De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een grote kromme lijn, twee kleine schuine streepjes, een verticaal lijnstuk, een licht gebogen lijn, een blauwe driehoek, twee cirkels, twee blauwe bolletjes,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een grote kromme lijn, twee kleine schuine streepjes, een verticaal lijnstuk, een licht gebogen lijn, een blauwe driehoek, twee cirkels, twee blauwe bolletjes,"— Transcript van de presentatie:

1

2 een grote kromme lijn, twee kleine schuine streepjes, een verticaal lijnstuk, een licht gebogen lijn, een blauwe driehoek, twee cirkels, twee blauwe bolletjes, twee blauwe, trapeziumvormige strepen twee kleine boogjes

3

4

5 SAVED BY THE BELL …

6 vaststellingen… bron: kennisnet (Vier in Balans Monitor, 2007) en wat bevestigd wordt door Buettner en Harrari en Baron 70% van de leraren de behoefte heeft aan bruikbaar lesmateriaal en content voor computergebruik… ontdekkend leren zelfstandig leren, differentiëren en remediëren diagnosticeren en evalueren inoefenen het is uit onderzoek gebleken dat voorbeeldmateriaal als losstaand aanbod heel moeizaam een continue verandering in gang zet als radertje in een groter geheel kan voorbeeldmateriaal (…) ertoe leiden dat leerkrachten zelf verder voortborduren op de ingeslagen weg

7 in de praktijk

8

9

10

11

12

13

14 I-BORDEN

15

16 prikkels kansen kennis gedrag vaardigheid competentie leervermogen

17 leren … leren … leren ict als vervanging of aanvulling op traditionele leer- en hulpmiddelen? Substitutie … het oude Rome in 3D virtueel Groningen ICT en nieuwe media om “leren” aangenamer, efficiënter, gedifferentieerder te maken een beamer… vervangt … wandplaten een interactief whiteboard… vervangt … schoolborden online oefeningen … vervangen … tafelrijtjes ict-gebruik als onderdeel van de onderwijsvisie en instrument om het onderwijs te veranderen? Transitie … ICT en nieuwe media om het “leren” te verbeteren mindmapping… verbetert … taalverwerving en woordspinnen google earth ... verbetert ... werolessen ict als strategisch instrument voor leren op maat, samenwerking en communicatie? Transformatie … ICT en nieuwe media om “leren” te vernieuwen dropbox De leerlingen hebben een leerplek op internet waar ze zichzelf voor kunnen stellen, leerdoelen formuleren en samenwerken met andere kinderen aan een werkstuk … Echte verandering begint bij de visie op onderwijs … wiki web 1.0, 2.0, 3.0, … “layar”

18 leren … in een nieuwe context
Informatie- en communicatietechnologische kennis leren E-leren pedagogisch-didactisch handelen inhoudelijke kennis TE-leren onderwijzen

19

20 competenties… in een doorstromingsmodel
technische en instrumentele vaardigheden oefenen leren creatief vorm geven Inbreng van ideeën en kennis ontwikkelen van ideeën en kennis zoeken, verwerken en bewaren presenteren communiceren mediawijsheid construeren van nieuwe ideeën en kennis

21 werkpunten uit doorlichtingen
groei- en leerlijnen Integratieritme eindtermen ICT evalueren en systematisch schriftelijk rapporteren en alternatieve evaluatievormen introduceren geen zicht op de output van het ICT-beleid ICT nog maar in beperkte mate gehanteerd om te communiceren registreren van de vorderingen van leerlingen op het rapport fasegewijze invoering van ICT zodat garanties betreffende het aanbod en een strategie voor leerlingenevaluatie tot de werking behoren

22 ICT i.v.m. een project rond “Roodkapje”
Zet beeld- en geluidsmateriaal (filmpje of foto’s) van het optreden op de website van uw school. Mail ons een bericht zodra alles op de website van de school staat. Maak een powerpointpresentatie of een fotoreportage van ‘Variaties op Roodkapje’. Eventueel kunt u dit uitbreiden met ‘The making of Roodkapje’. Toon dit aan ouders en zet het op de website van de school. Wissel de informatie uit binnen de scholengemeenschap waartoe de school behoort. Dit veronderstelt competenties als “(op)zoeken”, “bewerken”, “bewaren”, “ontwerpen”, “presenteren”, “communiceren” Dit vraagt vaardigheden van omgaan met een digitaal fototoestel, een beamer, een website, powerpoint, een geluidsinstallatie, een brochure typen en printen, foto’s invoegen, en, … Dit impliceert evaluatie en zelfevaluatie en kan leiden tot een woordelijke rapportering.

23 een (gewaarborgd) aanbod op school. Hoe ?

24 kleuters: stap voor stap...

25 kleuters: voorbeelden horende bij BC’s

26

27 Gewaarborgd aanbod ict in een schoolloopbaan
- aanvankelijk rekenen inoefenen - woordpakketten inoefenen - informatie zoeken via google - Franse woordenschat verwerven - tijdsaanduidingen leren - in- en aanzichten en berekening bij (ruimte)figuren - tafels leren - een tekst schrijven en creatief vormgeven - mijn gemeente in beeld brengen - een werothema voorstellen aan anderen - een tweetal muzische activiteiten - een presentatie bij een uitstap of bezoek - een tweetal webpaden bij een werothema - montage bij de verwerking van de openluchtklassen - virtuele verkenning in tijd en ruimte

28

29

30 ordeningskader communicatie coaching rapportering implementatie fasen
vaardigheden leerling mediawijsheid fasen inspannings-verplichtingen evaluatie gewaarborgd aanbod doorstromingsmodel ICT in de basisschool klas competenties school bijv.via de ICT-ontwikkelingslijnen schoolleiding bouwstenen bewaking visie op onderwijs i-coach content doorlichting deskundigheid Bijv.: ICT-platform ICT-beleidsplan infrastructuur Bijv.: Pictos, ICT-beleidsplan,…


Download ppt "Een grote kromme lijn, twee kleine schuine streepjes, een verticaal lijnstuk, een licht gebogen lijn, een blauwe driehoek, twee cirkels, twee blauwe bolletjes,"

Verwante presentaties


Ads door Google