De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

REACH & RECYCLING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "REACH & RECYCLING."— Transcript van de presentatie:

1 REACH & RECYCLING

2 REACH is opgesteld omdat de overheden van mening
waren dat er te weinig openheid van zaken was met betrekking tot het gebruik van chemicalien door de industrie Het eerste document (ca 3000 pagina’s) voorzag geen rol voor recycling want “recycling = waste” Sindsdien loopt discussie “Wanneer wordt afval weer grondstof en wat is er bekend van de historie ?” Uitspraak Potocznik jl vrijdag Berlin ‘waste = resource’

3 Daar recyclaars volgens REACH grondstof producenten
zijn, dienen ze zich aan de daarbij horende regels te houden. In dat kader is op initiatief van EuPR, met steun van EuPC en later ook van Plastics Europe en andere stake- holders o.l.v. Walter Claes een kleine groep mensen begonnen met het bouwen van een data base. Deze database is erkend door de ECHA en de Europese Overheden en er wordt in diverse ECHA stukken en toelichtingen naar verwezen. De SDS-R waar we over spreken zijn gevoed met gegevens uit deze database.

4 SDS-R zijn te maken bijvoorbeeld met hulp van
de database die door EuPR / EuPC op is gesteld in de afgelopen jaren. Dit is een relatief goedkope optie en geeft u standaard SDS-R. U kunt ook gebruik maken van andere adviseurs (zijn als paddenstoelen uit de grond geschoten) en natuurlijk alles zelf uitzoeken, maar zeker dit laatste is zeer tijdrovend en het risico dat er iets wordt vergeten is aanwezig.

5 De standaard SDS-R gaat uit van ‘worst case scenario’s’
Indien u zeker bent dat er minder substanties in uw grondstoffen zitten, kunt u een ‘tailor-made’ SDS-R laten maken ECHTER : aanpassen naar uw ‘tailor-made’ ENKEL via het SDS-R systeem wijzigen, zodat het daar in vastgelegd wordt. (bijvoorbeeld PE buizenmaalgoed waar wel Pb in zit maar geen Cd). Vraag u zelf af wat voor u de toegevoegde waarde is van een ‘lichtere versie’ en of dit opweegt tegen de eventuele risico s. ‘Tailor-made’ noodzaakt tot aanscherping van het aantal steekproef controles Bij eigenhandige wijzigingen loopt u het gevaar zaken te vergeten en daardoor ongel- dige documenten af te geven en u daarmee strafbaar te maken !

6 REACH is een Regulation, hetgeen betekent dat in elke
EU lidstaat dezelfde regels gehanteerd en gehandhaafd zullen worden. Landen kunnen wel beslissen of ze bij controles gelijk boetes geven of bijvoorbeeld eerst een waarschuwing De eindverantwoording voor het op orde hebben van uw administratie ligt volledig bij het bedrijf. Bij vaststellen van tekortkomingen bij inspectie zal de directeur / eige- naar hier op aangesproken worden !!

7 In een aantal EU landen zijn de inspecteurs al op
pad. O.a. in Frankrijk zijn al diverse gele kaarten uitgedeeld in de afgelopen weken bij uw collega s.

8 Er zijn diverse mogelijkheden voor u als ondernemer om
REACH op orde te hebben, krijgen en / of te houden : Pre inspectie (ter voorbereiding) Helpdesk NRK (Jolanda Neeft) Helpdesk EuPR Helpdesk REACH ( De NL overheid kan op elk willekeurig moment controles (laten) uitvoeren en potentieel boetes opleggen met terug- werkende kracht tot de publicatie datum van REACH.

9 Wat betekent dit voor u als recyclaar ?
Zolang u in ‘afval’ blijft handelen op zich niets Voor alle andere gevallen : een heleboel Preregistratie : kan / moet nog steeds ! Registratie : recyclaars hebben uitzondering hiervoor gekregen en hoeven niet te registreren-> chemische industrie

10 Autorisatie : hierover lopen de debatten nog op hoog niveau.
Vele lidstaten willen dat recyclaars het autorisatie proces ingaan. Technisch op zich niet zo n probleem maar financieel potentieel een drama (inkoop kennis bij registranten). Als worst case scenario wordt reeds onderzocht of een bundeling van krachten bij ‘inkoop’ van data gerealiseerd kan worden

11 Inkoop “afval” -> verkoop “afval”  geen REACH
maar waar kan u in de toekomst uw spullen nog kwijt ! Uw klant in Europa zal dan zelf de REACH verplichting moeten vervullen ( en u dus toch om informatie gaan vragen) Inkoop “afval” -> verkoop “grondstof / halffabrikaat”  REACH (korrels / folie op rol….) Inkoop “grondstof” -> verkoop “grondstof”  REACH

12 Bij voorkeur geen afval en grondstof op zelfde
vrachtwagen Bij voorkeur geen afval en grondstof in dezelfde loods Controleer uw vergunningen op ‘afval’ en ‘grondstof’ Denk na of u het in dezelfde juridische entiteit wilt houden Zet t duidelijk op aanbiedingen / CMR / opdrachtbeves- tigingen

13 REACH is geldig in EU Ook China en US is men vergelijkbare systemen aan het voorbereiden. China heeft in Helsinki een kantoor naast ECHA ingericht.

14 Voor AL uw hulpmiddelen waar chemicalien gebruikt
worden (olie,smeermiddel, zeep, inkt etc) SDS nodig van uw leverancier en in een register opnemen Verzoek ALLEEN schriftelijk aan AL uw leveranciers, vermeld t op uw bestellingen etc etc etc

15 Voor degenen die naast malen ook regenereren /
compounderen : AL uw inkoop additieven / kleurstoffen (ook zwarte MB / roet) etc dient u in een register te vermelden zodat die bij controle te tonen / controleren zijn (CAS nrs etc)

16 Als u grondstof produceert en / of verhandelt :
SDS-R noodzakelijk Zorg dat u alle / zoveel mogelijk informatie van uw leverancier krijgt en geef zoveel mogelijk informatie door aan de volgende in de keten. Doe dit pro –actief, dus vooral ook als er niet om wordt gevraagd. Laat ze schriftelijk bevestigen dat deze informatie is ontvangen en akkoord is. Neem geen risico !

17 Heeft betrekking op alle recyclaten, maar recyclaten met
SVHC nog veel essentieler (cadmium, lood, vlamvertragers -> mogelijk komen uiteindelijk zo n 400 stoffen op de SVHC lijst, dus met redelijke zekerheid zijn bijna alle kunststoffen (maar ook metalen, papier etc) betroffen.

18 Zelfs als u pre registratie heeft gedaan en met SDS-R
werkt, zorg dan toch voor periodieke metingen op de substanties die u heeft ge-preregistreerd EN leg dit in een dossier vast ! Zorg op periodieke basis voor terugkoppeling naar uw leverancier / klant of er iets is veranderd in de achterlig- gende periode (ander kleurtje, andere grondstof, andere inkt…) en leg dit SCHRIFTELIJK vast naar beide partijen Hou HEEL goed bij wat er bij u binnenkomt EN wat u uitlevert (massabalans)

19 De bedrijven die reeds een pre registratie hebben gedaan,
raden we aan goed na te gaan of ze sinds die pre-registra- tie andere producten zijn gaan recyclen, en/of er in de producten die destijds ge pre-registreerd zijn mogelijk wijzigingen zijn opgetreden. Het kan derhalve zinvol zijn even een ‘opfris rondje’ te maken in uw eigen administratie en ook bij uw leveran- ciers / klanten Voorkomen is beter dan genezen

20 Tekent u niet ondoordacht documenten van uw afnemers
die zich daardoor willen veilig stellen voor eventuele fouten (“reach – compliant” is veel te vaag) Ondanks alle problemen en werkzaamheden die rond het REACH dossier van u verlangd worden, schept deze wetgeving in de basis een zeer goede basis voor de verdere groei van uw onderneming. Zorg dat u uw zaken op orde heeft

21 LEGACY MATERIALS Het ligt voor de hand dat niet alle ‘legacy materials’ Geregistreerd gaan worden (voor de oorspronkelijke toepassingen) en daarmee dus ook niet geautoriseerd. Hoe men met deze stoffen om zal gaan in de recycling- keten is vooralsnog onduidelijk. Ben / blijf dus zeer terughoudend met het in eigendom nemen van materialen die een plaats hebben (of met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid krijgen) op de SVHC lijst !

22 Praktijkvoorbeelden voor discussie
Kratten zwaarmetaalhoudend Poolse brouwerij Maalgoed TV toestellen Philips Folie op rol die als halffabrikaat verkocht kan worden Winkeldochters uit kunststofindustrie Oude bestanden masterbatch (kleurstoffen) Doppen frisdrank flessen, bloempotjes, PS Kledinghangers, kliko s, bumpers PC van CDs / DVDs, balen folie multilayer


Download ppt "REACH & RECYCLING."

Verwante presentaties


Ads door Google