De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie op Prestatiesport Besluitvorming ALV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie op Prestatiesport Besluitvorming ALV"— Transcript van de presentatie:

1 Visie op Prestatiesport Besluitvorming ALV 22-05-2012

2 Inhoudsopgave Doel Gewenste situatie Huidige situatie
Route naar einddoel Voor- en nadelen (niet) uitvoering geven aan Visie op Prestatiesport Vragen aan ALV

3 Doel Analyse gewenste situatie – huidige situatie
Presenteren van een Visie op Prestatiesport voor de komende jaren, waaronder: het formuleren van ambities het schetsen van de daarvoor benodigde randvoorwaarden passend binnen de identiteit en waarden van SKF Creëren van een kader waartegen toekomstige keuzes en te maken beslissingen kunnen worden afgezet

4 Gewenste situatie Het (her)definiëren van een visie op Prestatiesport binnen SKF Uitgangspunten: SKF behoort qua ledenaantal tot de 5 grootste verenigingen van NL en heeft de ambitie ook prestatief (eredivisie/1e divisie) bij dames en heren een rol te spelen SKF behoudt graag 3 herenteams en 2 damesteams op niveau in de landelijke competitie. Goede doorstromingsmogelijkheden en balans om te komen tot aantrekkelijke thuisspeeldagen waarop toeschouwers afkomen Heren 1 (eredivisie/1e divisie) en Dames 1 (eredivisie) op topniveau hebben een toegevoegde waarde voor de vereniging SKF (voorbeeldfunctie, toeschouwers, uitstraling/pr etc.) Het uitbreiden van vergoedingsmogelijkheden voor Heren 1 en Dames 1 is een noodzakelijke voorwaarde om het ambitieniveau te kunnen realiseren Het streven naar genoemd niveau mag niet ten koste gaan van de hoogte van de contributie en barprijzen voor de leden. Er dient dan ook een externe geldstroom te worden gevonden voor Heren 1 en Dames 1. Financieel wordt de huidige lijn voor Heren 2, Heren 3 en Dames 2 voortgezet De vergoedingenstructuur van Heren 1 en Dames 1 dient (op hoofdlijnen) transparant en inzichtelijk te zijn Focus op jeugd (zowel eigen gelederen als middels regio-scouting), zie volgende sheet

5 Gewenste situatie Relatie met jeugd
Het doorontwikkelen van het prestatieniveau van de jeugd is het speerpunt voor de komende jaren. Daarbij is ook een actieve bijdrage vanuit Prestatiesport gewenst. 1-2 commissieleden als linking pin tussen Jeugd en Prestatiesport Iedere selectiespeler zal 2x per jaar een activiteit bij de jeugd verrichten Door steun vanuit de sponsorpoule (Middellange Termijnmodel) mogelijk om trainingsactiviteiten voor de jeugd te verrichten Effecten interne tafeltennisopleiding jeugd pas zichtbaar op termijn van 1-3 jr (3e divisie) en 5 jaar (1e divisie) Opstellen Spelerspaspoorten Kwaliteit kader in lijn met ambities brengen Extra focus om jonge kinderen (5-7 jaar) aan het tafeltennissen te krijgen “puppy pong”, waaronder aandacht voor meisjes Extra aandacht voor begeleiding jonge senioren (extra training, onderbrengen in teams met ervaren spelers) Creatieve invulling alternatief voor bijbaantjes (clubactiviteit, betrokkenheid)

6 Gewenste situatie Invulling Visie
SKF kiest v.w.b. de invulling van de vergoedingenstructuur en randvoorwaarden voor een zodanige insteek dat het past binnen het profiel van een echte vereniging. SKF wil daar net weer anders in zijn dan andere verenigingen (= verkrijgen eigen profiel) Nieuwe spelers moeten blijven passen in (sociaal) verenigingsprofiel zoals dat voor alle nieuwe landelijke spelers/speelsters geldt en een band met de vereniging en leden willen opbouwen. Dus geen clubhoppers/pure broodspelers! Spelers van Heren 1 en Dames 1 blijven contributie betalen Spelerscontracten met juiste balans vast (van te voren overeen te komen op basis van niveau/positie) en variabel (op basis van teamprestaties en niveau/positie) bedrag. Rechten en plichten met daarin een duidelijke plaats voor verenigingsspecifieke zaken als verplichting om bijv. 2x per jaar mee te doen aan gezamenlijk Groot SKF toernooi, een aantal jeugdclinics te verzorgen, 2x deelname aan sociaal evenement etc. Opzet combineren met een maatschappelijk relevant doel (bijv. Jeugdsportfonds of doelen door leden aangedragen). Geeft een eigen profiel en versterkt de gewenste uitstraling binnen en buiten de vereniging: het gaat om “samen” en “verbinden” Invulling met betrokkenheid vanuit SKF-leden Ideale invulling teams door: 1) huidige spelers en eigen jeugdopleiding, 2) externe scouting in straal van km rondom Veenendaal. 3) overige versterking

7 Huidige situatie Kwalitatief oordeel na VC 2012
Ontwikkelingen dames naar wens. Net op tijd kunnen bijsturen Dames 1: Kampioen 1e Divisie. Duel(s) om promotie naar Eredivisie. Benodigde versterking op positie 1 en 2 gerealiseerd. Dames 2: 1e Divisie. Net geen kampioen. Bij vertrek van 1 of 2 speelsters zal naar (jeugdige) aanvulling gezocht moeten worden. Ontwikkelingen heren zorgwekkend. Er is datgene gebeurd waarvoor al lang wordt “gewaarschuwd”: teruggang in aantal beschikbare spelers (oudere spelers, weinig jeugd). Hier zal opnieuw gebouwd moeten gaan worden Heren 1 : 2e Divisie. Voor structurele positie op niveau 1e Divisie is versterking op alle posities noodzakelijk (wat geen optie is). Op dit moment geen zicht op spelers in eigen gelederen met deze potentie. Heren 2: 2e Divisie. Handhaven zal lastige opdracht worden. Heren 3: 3e Divisie. Handhaven zal lastige opdracht worden. Heren 4: Dit team is aan de selectie toegevoegd om als “springplank” te kunnen fungeren voor jeugdspelers waar de stap vanuit de jeugd naar 3e Divisie te groot is. In dit team kunnen ze zich ontwikkelen. Doelstelling is Hoofdklasse afdeling. Samenstelling zal een mix zijn van ervaren landelijke spelers en opkomende jeugd. Speelt nu Promotie Hoofdklasse. Door te beperkt aantal beschikbare spelers zal Heren 4 als selectieteam voorlopig “geparkeerd” worden.

8 Huidige situatie Kwalitatief oordeel na VC 2012
Ontwikkelingen jeugd op schema In de categorie jaar sterke ontwikkelingen met nationale titels en goede landelijke toernooiresultaten. Jongens 1 niveau landelijk A/B; jongens 2 niveau landelijk B/C. Start gemaakt met tafeltennissen op jonge leeftijd (5-7 jr). Huidige aanpak begin eerste vruchten af te werpen, echter voor aansluiting bij landelijk senioren is hier nog ontwikkeling en tijd nodig. Meisjes van niveau ontbreken nog geheel.

9 Route naar einddoel Route naar einddoel Dames Heren Jeugd
Voortgaan op de ingeslagen weg Verwachting is binnen een half jaar het gewenste niveau te hebben bereikt (Dames 1 stabiele eredivisieplaats, Dames 2 1e divisie) Heren Opnieuw beginnen met bouwen Stappenplan maken in najaar 2012 Jeugd Doorontwikkelen huidige talenten Opleiden nieuwe talenten (o.m. via “puppy pong”; meer algemeen: vergroten ledenaantal jeugd) Opleiden meisjes van niveau

10 Uitvoering geven aan Visie op Prestatiesport
Voordelen Nadelen Uitvoering kunnen geven aan algemeen beleidsplan, de gestelde ambities proberen waar te maken. Positieve uitstraling SKF binnen: Sport in Veenendaal (landelijke top) NTTB (topsportevenementen) Interessant voor media (krant, radio, tv) Ontwikkeling eigen jeugd Betere/eenvoudige instroming jeugdige talenten (meerdere niveaus) Nog aantrekkelijker club voor spelers, daardoor kritisch kunnen selecteren volgens beleid. Volle zalen met thuiswedstrijden (5x landelijk niveau, voor elk wat wils) Wel alle voordelen, maar slechts beperkte lasten (hoofdzakelijk door sponsoren gedragen) Loslaten jarenlang beleid en traditie (Voor een belangrijk deel) afhankelijk van sponsoren voor uitvoering beleid Aanvulling van huidig kader/spelers van buiten onze vereniging Gevoelsmatig bezwaar leden (verschil maken door “vergoeden”)

11 Geen uitvoering geven aan Visie op Prestatiesport
Voordelen Nadelen Eenvoudig voortzetten huidig vertrouwd beleid Invulling kader kan met huidige vrijwilligers Eenvoudiger te begroten Instroming en doorstroming jeugdige talenten lastiger (met risico op vertrek bij toptalenten) Reële kans op terug gaan naar 3 landelijke teams: Minder omzet bar op de zaterdagen Minder aanloop uit regio Minder topsport evenementen Uitstraling van SKF in het algemeen Voor langere tijd structureel geen landelijke top Minder aandacht lokale media Minder interessant voor sponsoren Huidige niveau zal niet meer groeien, eerder langzaam verder afzwakken

12 Vragen aan ALV Gaat de ALV akkoord met de gepresenteerde Visie op Prestatiesport: de gemaakte analyse gewenste versus huidige situatie geformuleerde ambities het in lijn met de ambities brengen van de randvoorwaarden, w.o. vergoedingenstructuur passend binnen het beschreven verenigingsprofiel


Download ppt "Visie op Prestatiesport Besluitvorming ALV"

Verwante presentaties


Ads door Google