De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Korte Quiz over Armoede

Verwante presentaties


Presentatie over: "Korte Quiz over Armoede"— Transcript van de presentatie:

1 Korte Quiz over Armoede
Wat je zou moeten weten, of in ieder geval na deze quiz.

2 Vraag 1: De Europese Unie bepaalt de armoedegrens voor elk land. Hoeveel inwoners van Vlaanderen leeft onder die grens? A: 1 inwoner op 8 B: 1 inwoner op 50 C: 1 inwoner op 10 D: 1 inwoner op 30

3 Vraag 1: De Europese Unie bepaalt de armoedegrens voor elk land. Hoeveel inwoners van Vlaanderen leeft onder die grens? A: 1 inwoner op 8 omgerekend bijna Vlamingen.

4 Vraag 2: Wat bedoelt men met ‘generatiearmoede’?
A: de mensen die voor de volgende generatie geen geld nalaten zodat deze arm zullen zijn. B: de jonge generatie die het te bont maakt en niet wil werken of studeren en hierdoor zorgt dat hun kinderen in de armoede terecht komen. C: Mensen die van generatie op generatie arm zijn, die met andere woorden de armoede erven van hun ouders.

5 Vraag 2: Wat bedoelt men met ‘generatiearmoede’?
C: Mensen die van generatie op generatie arm zijn, die met andere woorden de armoede erven van hun ouders.

6 Vraag 3 Wie geen inkomen heeft krijgt een leefloon. Voor wie alleen woont bedraagt dit leefloon: A: 493 euro B: 740 euro C: 987 euro

7 Vraag 3 Wie geen inkomen heeft krijgt een leefloon. Voor wie alleen woont bedraagt dit leefloon: B: 740 euro

8 Vraag 4 Hoeveel mensen maakten in 2009 gebruik van voedselbedeling door de voedselbank? A: B: C: D:

9 Vraag 4 Hoeveel mensen maakten in 2009 gebruik van voedselbedeling door de voedselbank? D: met 12,5 miljoen kilo ingezamelde levensmiddelen ter waarde van 29 miljoen euro.

10 Vraag 5 Armoede is meer dan het ontbreken van geld. Onderwijs of een gebrek er aan kan één van de oorzaken zijn die leidt tot armoede. Hoeveel procent verlaat in Vlaanderen de schoolbanken zonder diploma? A: 1 schoolverlater op 7 B: 1 schoolverlater op 50 C: 1 schoolverlater op 10 D: 1 schoolverlater op 30

11 Vraag 5 Armoede is meer dan het ontbreken van geld. Onderwijs of een gebrek er aan kan één van de oorzaken zijn die leidt tot armoede. Hoeveel procent verlaat in Vlaanderen de schoolbanken zonder diploma? A: 1 schoolverlater op 7, in Brussel zelfs 1 schoolverlater op 4.

12 Vraag 6 De Europese armoedegrens bepaalt dat mensen met minder dan 60 % van het gemiddelde inkomen moeten rondkomen leven met een armoederisico. Voor een alleenstaande Belg wil dit zeggen dat hij moet rondkomen met: A: 666 euro per maand B: 886 euro per maand C: 996 euro per maand

13 Vraag 6 De Europese armoedegrens bepaalt dat mensen met minder dan 60 % van het gemiddelde inkomen moeten rondkomen leven met een armoederisico. Voor een alleenstaande Belg wil dit zeggen dat hij moet rondkomen met: C: 996 euro per maand

14 Vraag 7 Ken je de naam van de Vlaamse minister voor armoedebestrijding? A: Minister P. Dewael B: Minister I. Lieten C: Minister H. Crevits D: Minister M.Smet

15 Vraag 7 Ken je de naam van de Vlaamse minister voor armoedebestrijding? B: Minister I. Lieten

16 Vraag 8 Wat is eigenlijk armoede?
A: een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. B: een scheiding tussen gewone mensen en mensen die het algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving niet halen. C: een kloof tussen twee groepen mensen waarbij de ene groep deze kloof niet op eigen kracht kan overbruggen.

17 Vraag 8 Wat is eigenlijk armoede?
A+B+C: een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen.

18 Vraag 9 Hoeveel daklozen waren er in november 2009 in Brussel A: 363
C: 1771 D: 2593

19 Vraag 9 Hoeveel daklozen waren er in november 2009 in Brussel C: 1771

20 Vraag 10 Op welke dag is het de ‘werelddag van verzet tegen extreme armoede’? A: 16 november B: 17 oktober C: 18 september D: 19 december E: 3 mei

21 Vraag 10 Op welke dag is het de ‘werelddag van verzet tegen extreme armoede’? B: 17 oktober


Download ppt "Korte Quiz over Armoede"

Verwante presentaties


Ads door Google