De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop : onderwijskundige context en ict

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop : onderwijskundige context en ict"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop : onderwijskundige context en ict
12 maart 2008 13 maart 2008

2 onderwijskundige context en ict
Overwegingen en inzichten aanreiken om scherp te formuleren wat we (als school ) willen bereiken met ict in het onderwijs.

3 Onderwijskundige context en doorlichting
Het aanleren van ICT-vaardigheden heeft een grote transferwaarde. Ondanks de aanwezigheid van een uitgerust computerlokaal met internetaansluiting, zijn er geen schoolafspraken over het gebruik ervan. Een ICT-leerlijn ontbreekt. (Doorlichtingsverslag / Hasselt) Het ICT-gebruik wordt doorgaans geïntegreerd aangeboden. Het is gebaseerd op een nog vrij beknopte leerlijn, aangemaakt door een werkgroep. Een nieuw aangeworven teamlid coördineert. Zijn opdracht behelst hoofdzakelijk het technisch op punt stellen van de apparatuur, een internetaansluiting voorzien in alle lokalen en het team nascholen op ICT-vlak. Binnen de kleuterafdeling konden we vaststellen dat het computerpark er ver van technisch ideaal is. De ICT-leerlijn kan aan functionaliteit winnen door ze te baseren op de beginsituatie van leerlingen/leerkrachten en ze verder te graderen. Het zorgteam krijgt de kans zich te professionaliseren in haar specifieke taak en de ICT-coördinator biedt een schooleigen vervolmaking in het computergebruik aan het team aan. (Doorlichtingsverslag / Vlezenbeek) Elke vestigingsplaats beschikt over een goed uitgebouwde computerklas. Daarnaast bevindt zich in bijna elke klas ook minstens één PC (personal computer). De ICT-coördinator (informatie- en communicatietechnologie) verleent omwille van tijdsgebrek vooral technische ondersteuning. De school beschikt over een ICT-leerlijn en de verantwoordelijke stelt ook heel wat bruikbare digitale informatie ter beschikking van de leraren (via een snelkoppeling op het bureaublad). Niettegenstaande het vrij goed uitgebouwde computerpark, blijft het efficiënt gebruik ervan toch sterk leerkrachtgebonden. De bestaande ICT-leerlijn is nog niet in alle klassen geïmplementeerd en de klas-PC wordt in een aantal gevallen niet door de kinderen gebruikt. Een pedagogische raad met vertegenwoordigers vanuit elk niveau en vanuit elke vestiging en graad, aangevuld met de zorg- en ICT-coördinator en de preventieadviseur ondersteunen het intern leiderschap. Op de maandelijkse bijeenkomsten wordt vooral beleidsvoorbereidend werk verricht (o.a. het voorbereiden van de personeelsvergaderingen). (Doorlichtingsverslag / St-Martens-Lennik) 3

4 onderwijskundige context en ict
visie op onderwijs educatieve software / content ICT-infrastructuur kennis en vaardigheden

5 onderwijskundige context en ict
visie op onderwijs kennis en vaardigheden educatieve software / content ICT-infrastructuur

6 onderwijskundige context en ict
educatieve software / content WOORDKASTEEL

7 onderwijskundige context en ict
educatieve software / content KWELWERK

8 onderwijskundige context en ict
educatieve software / content REKENWEB

9 onderwijskundige context en ict
educatieve software / content SAMMY’S WORKSHOP

10 onderwijskundige context en ict
educatieve software / content SAMMY’S WORKSHOP zelfstandig leren, differentiëren en remediëren KWELWERK ontdekkend leren REKENWEB WOORDKASTEEL inoefenen diagnosticeren en evalueren

11 Kan juf Ingrid de computer hierbij gebruiken?
Juf Ingrid leest het boek van "rupsje nooitgenoeg" voor de oudste kleuters. De kinderen zitten gespannen te luisteren in de kring. Tussendoor stelt juf Ingrid vragen. Sommige kinderen weten nog niet goed wat een rups is, terwijl andere kinderen al weten dat een rups kan veranderen in een vlinder. Na afloop zijn de kinderen erg enthousiast over het verhaal. Ingrid denkt na hoe ze eens op een andere manier een vervolg op het voorlezen kan geven. Vaak worden er vragen gesteld over het verhaal door middel van een rondje maken in de kring. Kan juf Ingrid de computer hierbij gebruiken? visie op onderwijs delen van het verhaal na laten vertellen en opnemen door middel van de geluidsrecorder op de computer, m.b.v. een programma als “audacity” laten samenwerken door in groepjes de scènes van het verhaal na te tekenen en in programma “Paint” te laten bewerken laten kijken naar beelden over rupsen en natuur via de “Beeldbank”, die ze kunnen verwerken in een knutselopdracht  visie op competentie  visie op relatie  visie op autonomie

12 Kan juf Ann de computer hierbij gebruiken?
Het is herfst. De kinderen hebben in het weekend allemaal bladeren, dennenappels en kastanjes verzameld. In de themahoek zijn 6 kinderen bezig met telactiviteiten met kastanjes. Juf Ann is van een afstandje aan het observeren hoe kinderen met begrippen als meer, minder, veel en weinig bezig zijn. Er liggen zeven kastanjes op een rij. Daarnaast liggen vijf dennenappels. Joris uit groep één zegt dat er meer dennenappels zijn dan kastanjes, want de dennenappels zijn veel groter. Anna uit groep twee is het daar niet mee eens en telt hardop de aantallen dennenappels en kastanjes. Kan juf Ann de computer hierbij gebruiken? visie op onderwijs leerlingen samen telreeksen laten maken en met behulp van het digitale fototoestel kinderen te laten leren van en met elkaars zelfgemaakte rekenkaarten leerlingen met een ontdekprogramma zoals “Welkom in getallenstad” over telactiviteiten aan de slag laten gaan om zelfstandig de kennis over tellen te vergroten leerlingen die zwak of juist sterk zijn in tellen extra hulp of mogelijkheden te bieden door oefenprogramma’s te gebruiken, zoals “Telspel”  visie op competentie  visie op relatie  visie op autonomie

13 Kan meester Bart de computer hierbij gebruiken?
Vorige week ging de les over voedselproductie. Het gesprek kwam toen op verschillen tussen landen. In andere landen worden andere dingen gegeten en verbouwd op het land. Ook ging het gesprek over hoe landen in de derde wereld nog met technieken werken die in Europa al voor een groot deel machinaal gedaan worden, zoals koeien melken en brood bakken. Meester Bart heeft de leerlingen opdracht gegeven om een product mee te brengen. Alle kinderen hebben wat meegebracht. Hij ziet pakken hagelslag, afwasmiddel dat zacht is voor de handen, lollies en pannenkoekenmix. Deze les wordt met de leerlingen verder verkend waar deze producten vandaan komen, en waarom we ze hebben. Kan meester Bart de computer hierbij gebruiken? visie op onderwijs leerlingen gezamenlijk contact laten leggen via “ ” met bedrijven om hun begrip van het productieproces te vergroten, bijvoorbeeld corresponderen met een fabriek, een boerenbedrijf, of winkelketen om er daarna een werkstuk (bijvoorbeeld een spreekbeurt met “powerpoint”) te laten van maken leerlingen informatie laten zoeken : websites van bedrijven bezoeken, zoekmachines hanteren, technische processen ervaren via “leuke proefjes”, ... leerlingen die zwak of juist sterk zijn in wero extra hulp of mogelijkheden te bieden, bijvoorbeeld door een “webkwestie” te organiseren  visie op competentie  visie op relatie  visie op autonomie

14 Onderwijskundige context en ict
visie op onderwijs  visie op competentie  visie op relatie  visie op autonomie ONDERWIJS IS OVERDRAGEN ICT als aanvulling ICT als extra oefenstof ICT inbouwen in het management ONDERWIJS IS INTERACTIE ICT als methodisch onderdeel van het leren ICT in een takensysteem ICT in dag-/weektaak ICT afgestemd op een eigen niveau ICT om samenwerkend te leren ONDERWIJS IS ONTDEKKEN ICT los van elke methode ICT om leerlingen eigen doelen en leerwegen te laten ontdekken visie op competentie + visie op relatie + visie op autonomie = adaptief onderwijs filmfragment

15 onderwijskundige context en ict
visie op onderwijs visie op onderwijs educatieve software / content educatieve software / content geïntegreerd additioneel kennis en vaardigheden kennis en vaardigheden ICT-infrastructuur ICT-infrastructuur

16 onderwijskundige context en ict
additioneel geïntegreerd Ja, maar … : wanneer moeten we dit doen ? ik kan/ken dit niet er zijn geen middelen ik wil het overzicht op mijn klas er is geen neerslag van de werkjes Ja, en … : dit verrijkt mijn lessen de kinderen overleggen enthousiast ik heb minder (oefen)boeken nodig de kinderen zijn zelfstandig aan het leren de kinderen zijn vaardiger in ict dan mij kennis en vaardigheden educatieve software / content visie op onderwijs ICT-infrastructuur

17 educatieve software / content kennis en vaardigheden
Onderwijskundige context en eindtermen ict kennis inzicht ervaringen educatieve software / content visie op onderwijs digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren ICT gebruiken om te communiceren ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen (zelfstandig) leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving (zelfstandig) oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving een positieve houding tegenover ICT en bereid zijn ICT te gebruiken bij het leren ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier gebruiken kennis en vaardigheden ICT-infrastructuur

18 Onderwijskundige context en icoach
visie op onderwijs educatieve software / content adviseren en plannen reflecteren en waarderen ict-beleidsplan ict-coördinator = icoach ict-leerlijn coachen en stimuleren inrichten en innoveren kennis en vaardigheden ICT-infrastructuur

19 Onderwijskundige context en ict-leerlijn(en)

20 Onderwijskundige context en ict-regiowerk
Gebruikte bron:

21 pictos

22 Dank voor uw aandacht ! Deze presentatie is beschikbaar via:
(via “schoolteam”  “visie”)


Download ppt "Workshop : onderwijskundige context en ict"

Verwante presentaties


Ads door Google