De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KNHS Regio Zeeland Jeugd Stimuleringsplan

Verwante presentaties


Presentatie over: "KNHS Regio Zeeland Jeugd Stimuleringsplan"— Transcript van de presentatie:

1 KNHS Regio Zeeland Jeugd Stimuleringsplan
Regio Selectie & Trainingen RABO Talenten Selectie

2 Doelstelling Jeugdplan
In 2011 is door KNHS Regio Zeeland een jeugdplan opgesteld om door middel van een regionale aanpak te komen tot een regionale ondersteuning van jonge ruiters en amazones tot en met 21 jaar. Deze ondersteuning dient te bevorderen dat jeugdige ruiters en amazones op een hoger niveau hun sport kunnen beoefenen. Met dit plan beoogt de KNHS Regio Zeeland eveneens een betere aansluiting te vinden bij landelijke talentprogramma’s, zoals het KNHS RABO Talentenplan.

3 Doelgroepen (leeftijd & discipline)
Ruiters en amazones die lid zijn van een KNHS vereniging van de KNHS Regio Zeeland Vooralsnog gericht op dressuur en springen Pony- en paardenruiters in de leeftijd van 11 tot en met 21 jaar (is/wordt 21 in het selectiejaar) Ponyruiters tot en met 15 jaar (is/wordt 15 in het selectiejaar)

4 Doelgroepen (niveau) Combinaties rijden ten minste op L-niveau
Ponycombinaties in de categorieën B,C,D en E Z en ZZ (licht) combinaties die in aanmerking komen voor een selectie uitnodiging voor de RABO Talenten Dag te Ermelo NIET in aanmerking voor deelname komen combinaties die deel uitmaken van RABO Talentenkader, Nationale Kaders of deelnemen aan wedstrijden op nationaal niveau

5 Selectie Jaarlijks (in mei) wordt een regionale selectiedag georganiseerd voor potentiële deelnemers aan RTT Op de selectiedag zijn scouts aanwezig, die als duo optreden en die een advies opstellen om combinaties te selecteren die worden uitgenodigd voor de regionale trainingsdagen Talentherkenning vindt plaats op basis van het selectie instrument dat ook voor RABO selectie wordt gebruikt Tegelijkertijd vindt de selectie plaats voor de combinaties die in aanmerking komen voor een uitnodiging op de RABO Talentendag in Ermelo (Z en ZZ combinaties)

6 Regionale Talenten Training (RTT)
Op grond van selectie adviezen worden (in 2013) 9 dressuur combinaties en 6 spring combinaties uitgenodigd voor het deelnemen aan de RTT Deelname aan RTT is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Deelname aan RTT betekent dat van deelnemer een zekere motivatie wordt verwacht. Afspraken en verwachtingen worden vastgelegd in een “contract” Deelname is telkens voor 1 jaar. In mei dient elke combinatie zich opnieuw te selecteren voor het RTT RTT bestaan uit praktijk trainingen, theorie avonden en (onder voorbehoud) mentale training en vergroting atletisch vermogen

7 Programma RTT 6 praktijktrainingen onder begeleiding van gerenommeerde instructeur 2 theorie avonden gericht op Algemeen: wedstrijdmanagement, reglementen Dressuur: proefgericht rijden (waar let de jury op), maken van een Kür op Muziek Springen: parcours verkennen, verdieping wedstrijdmanagement In samenwerking met Deltalent (Johan Cruijff College) (onder voorbehoud): Mentale Training (2 bijeenkomsten) Atletisch Vermogen (wekelijks)

8 Begeleiding en evaluatie
De KNHS Regio Zeeland draagt zorg voor een centraal coördinator/aanspreekpunt voor de RTT Tijdens de RTT worden de vorderingen van de deelnemer vastgelegd in een ‘dagboek’. 2 maal per cyclus/jaar worden de vorderingen met de deelnemer (en ouders) geëvalueerd Een onvoldoende evaluatie kan leiden tot beëindigen van deelname aan RTT

9 RTT en RABO Talentendag
Het jeugdplan beoogt o.a. om een betere aansluiting te vinden bij de RABO Talenten kaders, opdat Zeeuwse talenten gemakkelijker aansluiting kunnen vinden bij de RABO Talenten dag Na de Regionale Selectiedag organiseert de KNHS Regio Zeeland in de schaduw van de RTT een 3-tal trainingsbijeenkomsten ter voorbereiding op de RABO Talentendag te Ermelo Geselecteerden die na de RABO Talentendag te Ermelo niet worden uitgenodigd voor het KNHS RABO talentenplan, kunnen onder voorwaarden instromen in de RTT Geselecteerden worden in ieder geval uitgenodigd voor de theorie avonden binnen kader van RTT

10 RTT en ouders Bij de opzet van de RTT willen we ouders van deelnemers graag betrekken Zij zijn van harte welkom tijdens de praktijkavonden en de theorie bijeenkomsten Op de theorie bijeenkomsten worden ouders actief betrokken

11 Kosten RTT Voor de deelname aan het RTT wordt een bijdrage gevraagd aan de deelnemers Deze bijdrage dekt ca. 40% van de kosten De overige kosten worden gedekt door de KNHS Regio Zeeland en de donatie van sponsors en anderen.

12 RTT en andere jeugd initiatieven
In 2012 heeft de KNHS Regio Zeeland actief in de kringen promotie uitgevoerd voor de stimulering van Jeugd als onderdeel van het KNHS Regio Zeeland Jeugdplan Dit heeft geleid tot initiatieven in clinic vorm van Jeugd stimuleringsdagen in de Kringen Grote voorbeeld hiervan zijn de Zeeuwse Jeugd Instructiedagen, een initiatief van enkele verenigingen uit de Kring Midden-Zeeland Dit initiatief krijgt in 2013 een vervolg De KNHS Regio Zeeland en de organisatie van de ZJID proberen hun activiteiten zoveel mogelijk met elkaar af te stemmen


Download ppt "KNHS Regio Zeeland Jeugd Stimuleringsplan"

Verwante presentaties


Ads door Google