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

20 OK , ik weet nu waar ik sta Maar wat doe ik met al deze informatie?
Bedenk dat bij het horen van zwakke punten of een afwijzing voor een sollicitatie je mogelijks volgende proces doorgaat: Ontkenning, agressie Verstarring Depressie Acceptatie realiteit Herwinnen zelfvertrouwen Actie Eerste terugslag succes Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

21 Competenties Vlaamse overheid
ontwikkelen Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

22 Competenties ontwikkelen
Stelling: Is ontwikkeling van competenties de verantwoordelijkheid van het individu ? Neen Ja Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

23 Competenties ontwikkelen
Uitgangspunt Vlaamse overheid: het individu is in de eerste plaats verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling Dit betekent zelfsturing, een onafhankelijk individu dat zelf op zoek gaat mogelijkheden in dialoog met de leidinggevende in een organisatie die een aanbod van instrumenten en ondersteuning biedt Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

24 Competenties ontwikkelen
Wat mag je verwachten van je leidinggevende (uit de managementcode): Personeelsleden krijgen voldoende kansen om door te groeien naar andere functies en hun inzetbaarheid te verruimen Personeelsleden die inspanningen leveren om hun inzetbaarheid te verruimen krijgen voldoende kansen om tijdens hun loopbaan zinvol ingezet te worden Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

25 Competenties ontwikkelen: waarom
Win-win situatie voor individu en organisatie Individu Blijvend inzetbaar Gemotiveerd Eigenwaarde Organisatie Resultaten met beschikbare mensen Dynamisch inspelen op veranderingen Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

26 Competenties ontwikkelen: succes verhoogt als
Medewerker betrokken is Planmatig Transfer op de werkplek (=toepassen van het geleerde) Mentoring en monitoring, liefst door coaches die daarvoor een opleiding genoten hebben Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

27 Competenties ontwikkelen: hoe
Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

28 Competenties ontwikkelen: leervormen
Vanuit ervaring, doen Jobrotatie Nieuwe taken, rollen Doorgroeiopdrachten Wisselleren Vanuit experimenteren Intervisie Leernetwerken Wisselleren: idee om dienstverlening te verbeteren verder verkennen via uitwisselstage Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

29 Competenties ontwikkelen: leervormen
Vanuit bezinning coaching, feedback, supervisie, loopbaanbegeleiding Vanuit begripsvorming Trainingen: open aanbod, maatopleiding, extern Studiedagen E-leren en afstandsonderwijs Langdurige opleidingen Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

30 Competenties ontwikkelen: ondersteuning
Bij je leidinggevende (dialoog waarin je kenbaar maakt wat je kunt, in functie van noden van de organisatie) Loopbaanwerkboek: wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik graag, wat plan ik, welke acties onderneem ik Site Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

31 Ik wens jullie een boeiend leertraject
Competenties ontwikkelen en evalueren voor ACV seminarie 25 sep'09

32 Competenties ontwikkelen en evalueren
voor ACV seminarie 25 sep'09


Download ppt "Competenties bij de Vlaamse overheid"

Verwante presentaties


Ads door Google